« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška 389,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 944 fax: 257 280 203 vachkova@kr-s.cz www.stredoceskykraj.cz
<br> Praha: 17.6.2024
<br> Číslo jednací: 077267/2024/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_077267/2024/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/VT
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1)
<br> a § 67 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),podle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správního řád (dále jen „správní řád“),a ust.§ 77a odst 5,písm.f) zákona
<br> č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> a podle § 13h odst.2 a současně § 37,§ 43 a § 44 zákona vydává opatření obecné povahy:
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Článek I <.>
<br> Předmět úpravy
<br> 1.Tímto opatřením obecné povahy se v rozsahu územní působnosti Krajského úřadu
<br> Středočeského kraje jako příslušného orgánu ochrany přírody (dále jen příslušný orgán
<br> ochrany přírody) stanovují bližší podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku
<br> velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice1 (dále jen „Zásady
<br> regulace“) za účelem jeho odstranění,případně kontroly nebo izolace.Dle schválených
<br> Zásad regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice
<br> je jako dlouhodobý cíl stanovena úplná eradikace (úplné odstranění) bolševníku
<br> na celém území ČR.Toto opatření obecné povahy se vztahuje na území Středočeského kraje
<br> v kompetenci krajského úřadu,tj.mimo území velkoplošných chráněných území (CHKO
<br> 1 Věstník MŽP č.7,srpen 2023 <.>
<br>
<br>
077267/2024/KÚSK
<br> 2
<br> Kokořínsko-Máchův kraj,CHKO Český ráj,CHKO Křivoklátsko,CHKO Český kras <,>
<br> CHKO Brdy,CHKO Blaník)
<br> 2.Současně se pro účel dle předchozího odstavce povoluje výjimka ze zákl...

Načteno

edesky.cz/d/10099007

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz