« Najít podobné dokumenty

Město Kosmonosy - Veřejná výzva - matrika

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kosmonosy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3-2024 Výběrové řízení - č.3-2024 matrika.pdf
Město Kosmonosy
<br> Městský úřad Kosmonosy
<br>
vyhlašuje dne 20.06.2024 podle § 6 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“)
<br>
<br> veřejnou výzvu č.3/2024
<br> na obsazení pracovního místa
<br> úředník / úřednice – referent / ka pro výkon činností na úseku
<br> matriky
<br>
<br>
Místo výkonu práce: Městský úřad Kosmonosy,Kosmonosy
<br> Pracovní úvazek: 40 hodin týdně,pracovní poměr na dobu neurčitou,zkušební doba 3.měsíce
<br> Platové zařazení: 9.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
<br> zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,osobní ohodnocení
<br> po zkušební době dle výkonu
<br> Druh práce: výkon funkce matrikářky dle zákona 301/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> tj.zejména:
<br> - vedení matričních knih a veškeré agendy související s výkonem státní správy na úseku matrik <,>
<br> - ověřování podpisů a opisů listin dle zákona č.21/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zajišťování agendy Czech Point <,>
<br> - svatební obřady <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned,případně dle dohody
<br>
<br> Toto pracovní místo lze obsadit uchazečem za splnění těchto podmínek:
<br>
<br> 1.Splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4
<br> odst.1 zákona,tj.úředníkem se může stát fyzická osoba,která:
<br> - je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním
<br> občanem a má v České republice trvalý pobyt <,>
<br> - dosáhla věku 18 let <,>
<br> - je způsobilá k právním úkonům <,>
<br> - je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2 zákona <,>
<br> - ovládá jednací jazyk <.>
<br>
<br> 2.Předloží tyto doklady:
<br> a) přihlášku,která bude obsahovat tyto náležitosti
<br> - jméno,příjmení a titul <,>
<br> - datum a místo narození <,>
<br> - státní příslušnost <,>
<br> - místo trvalého pobytu <,>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/10114012

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kosmonosy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz