« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - regulace bolševníku velkolepého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 944 fax: 257 280 203 vachkova@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Praha: 17.6.2024
<br> Číslo jednací: 077267/2024/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_077267/2024/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/VT
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1)
<br> a § 67 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),podle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správního řád (dále jen „správní řád“),a ust.§ 77a odst 5,písm.f) zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> a podle § 13h odst.2 a současně § 37,§ 43 a § 44 zákona vydává opatření obecné povahy:
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Článek I <.>
<br> Předmět úpravy
<br> 1.Tímto opatřením obecné povahy se v rozsahu územní působnosti Krajského úřadu
<br> Středočeského kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody (dále jen příslušný orgán
<br> ochrany přírody) stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku
<br> velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice1 (dále jen „Zásady
<br> regulace“) za účelem jeho odstranění,případně kontroly nebo izolace.Dle schválených
<br> Zásad regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice
<br> je jako dlouhodobý cíl stanovena úplná eradikace (úplné odstranění) bolševníku
<br> na celém území ČR.Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území Středočeského kraje
<br> v kompetenci krajského úřadu,tj.mimo území velkoplošných chráněných území (CHKO
<br> 1 Věstník MŽP č.7,srpen 2023 <.>
<br>
<br>
077267/2024/KÚSK
<br> 2
<br> Kokořínsko-Máchův kraj,CHKO Český ráj,CHKO Křivoklátsko,CHKO Český kras <,>
<br> CHKO Brdy,CHKO Blaník)
<br> 2.Současně se pro účel dle předchozího odstavce povoluje výjimka ze zákl...

Načteno

edesky.cz/d/10101966

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Klokočná
22. 07. 2024
22. 07. 2024
22. 07. 2024
22. 07. 2024
22. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz