« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - vykRozvaha2312

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vykRozvaha2312
Období: Od 1 do 12 / 2023
<br> Kunějovice (IČ: 00573086)
<br> ROZVAHA - BILANCE
<br> Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není --
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržžnosti (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Položka SU Brutto Korekce Netto MinuléNázev
<br> AKT IVA AKTIVA CELKEM 20 427 090,26 3 765 501,40 16 661 588,86 14 222 532,71
<br> A.Stálá aktiva 13 757 413,16 3 754 387,40 10 003 025,76 7 630 815,24
<br> A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 180 000,00 162 000,00 18 000,00 36 000,00
<br> A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> A.I.2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> A.I.3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00018
<br> A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 180 000,00 162 000,00 18 000,00 36 000,00019
<br> A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00051
<br> A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,00 0,00 0,00035
<br> A.I I.Dlouhodobý hmotný majetek 13 571 413,16 3 592 387,40 9 979 025,76 7 594 815,24
<br> A.I I.1.Pozemky 1 622 890,54 0,00 1 622 890,54 1 444 030,48031
<br> A.I I.2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> A.I I.3.Stavby 8 571 538,00 3 200 738,00 5 370 800,00 5 500 010,00021
<br> A.I I.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 150 117,00 44 746,00 105 371,00 0,00022
<br> A.I I.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> A.I I.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 346 903,40 346 903,40 0,00 0,00028
<br> A.I I.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> A.I I.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 809 764,22 0,00 2 809 764,22 650 774,76042
<br> A.I I.9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00052
<br> A.I I.10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k p...

Načteno

edesky.cz/d/10102172


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz