« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
strana 1/3
<br>
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
<br> odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXXX/XXXX/OD-XXSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 17.06.2024 E-mail: podatelna@svetlans.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu),na základě žádosti o stanovení přechodného dopravního značení podanou dne
10.06.2024 spol.SATES ČECHY s.r.o <.>,IČ 25172654,sídlo Radkovská 252,Telč-Staré Město <,>
kterou na základě plné moci zastupuje spol.Značky Vysočina s.r.o <.>,IČ 01526588,sídlo Bezděkov 12 <,>
Pavlov (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina,územní odbor Havlíčkův Brod,Dopravní inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův Brod
ze dne 07.06.2024 č.j.KRPJ-64351-4/ČJ-2024-161606 a po posouzení podnětu v souladu
s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst <.>
5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) stanovuje dne 17.06.2024:
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.II/347 ul.Nádražní,č.III/34728 ul.Komenského a na
místních komunikacích v ul.Čapkova,ul.Kolovratova,ul.Nad Tratí,ul.Revoluční,ul <.>
Havířská a ul.Lánecká v obci Světlá nad Sázavou - přechodné dopravní značení dle grafické
přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.Pro zajištění bezpečného
průjezdu vozidel veřejné linkové osobní dopravy bude v ul.Nádražní,ul.Komenské a ul <.>
Havířské doplněno dopravní značení o značky č.B28 – Zákaz zastavení.Umístění přenosných
dopravních značek a zařízení je povoleno z důvodu uzavírky části ...

Načteno

edesky.cz/d/10078194

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz