« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - VV-OOP-MUP-Dvory-nad-Luznici.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-OOP-MUP-Dvory-nad-Luznici.pdf
ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 147,datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: monika.pecova@mesto-trebon.cz
<br>
Spis.zn.: METR_S 1438/2024 OD
Ze dne: 16.04.2024
Naše č.j.: METR 11093/2024 PeMo
<br> Vyřizuje: M.Pečová
V Třeboni dne 19.06.2024
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu
<br> Městský úřad Třeboň,odbor dopravy,podle § 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o provozu na pozemních komunikacích),jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III třídy,místních a veřejně přístupných
účelových komunikacích,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních
komunikacích,po předchozím stanovisku Policie
<br> ČR,KŘP Jihočeského kraje,Dopravního inspektorátu v Jindřichově Hradci,pod č.j.KRPC-53886-
2/ČJ-2024-020306 ze dne 18.04.2024 <,>
<br> stanovuje
<br> obci Dvory nad Lužnicí,Dvory nad Lužnicí 63,378 08 Dvory nad Lužnicí <,>
<br> místní úpravu provozu na silnici III/1505 v obci Dvory nad Lužnicí spočívající v posunutí SDZ IZ 4a
(obec,text „Dvory nad Lužnicí“) a IZ 4b (konec obce,text „Dvory nad Lužnicí“) na předmětné silnici
ve směru k silnici II/103 <.>
<br> Podmínky provedení místní úpravy provozu:
1.Dopravní značení proveďte jako: svislé dopravní značení <.>
2.Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
3.Provedení dopravního značení: standartní <.>
4.Platnost úpravy: trvalá <.>
5.Dopravní značení bude provedeno v souladu vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.Provedení dopravního
značení,jeho umístění,ukotvení a uchycení bude odpovídat příslušným předpisům,a to
v souladu s technickými podmínkami: TP 65 Zásady pro dopravní značení...

Načteno

edesky.cz/d/10098345

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz