« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - VV-OOP-PUP-Sustova-Trebon.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-OOP-PUP-Sustova-Trebon.pdf
ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 147,datová schránka: 4cbbvj4
email: monika.pecova@mesto-trebon.cz
<br>
Spis.zn.: METR_S 2231/2024 OD
<br> Ze dne: 29.05.2024
<br> Naše č.j.: METR 10986/2024 PeMo
<br>
<br> Vyřizuje: M.Pečová
V Třeboni dne: 17.06.2024
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích
<br> Městský úřad Třeboň,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst.1
písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),po předchozím vyjádření Policie
ČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,Územního odboru Jindřichův Hradec,Dopravního
inspektorátu,ze dne 02.04.2024,pod č.j.KRPC-44223-1/ČJ-2024-020306,stanovuje žadateli
<br>
SETERM CB a.s <.>,se sídlem Hrdějovice č.p.544,370 10 Hrdějovice,IČ: 26031949 <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích
MK č.12c (ul.Šustova) a MK č.15c (ul.Polní) v Třeboni <,>
<br>
z důvodu pokládky NN kabelu,při realizaci stavby s názvem „Třeboň,Polní,Maroušek – kabel NN“ <,>
za těchto podmínek:
<br>
1) Polohové rozmístění přenosných svislých dopravních značek pro přechodnou úpravu provozu
<br> bude provedeno dle přiložených a ověřených situací DIO (schéma 1 a 2) s názvem „Zřízení
přípojky a pokládky vedení NN v Třeboni ul.Polní/Šustova“,kterou navrhla společnost Jan
Nevšímal - JANEV,zpracovatel: XXXXX XXXXXXX <.>
<br> X) Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 3) Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být
umístěny tak,aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a
to v souladu s Technickými podmínkami:
<br> TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH <,>
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOV...

Načteno

edesky.cz/d/10074150

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz