« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Rozhodnutí - Řešovská, NN259, Farky, vodovodní a kanalizační přípojky, Bendovka, s. r. o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Bendovka_s._r._o..pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Bendovka,s.r.o <.>
Povltavská 5/74
171 00 Praha 7
Czech Republic
IDDS: htepe9x
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 336124/2024 Mgr.XXXXX XXXXXXXXX / XXXXXXXXX XX.XX.XXXX
SZ MCPX 336124/2024/2
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci NN259,podané dne 17.6.2024 a po projednání s příslušným
orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci NN259
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu,dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu 1.etapa: 1.7.2024 – 15.7.2024 <,>
za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Pra...
Scan_2024_06_17_11_23_03.pdf
PROJEKT D10 (Dopravně Inženýrské Opatření) ',I I 'l '--,lil 'K • ~~ova.T!! Fet1eii:ova Fetrekovag.<.> VPazde1el( g Cl ~ \ I r I I '\ \ ---""/-,<.> -k1,"',-~."- \ _ ; \----~ : \,<.>.<.> at:i <.>,<.>.<.>.<.> ~~Uo,~ZutS~;i "'~ o Yaz11,~4,"'.<.>.MÍSTO REALIZACE: 'V Ul.Rešovská (Bendovka) 181 00 Praha 8 - Bohnice VYPRACOVAL: XXXX XXXXXXX tel.: XXX XXX XXX OBJEDNATEL (INVESTOR): XXXXX XXXXXXX tel.: XXX XXX XXX POČET ETAP: X POČET VÝKRESŮ: 3 NÁZEV AKCE: ZÁBORY KOMUNIKACE,CHODNÍKU A ZELENĚ - POKLÁDKA NOVÉHO VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ TERMÍN REALIZACE AKCE: DATUM VYPRACOVÁNÍ DIO: 23.05.2024 POZNÁMKA: DODAVATEL: TOP Znak s.r.o.Starochuchelská 114/28 159 00 Praha 5 Tel.: 607 687 687 E-mail: info@topznak.cz Web: www.topznak.cz IČ:06035981,DIČ:CZ06035981 Policie české republiky Krajské feditelství policie hl.m.Prahy Odbor služby dopravní policie 140 00 Praha 4.Kongresová 2 -14 - Č.j.KRPA-11 ~ 13 4 - 1 tČJ-20'L1 -0000DŽ Dne: plk.Mgr.Jiří Du~k 2 7 -05- 2024 vedoucí od_boru z ri kpt.Bc._§_abriela B1e,Souhlasné stanovisk §25 odst.6c),zák.č.~ti',ibf $b.~0'"0 § 77 odst.1 c),zák.č.36f12bob~ 12 i iě 17.GC.2024 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 1 /35 (1) 180 48 Praha 8 - Libeň /1/f'I Jd& f{1!.<.> !/~_2 iJ 'tÍ"r.::;}1/,<.> ~(o 625/.15 840/5!,)9 ~ o ;i; m o ;i; ;i; ~ ó ;i; i w i;,;i; I I ~ o ;i; 625144 ~ ~ 62513 ó'L'Ji'\'1 ~.<.>.~ ~:;: o ~ ~:li C0 g; i i :2 f r2s,37 :;: in i e :g8401478,~ 625135 i 8401477 'i) 810243 ~ j §f 69217'1;9111'1\,<.>,<,> s•••11\a!iso••11s2 ~ ~ i!l :;; ~ m8401468i:~!a~ 840t4!Í~o,41•~01472 8401!10 ;z ------7 840/464 ~ s1Gn IM&!a&' 686184 840/466 z g 8.!01105 ~ " g ~ť,_,t\401467 ~-{\' 515/9 8401600 ~01r.'S"!i f,<,> á ~;j,tt•·(•.l ~ o 8 ;i;M f Etap_a č.1 H40/,1:J2 't/'~/J.~',L~~D19 0 r"-•f~ 625134 8401483 849/2 63312 62514 ~ 625146 125131 o ~ 625'28 626 63313 /J 625/1 629 62512 Výkop pro pokládku nového vodovodního potrubí zm x trn e zm- 625126 1733 628 627,;;."'or§l 1734 1364/2 -o\'1>0•,1'!:,'2.\'I,:-·.-·•~4/S Výkop pro poklád...

Načteno

edesky.cz/d/10078085

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz