« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Záměr obce prodat,směnit,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k
<br> souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
řejňujeme ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> části pozemku p.č.74/5 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 96 m 2 <,>
části pozemku p.č.74/5 ostatní výměře 93 m 2 <,>
části pozemku p.č.74/5 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 176 m 2 <,>
<br> vše v
<br>
<br> č.j <.>
<br> informace o uvedeném záměru a dalším postupu i
UDr.Vaďurová Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno
<br> pozemku p.č.739,zahrada,o výměře 598 m2,v k.ú.Ponava
edeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskyt
<br> Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67
<br> pozemku p.č.1142/4 – XXXX o výměře XXX mX k.ú <.>
nformace o uvedeném záměru a dalším postupu
<br> JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> pozemku p.č.1523 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 186 m2 v k.ú.Slatina
edeném záměru a dalším postupu
Majetkový odbor Magistrátu města Br
<br>
<br>
č.j <.>
<br> osmi částí pozemku p.č.2714/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměrách 40 m2,40 m2,18
<br> části pozemku p.č.2730/31 ostatní plocha,zeleň o výměře 1 m2 <,>
vše k.ú.Kohout
<br> mace o uvedeném záměru a dalším postupu
JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovs
<br>
<br>
č.j <.>
<br> části pozemku p.č.1684/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 500 m2
části pozemku p.č.1684/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 511 m2
části pozemku p.č.1684/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 1087 m2
vše v k.ú.Štýřice
<br>
<br> č.j <.>
<br> nformace o uvedeném záměru a dalším postupu
Majetkový odbor Magistrátu města Brna <,>
<br>
<br>
č.j <.>
<br> výpůjčky
pozemku p.č.766 – ostatní plocha,jiná plocha o výměře 850 m2 <,>
části poz...

Načteno

edesky.cz/d/10103448

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz