« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Výzva k odstranění odstaveného přívěsného vozíku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_k_odstraneni_odstaveneho_privesneho_voziku.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 – centrála <,>
Pracoviště: Na Košince 502/1,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 747 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 743 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor životního prostředí
oddělení kontroly ovzduší,odpadů a správních činností
<br> Vypraveno: Poštou
<br> Sport Fit Praha,s.r.o <.>
IČO: 24727148
Tanvaldská 1347/2
182 00 Praha 8
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 337924/2024 Vrňata / 222805784 19.06.2024
SZ MCP8 298516/2024/4
<br> Výzva k odstranění odstaveného vozidla dle ust.§ 105 odst.1 zákona č.542/2020 Sb.<,>
<br> o výrobcích s ukončenou životností
<br> Úřad městské části Prahy 8 jako příslušný správní orgán dle ust.§ 105 odst.1 zákona č <.>
<br> 542/2020 Sb <.>,o výrobcích s ukončenou životností,ve spojení s ust.§ 32 odst.1 zákona č <.>
<br> 131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a obecně závaznou
<br> vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> v y z ý v á
<br> dle ust.§ 105 odst.1 zákona o výrobcích s ukončenou životností vlastníka jednonápravového
<br> přívěsného vozíku za motorové vozidlo,tov.zn.Kobras Hobby 4 k-041,VIN:
<br> TK9K41C00BAKP9066,RZ 2AH 6718,umístěného na pozemku parc.č.2600/4,k.ú <.>
<br> Libeň,Praha 8,Na Labuťce I na nezpevněné ploše určené k parkování vozidel,kterým je
<br> společnost Sport Fit Praha,s.r.o <.>,IČO: 24727148,se sídlem Tanvaldská 1347/2,182 00 <,>
<br> Praha 8,aby ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění této výzvy na úřední desce Úřadu městské části
<br> Prahy 8 předala výše uvedený přívěsný vozík osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou
<br> životností k jeho ekologické likvidaci nebo přemístil přívěsný vozík na místo,kde nebude
<br> ohrožovat životní prostředí ani narušovat vzhled mě...

Načteno

edesky.cz/d/10114395


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz