« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10828.1.pdf
Oprava propustku na silnici |||/34740 v Dobrovítově Lhotě
<br>.„ “' 1- \ „__b <.>,<.>,<.> ' „fv—'n,“gg - * "* SILNICE * r.<.> _ r » »__.__ vran.' '3115.<.> JNavákír | „< '.- „ l—Q ; '“ A “ ' DOBROXÍŠ'ŠSL LHOTA," ET All." A 22,B1,E1aa/mimn vozidel s povolením slavby,' '.»- UZAVŘE“ _ _ ' _ lři výstražná světla typ.1:;
<br> (sua „„ m "“,mm
<br> v » :*
<br> _ 15111) f :,D ' l.* SILNICE :_ _ obrov lava,: _ __,$$$ voscr _ -.„ _ _ _ _ - _ - _ — Ž _ _ DOBHOVÍTOVA LHOTA.' ' '.<.> " _ _ -.<.>." _ _ _ _.DOBRCMTOVA LHOTA _
<br> UZAVŘENA
<br> srLN'roE voscr _“ VDBCI.noanovhowr mom _ ',-.| DOBHDVITOVA LHOTA '- UZAVŘENA
<br> : n.B1.É13ifm'rmn minu-s mmm m,—_ anu-rumu svaru mm.u <.>
<br> „ll XXXX : V WD
<br>,u" manovhmumn "'"" _
<br> D_ETAIL:B
<br> 479
<br> <.>,___,! \ - - '.<.>.woí ařf- —_——___á_/,- _ _ „_ _._ _ _ A.\ v J__ ISHG ' ' I.<.> " :.Umm—lu
<br> /
<br> !." LEGENDA: Dolní Město IE UZAVÍRKA (E OBJÍŽÚKA _._ v.<.>,„.o,_ ' |1_ _.$$$ - Na vsech dotcenych krrzovatkach „| \ DDBHOVrTOVA LHOTA
<br> bude upraveno směrové dopravní značení ve směru objízdné trasyllll
<br> F ' '— _,UZAVŘENA lv _.|
10828.pdf
strana 1/3
<br>
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
<br> odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXXX/XXXX/OD-XXSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 19.06.2024 E-mail: podatelna@svetlans.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu),na základě žádosti o zvláštní užívání podanou dne 13.06.2024 spol.Krajská
správa a údržba silnic Vysočiny,p.o <.>,IČ 00090450,sídlo Kosovská 16,Jihlava,Oddělení TSÚ
Havlíčkův Brod,Žižkova 1018,Havlíčkův Brod (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,územní odbor Havlíčkův Brod <,>
Dopravní inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův Brod ze dne 12.06.2024,č.j.KRPJ-69947-2/ČJ-2024-
161606 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje dne
19.06.2024:
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích č.III/34740,č.III/34742,č.III/13016 <,>
č.III/34740a a č.34744 v působnosti ORP Světlá nad Sázavou - přechodné dopravní značení dle
grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.Umístění přenosných
dopravních značek a zařízení je povoleno na uzavírku silnice č.III/34740 v obci Dobrovítova
Lhota z důvodu opravy propustku,termínu od 15.07.2024 do 31.08.2024 <.>
<br> důvod: Oprava propustku v Dobrovítově Lhotě
<br> Platnost stanovení: od 15.07.2024 do 31.08.2024
<br> Instalaci dopravního značení provede: KSÚS Havlíčkův Brod,Žižkova 1018,Havlíčkův Brod
<br> Odpověd...

Načteno

edesky.cz/d/10105507

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz