« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
Malhostovice č.204
<br> sil
nic
<br> e
II/
<br> 37
9
<br> 6m
<br> IP6 (fluo.)
<br> IP6
(f
<br> luo
<.> )
<br> C9b
<br> A12a
<br> 20
m PŘECHOD DOČASNĚ ZRUŠEN
<br> PŘECHODOVÁ LÁVKA SE ZÁBRADLÍM
<br> PŘ
EC
<br> HO
D
<br> DO
ČA
<br> SN
Ě
<br> ZR
UŠ
<br> EN
<br> p.č.511/2
<br> p <.>
č <.>
<br> 50
8/
<br> 1
<br> p <.>
č <.>
<br> 50
9/
<br> 5
<br> p.č
<.> 5
<br> 08
/2
<br> p.č.510
<br> p.č.509/1
<br> p.č.509/2
<br> p <.>
č <.>
<br> 50
9/
<br> 4
<br> p.č.4399/2
<br> p <.>
č <.>
<br> 55
4/
<br> 13
p <.>
č <.>
<br> 59
/2
<br> p.č
<.> 6
<br> 1/2
<br> p.č.58/2
<br> p.č
<.> 5
<br> 6/
2
<br> p.č
<.> 5
<br> 6/
1
<br> p.č.59/1
<br> p.č.61/1
<br> MIN ŠÍŘKA 3m
<br> st
av
<br> ba
R
<br> D
<br> č.2
04
<br> S7
C4
<br> Z2
<br> SSZ
<br> V5
<br> C9a
<br> A15
A10
<br> P4
<br> Z2
<br> PŘECHOD
<br> UZAVŘEN
<br> B30
<br> E13
<br> IS11
<br> PŘECHOD
<br> UZAVŘEN
<br> 4xZ
4a
<br> PŘ
EC
<br> HO
D
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
<br> B3
0
<br> E1
3
<br> IS
11
<br> PŘ
EC
<br> HO
D
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
<br> si
ln
<br> ic
e
<br> II/
37
<br> 9
<br> sil
nic
<br> e
II/
<br> 37
9
<br> A12a
<br> p.č
<.> 5
<br> 08
/2
<br> p.č
<.> 5
<br> 6/
2
<br> p.č
<.> 5
<br> 6/
1
<br> p.č.63/1
<br> č.2
04
<br> SSZ
<br> V5
<br> A15A10
<br> silnic
e II/3
<br> 79
<br> IS11
<br> E13
<br> PŘECH
OD
<br> PRO
<br> CH
OD
<br> CE ZA 130M
<br> U
ZAVŘEN
<br> PŘEJD
I N
<br> A
<br> PROTĚJŠÍ
<br> CH
OD
<br> N
ÍK
<br> PŘECH
OD
<br> PRO
<br> CH
OD
<br> CE
<br> ZA 130M
U
<br> ZAVŘEN
<br> PŘEJD
I N
<br> A PROTĚJŠÍ
<br> CH
OD
<br> N
ÍK
<br> IP
6
<br> IP6
<br> 6,5m50m
<br> 1
PŘECHODNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Rodinný dům Malhostovice p.č.510 - přípojka odpadních vod
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA SVISLÉHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> POZNÁMKA:
- Umístění dopravního značení dle TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 66 - (Zásady pro
<br> označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Vodorovné dopravní ...
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 28820/2024 str.1/3
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 01 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 28643/2024/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 28820/2024
Počet listů: 2 Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,19.6.2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na
základě podání Jiřího Šístka,datum nar.28.5.1990,Malhostovice 204,666 03 Tišnov zastoupeného
společností ZNAKOM s.r.o <.>,IČ: 26264641,Zengrova 2694/4,Židenice,615 00 Brno,ze dne 18.6.2024
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemní komunikaci – silnici č.II/379 (cca na začátku obce Malhostovice ze směru od obce Lipůvka) <,>
v obci Malhostovice,dle přiložené grafické přílohy „Rodinný dům Malhostovice p.č.510 – přípojka
odpadních vod“ zpracované společností ZNAKOM s.r.o <.>,IČ: 26264641,Zengrova 2694/4,Židenice,615 00
Brno,z listopadu 2023 <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České
republiky,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště dopravního inženýrství,Horní 21/731,611 32 Brno <,>
ze dne 13.6.2024 pod č.j.KRPB-126604-2/ČJ-2024–0603DI-HRB <.>
<br>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> • Provedení přechodné úpra...

Načteno

edesky.cz/d/10106382

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz