« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Další užívání vyhrazeného parkovacího míst pro držitele ZTP, Rajmonova, před č.p. 1194/5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_2024_06_18_10_54_58.pdf
1198/13
<br> 1 197/1 1
<br> 1193/3
<br> VVV/* *
<br>,7//
<br> MÉsfrbhA ČÁST PRAHA 8 Užád městské- části odbor dopravy :
<br> zenkiova 1/35 x/ng/x1/192/1
<br> 180 48 Praha 8 - Libeň
oop.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 147/6,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Žadatel
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 336506/2024 Ďurkovičová / 222805706 18.06.2024
SZ MCP8 336506/2024/2
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci Rajmonova,podané dne 17.6.2024 a po projednání s
příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie <,>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Rajmonova,před č.p.1194/5
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení IP 12 „vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení
nebo prostoru pro osoby na vozíku s uvedením změny registrační značky vozidla 2SB 3362 a vodorovné
dopravní značení V 10f „vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
těžce pohybově postiženou“,dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci...

Načteno

edesky.cz/d/10088904

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz