« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Veřejná vyhláška - řešení prostoru pod magistrálou, ul. Křižíkova/Na Florenci, cyklo+moto stání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_2024_06_19_08_09_22.pdf
Městská část Praha 8 - Podklad pro stanovení a realizac:i_zrTlěny místní úpra_"Y provozu na pozemních komunikacích [Místní komunikace Křižíkova (Ke Štvanici - Na F~orenci) - návrh na osazení dopravního značení a dopravních zařízení - Varianta 1 - P CYKLO+MOTO \ -.<.> ',<,>,<.>,',••,<.>,••,<.>,<,> " ··,••,______ ·----- <.>,___ //,/ '· '- Ill.I ·,\_ ·,I #1/,J: :'.:.<.>,1._/li: 1 I.<.> <.>,1/ ~ I I ·' 'Q.:\J,<.> § 17 ::: fj/,J1 I (r 5' ~ti " \\ ~-\ j\' \,\\:\,)~~ Chráněný prostor pro pěší "-.~,'~\~_-.<.> __'··-._ ' fLEY-1 sloupek ~ ~,~ ?~,k··c<," ~- • ""' _•O· 3-::::~t}2 ~~- "-~- <.>,• ✓---•~7-·::i·•---~- ~~~------ • ::,·,<.> I ' ·• <.>,' ~ I «I ?! lJ)J; '
verejna_vyhlaska.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 337914/2024 Černý / 222805709 18.06.2024
SZ MCP8 337911/2024/2
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích
<br> a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb <.>
hlavního města Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,v platném znění,zahájil dne
10.6.2024 na základě podnětu řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust <.>
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
silničním provozu,předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení na místní komunikaci Křižíkova/Na Florenci (přilehlá
plocha) v rozsahu osazení svislého DZ B1,E13 („MIMO VOZIDEL DP hl.m.Prahy,PRE a.s.<,>
MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL“),IP12,vyznačení vodorovného DZ V15 (stávající vodorovné DZ
V12b odstranit),instalaci 23ks flexi sloupků a instalaci 2ks citybloků,dle přiložené dokumentace,která
je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmíne...

Načteno

edesky.cz/d/10100951

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz