« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Pernerova - Březinova - Hybešova č. akce 2970458

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-253573.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň,2.patro,kanc.č.221tel.ref: 222 805 703,Zuzana.Melicharova@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- odbor územního rozvoje a výstavby -
<br> odd.dopravních staveb
Zenklova 35,180 00 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 253573/2024/OV.XXX XXXXX,dne XX.X.XXXX
Č.jedn.: MCP8 336825/2024 Karlín/p 826/1
Vyřizuje: Melicharová Zuzana
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,IČO 03447286 <,>
Veletržní 1623,170 00 Praha 7,na základě plné moci zastoupeni GREBNER - projektová
a inženýrská kancelář spol.s r.o <.>,IČO 25076655,Jeseniova 1196,130 00 Praha 3
<br> (dále jen "žadatel") dne 6.5.2024 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> „Pernerova - Březinova - Hybešova č.akce 2970458“
Praha 8,Karlín,Sovova
<br> na pozemcích parc.č.826/1,818,813,815 a 817 vše v katastrálním území Karlín <.>
<br> Uvedeným dnem 6.5.2024 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - SO 101 Komunikace
<br> - SO 301 Oprava UV
<br> - SO 801 Krajinářské úpravy
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby,jako speciální stavební úřad
příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,dále pak podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení s ustanovením
§ 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,a podle vyhlášky
č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební úřad") oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona,v souladu s § 144
odst.6 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ...

Načteno

edesky.cz/d/10114391

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz