« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: VŘ/SP OSPOD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_o_vyhlášení_výběrového_řízení_VŘ-SP_OSPOD.pdf (231 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br>
MÚBNLSB-KVÚ-82978/2024-MIKMO
KVÚ-16018/2024-MIKMO
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje
<br> v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice
úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice Oddělení sociálně právní ochrany dětí
<br> MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
<br>
<br> - místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností,pravidelné
pracoviště Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará
XXXXXXXX v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
<br> - pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden
- platové zařazení: 11.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- termín nástupu: dle dohody
<br>
Charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany
dětí <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zák.č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů:
<br> - osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je
způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>
Kvalifikační předpoklady vzdělání k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110
zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů:
<br> a) vyšší odborné vzdělání získané absolvov...

Načteno

edesky.cz/d/10112895

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz