« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Magistrát města Brna „% - - _ Odbor dopravy 3 1 3.<.>.<.>.U Gmozy-jZ/ĚQ %
<br> č.j <.>
<br> Příloha:
<br> Č- J-l MMB/O298947/2024/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O264844/2024/2 TEL-ÍE-MAll-1 542 174 617/nemecek.micha|©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> „.Úřad městské části města Brna Vyveseno dne.1 7.05.2025 Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Sejmuto dne: VÍN <,>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-14557-5/ČJ-2024-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686 IČJ-2021-0602Dl,ze dne 04.06.2024,jimžje podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,(dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích: ul.Pompova,ul.Lomená,Slunná,ul.Sladkého,ul.bratří Žurků,ul.Kratina,ul.Černovická,ul.Potoční.Vše bude provedeno v rozsahu uvedeného výkresu: č.přílohy 1,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaného spol.ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 26264641 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu stavební úpravy ...

Načteno

edesky.cz/d/10075319

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz