« Najít podobné dokumenty

Město Sokolov - Výběrové řízení na úř. soc.pracovníka orgánu soc.právní ochrany dětí MěÚ Sokolov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sokolov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - sociální pracovník SPOD.pdf
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemnice Městského úřadu Sokolov vyhlašuje podle § 7 odst.3 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o úřednících“),výběrové řízení na místo:
<br>
<br> ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ORGÁNU
<br> SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
<br> Místo výkonu práce: Sokolov
<br> Platové zařazení: 11.platová třída
<br> Trvání pracovního poměru: na dobu určitou (zástup z důvodu
<br> rodičovské dovolené)
<br>
<br> Datum nástupu do práce: dle dohody
<br> DRUH PRÁCE:
<br> Výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č <.>
359/1999 Sb <.>,především ochrana práva dítěte na přirozený
<br> vývoj a na řádnou výchovu <.>
<br> Ochrana oprávněných zájmů dítěte,působení k obnovení
narušených funkcí rodiny <.>
<br> Poskytování sociálně právního poradenství
Terénní sociální práce,kolizní opatrovnictví <.>
Vyhodnocování situace rodiny a vytváření individuálního
<br> plánu ochrany dítěte <.>
Pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním
<br> postižením s prvním a druhým stupněm invalidity <.>
<br>
<br>
<br> PŘEDPOKLADY: (DLE § 4 ODST.1 ZÁKONA O
<br> ÚŘEDNÍCÍCH)
<br>
<br> Uchazeč musí být fyzickou osobou,která je státní občanem
<br> ČR,nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR <,>
<br> dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je
<br> bezúhonná,ovládá jednací jazyk <.>
<br> Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
<br> programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
<br> studijním programu <.>
<br>
<br> Proč pracovat
<br> zrovna u nás?
<br> Nabízíme vám:
<br> pružnou pracovní
dobu <,>
<br> stravenky v hodnotě
120 Kč <,>
<br> 25 dnů dovolené <,>
5 dnů
indispozičního
<br> volna <,>
<br> ošatné <,>
měsíční příspěvek
sociální fond –
<br> 3 000 Kč <,>
<br> možnost příspěvku
na jazykový kurz <,>
<br> možnost získání
<br> městského bytu <.>
<br> Město Sokolov
<br> Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/10110868

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sokolov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz