« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Záměr městské části Brno-Chrlice pronajmout svěřený nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr městské části Brno-Chrlice pronajmout svěřený nemovitý majetek
:vr
<br> Statutární město Brno | Městska cast Brno-Chrlice Úřad městské části Brno-Chrlice Odbor investiční a majetkový
<br> ZVEŘEJNĚNO oo:
<br> DO:
<br> NAŠE Č.J.: MCBCHR/02430/24/Ada
<br> SPIS.ZN.: S-MCBCHR/00276/24
<br> VYŘIZUJE: lng.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: alzbeta.adamkova©mcchrlice.brno.cz DATUM: 18.6.2024
<br> POČET LISTÚ: 01
<br> Záměr městské části Brno-Chrlice pronajmout svěřený nemovitý majetek
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v pozdějším znění,zveřejňujeme záměr městské části Brno—Chrlice pronajmout svěřený nemovitý majetek v k.ú.Chrlice:
<br> nebytový prostor na adrese Chrlické náměstí 4 - nebytový prostor o celkové výměře 167,12 m2— klubovna situována ve sklepě výše uvedeného objektu — terasu nad vstupem do klubovny o výměře 45 m2 - dvůr před vstupem do klubovny o výměře 80 m2 (část pozemku p.č.1 v k.ú.Chrlice)
<br> Minimální nájemné je stanoveno na částku 8.719,20 —Kč/měsíc/nebytový prostor,terasu a dvůr
<br> Své připomínky a nabídky k uvedenému záměru mohou zájemci zasílat na Úřad městské části Brno—Chrlice,Chrlické nám.4,643 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> S pozdravem
<br> lng.XXXXX XXXX starosta městské části Brno-Chrlice
<br> Přílohy — situační mapa
<br> Chrlickénáměstí4164300 Brno IČ: 44992785 B | R | N | o ' www.chrlice.brno.cz lD datové schránky: sfbbyk3 1
<br> "C
<br> r
<br> HC.-
<br> AF.-
<br> ! 4.— „J.a
<br> " oss " nen“- om 1"orm'f mm " čem " out !
<br> 0099
<br> lgíšrrro 18.6.2024
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> RtH/\n: © CÚZK,Katastr: © (;i'Jzk
<br> Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T—MAPY

Načteno

edesky.cz/d/10091696

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz