« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna
<br> Brno-jih Mariánské nám.13,61700 Brno '“,i 1 -[)6- 2024 Magistrát města Brna 9 \4/ „.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.© „1356-33 3 R „ 0 Odbor dopravy Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0271888/2024/4 VYŘIZUJE: Mgr_ Gabrie|a Jeklová Brno,„062024 Č- J.: MMB/0271888/2024/GJE TEL./E-MAIL: 542 174 612 /jeklova.gabriela©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: 1 7 “UB“ 2025 Úřad městské části města Brna Brno-jih Sejmuto dne: Mariánské nám.1.3_,61700 Brno
<br> leWŠN
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanoviska pod č.j.: KRPB-79808-13/ČJ-2024-0602Dl ze dne 07.06.2024 a č.j.: KRPB—79808-15/ČJ-2024-0602Dl ze dne 10.06.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — silnicích II/641 ul.Černovická,ll/430 ul.Olomoucká,||/373 ul.Bělohorská,ll/642 ul.Žarošická,||/373 ul.Jedovnická,místních komunikacích ul.Olomoucká,Černovická,Těžební,Bedřichovická,Dornych,Skorkovského,Otakara Ševčíka,Nezamy...

Načteno

edesky.cz/d/10074260

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz