« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Žádost dle zákona č. 106/1999Sb. a odpověď na ni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď na žádost ke stažení zde
OBEC MALHOSTOVICE
<br> Malhostovice č.p.75 PSČ 666 03 Tišnov 3 okres Brno — venkov kraj Jihomoravský
<br> AMA,s.r.o <.>,Zdena Matysová
<br> Felberova 604 PSČ 460 01 Liberec
<br> Váš dopis / ze dne naše značka vyřizuje Malhostovice /2024 Grúnwald 29.5.2024
<br> Věc: odpověď obce podle zák.č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Odpovídám Vám touto cestou v zastoupení obce MALHOSTOVICE na Vaší žádost podle výše uvedeného zákona.Tedy uvádím:
<br> - Obec v letošním roce realizovala projekt dešťové kanalizace V Sádku — 2 etapa.Stavba je dokončena a čeká se na kolaudaci.Projektant ing.Schlesinger
<br> - V současné době realizujeme projekt dešťové kanalizace „V Chaloupkách“,což je místní část obce MALHOSTOVICE.Zakázka je rozestavěná a dokončena XXXX do konce XX/XXXX.Projektant ing.XXXXX XXX
<br> - Připravujeme záměr prodloužení místní komunikace V Ulici.Bylo zahájeno řízení na výběr zhotovitele.Projektant XXXX XXXX
<br> - Stejně tak vybíráme zhotovitele zakázky „Oprava místní komunikace V Sádku — 2 etapa“.Projektant íng.XXXXX XXXXX
<br> Jaké projekty se budou realizovat vr.XXXX nedokážu sdělit.To bude předmětem
<br> dalšího jednání zastupitelů () rozpočtu obce na příští rok.Doufám,že Vám naše odpověď postačí a odpověděli jsme Vám na vaše dotazy <.>
<br> Petr GRÚNWALD
<br> bankovní spojení „ tel: 549 424 188 11 425—51410600 lC0100282057 fax:549 425 103 GE MONEY Bank e—mai|:malhostovice©volny.cz
<br> \
Žádost ke stažení zde
\\.<.>
<br>,15
<br> m RSP
<br> REGFSTR STAVEBNÍCH PROJEKTÚ
<br> Žádost o poskytnutí informací
<br> Na základě zákona č.106/1999 Sb o svobodném "' ' ' “ ' “ '" v „,„,<,> '! pristu u k informacnm,v - ' zadame o sdeleni nasledující informace: p e zneni pozdejsmh predpisů,vas
<br> Obsah žádostizdotazu:
<br> V rámci mapování investičních plánů měst obcí a kra' ' '
<br>,_ o,_ „,<,> jů pro rok 2024 a prejektu RSP (registr stavebních,prejektu),ktery je urceny na podporu stavebníků z celé ČR,Vás žádáme o zaslání investlcmch plánů yaseho mesta,Krajského úřadu či obce pro rok 2024.Resp.selznamu Investlcnlcthtaveb'ních projektů či rekonstrukcí,které plánujete uskutečnit íLvlnešlaeéihvžoz4-2025.vPr|padne jsou dokončovány z předchozích let a budou _ ny z rozpoctu města obce kra'ského "' " ' ' '" jejich podpory <.>,<,> ] uradu nebo z dotacnlch titulů a za
<br> U těchto projektů prosím uveďte:
<br> -název projekt
<br> -popis projektu
<br> -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
<br> -finanční rozpočet projektu
<br> -p|ánovaný termín započetí projektu
<br> -předpokládaný temín výběrového řízení,popř.výherce
<br> Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2024,pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše <.>
<br> ZpůSOb posMnutí informací:
<br> -zaslání na e-mailovou adresu: z.matvsova©amamarketinq.cz
<br> Žadatel: „ AMA,s.r.o <.>,ICO: 61327557,Felberova 604,Liberec 1,460 01
<br> Předem Vám děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem <,>
<br> Zdenka XXXXXXXX XXX,s.r.o <.>,Felberova XXX,Liberec 1,460 01
<br> Tel.: 731 312 916
<br> E-mail: z.maggsova©amamarketing.cz
<br> V Liberci dne 27.5.2024

Načteno

edesky.cz/d/10080567

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz