« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA,VELKOPAVLOVICKÁ 25,628 00 BRNO
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno- Vinohrady,Velkopavlovická 25,628 00 Brno,vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,zákon o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení
<br> na funkční místo úředník/ úřednice referent bytového úseku Nástup ihned pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden.Místem výkonu práceje ÚMČ Brno-Vinohrady,Velkopavlovická 25.Platové zařazeníse řídízák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb.v platném znění —platová třída 9,platový stupeň stanovený zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.Charakter práce —příprava a realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částívelkých investic,koordinace prací souvisejícís rekonstrukcemi bytových jednotek,administrativní agenda související s bytovým hospodářstvím městské části
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízenívjeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle 5 4 z.č.312/ 2002 Sb.) o státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,<.> bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla
<br> odsouzena),Úřad méstslěé čásgihměsta Brna.raxe v oblasti veře'ně s rá ředností "“)-I' p,<,>,] p vyp Mariánské nám.13,61700 Brno.plna svepravnost o _.zdravotnízpůsobilost.g,1 3 -05- 20% _: D „ „,„,<,>.<.> 45 MSL DalSI pozadavky uzemne samosprávného celku: C-l- ------------------------------------------------------------.znalost práce na PC (Word,Excel,|nternet) Piiioha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> - ...

Načteno

edesky.cz/d/10075321

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz