« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Brna B R N 0 Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0300478/2024/2 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0300478/2024/GJE TEL-lE-MAIL: 542 174 612 /jeklova.gabrieia©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Úřad městské části města Brna „ _ _ Brno-'ih Vyveseno dne: 18 UB 20“.z // Mariánsk' ' l._ „„ enam.13,67 Urad mestske casti města ma 0 l 00 Brno _ _ Brno-jih $ ] — - Sejmuto dne- Mariánské nám13,61700 Brno 8 O 8' 06 nlele č.j.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ? „5x21.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> PZ„ Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:.<.> _ Priloha.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimžje podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Odbor služby dopravní policie,Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR"),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-62181-3/ČJ-2024-0600DP ze dne 26.03.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích ul.Rybářská,Kamenná,Ludmily Konečné,Táborského nábřeží,Vídeňská,Polní,Křížová,Poříčí (chodník),Nové sady,Bakalovo nábřeží,Renneská třída,Štýřické nábřeží,Opuštěná (chodník),Uhelná,Křídlovická,Václavská,Hybešova,Nádražní a s označením NN1360 (stezka pro pěší a ...

Načteno

edesky.cz/d/10089078

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz