« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Rozhodnutí o uzavírce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

10494.1.pdf
Is11a
<br> ULICE ČA
PKOVA
<br> UZAVŘEN
A
<br> Is11a
<br> ULICE ČAPKOVA
<br> UZAVŘENA
<br> Ip10a
<br> Ip10a
<br> Ip10a
<br> Ip1
0b
<br> Ip10b
<br> Ip
1
<br> 0
b
<br> Ip10b
<br> OKRES: Havlíčkův Brod KÚ: Světlá nad Sázavou
<br> DATUM
<br> FORMÁT
<br> Rekonstrukce ul.Čapkova S.n.S.- etapa I
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 6/2024
<br> A4
<br> ZnačkyVysočina s.r.o <.>
Bezděkov 12,589 01 Třešť
<br> IČ: 015 26 588
<br> DiČ: 015 26 588
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> Situace uzavírky ulice
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: Vysočina
<br> VYPRACOVAL
<br> TERMÍN od 17.6.až 31.10.2024
<br> LEGENDA:
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> A9
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> - rozsah uzavírky
<br> - navržená objízdná NEZNAČENÁ trasa
<br> - navržená trasa pro residenty
<br> - v místech nedodržování obecné úpravy
<br> bude užito DZ B28 pro zdůřaznění
<br> MIMO POVOLENÍ
<br> STAVBY <.>
<br> MIM
O PO
<br> VOLE
NÍ STAV
BY <.>
<br>
<br>
<br>
MIM
O P
<br> OVO
LEN
<br> Í
<br> STA
VBY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1B
<br> E
31
<br> Z 2
<br> S7
<br> MIMO
POVOL
<br> ENÍ
<br> STAVB
Y
<br> 1
B
<br> E
3 1
<br> Z
2
<br> S7
<br> MIM
O P
<br> OVO
LEN
<br> Í
STA
<br> VBY
<br> 1
B
<br> E
3 1
<br> Z
2
<br> S7
<br> MIM
O P
<br> OVO
LEN
<br> Í
STA
<br> VBY
<br> 1
B
<br> E
31
<br> Z 2
<br> S7
<br> MIMO POVOLENÍ
STAVBY
<br> 1
B
<br> E
3
<br> 1
<br> Z
2
<br> S7
<br> MIMO POVOLENÍ
STAVBY
<br> S S
<br> P
R
<br> A
C
<br> O
V
<br> N
Í M
<br> ÍSTO
: p
<br> ráce
n
<br> a i m
im
<br> o
ko
<br> m
u
<br> n
ikaci (Stro
<br> je
n
<br> a ko
m
<br> u
n
<br> ikaci) - n
ap
<br> o
je
<br> n
í d
<br> o
u
<br> lice
N
<br> ád
ražn
<br> í
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> S7
<br> C4b
<br> Z4d
<br> P
ra
<br> co
vn
<br> í p
ro
<br> sto
r,m
<br> a
x.d
<br> é
lky 5
<br> 0
m
<br>
O
<br> ch
ra
<br> n
n
ý p
<br> ro
sto
<br> r
<br> M
in
<br>.p
rů
<br> je
zd
<br> n
ý p
<br> ro
fil
<br> vo
zo
<br> vky 2
<,> 7
...
10494.pdf
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXXX/XXXX/OD-XUMK-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 18.06.2024 E-mail: podatelna@svetlans.cz
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í O U Z A V Í R C E
Účastníci řízení:
SATES ČECHY s.r.o <.>,IČ 25172654,sídlo Radkovská 252,Telč-Staré Město,kterou na základě plné
moci zastupuje spol.Značky Vysočina s.r.o <.>,IČ 01526588,sídlo Bezděkov 12,Pavlov
Město Světlá nad Sázavou,nám.Trčků z Lípy 18,Světlá nad Sázavou
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad ve věcech
silnic podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) v souladu s ust.§ XX,68 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti ze
dne 10.06.2024 od spol.SATES ČECHY s.r.o <.>,IČ 25172654,sídlo Radkovská 252,Telč-Staré Město <,>
kterou na základě plné moci zastupuje spol.Značky Vysočina s.r.o <.>,IČ 01526588,sídlo Bezděkov 12 <,>
Pavlov (dále jen žadatel) o povolení uzavírky části místní komunikace č.000380c v ul.Čapkova (od
křiž.ze sil.č.II/347 ke XXXX.s ul.Nad Tratí),par.č.724/3 a par.č.1149 v obci a v k.ú.Světlá nad
Sázavou,která byla doložena souhlasem vlastníka místních komunikací,tj.Města Světlá nad Sázavou
ze dne 07.06.2024 a § 39 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl dne 18.06.2024 takto:
<br>
p o v o l u j e u z a v í r k u
<br> žadateli: SATES ČECHY s.r.o.IČ 25172654
<br> sídlo: Radkovská 252,Telč – Staré Město
<br> části místní komunikace č.000380c,parkoviště a chodníku v ul.Čapkova (od křiž.ze sil.č.II/347
ke XXXX.s ul.Nad Tratí),par.č.724/3 a par.č.1149 v obci a v k.ú.Světlá n.S <.>,dle § 24 zákona o
pozemních komunikacích,takto:
<br> termín uzavírk...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz