« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - Pozvanka.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvanka.pdf
Město Třeboň
Palackého nám.46/II
379 01 Třeboň
<br> POZVÁNKA
<br> NA 14.JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ <,>
které se uskuteční
V PONDĚLÍ 24.06.2024 OD 18:00 HODIN
v zasedací místnosti č.118 Městského úřadu Třeboň
<br> celého jednání zastupitelstva města bude pořizován videozáznam,který bude k dispozici online na
webových stránkách města <.>
<br> Zahájení,schválení programu,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 10.04.2024 –
(vč.opatření schvalovaných ZM)
Závěrečný účet města za rok 2023
Účetní závěrka města Třeboně sestavená k 31.12 <.>
Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2023
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2023
Zpráva o hospodaření a závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za
<br> Záměr – prodej pozemku nebo části pozemku k.ú.Branná
Záměr prodeje částí pozemku p.č.KN 1599/2 k.ú.Třeboň
Záměr – prodej části pozemku p.č.1643/1 k.ú.Břilice
Prodej části pozemku p.č.KN 1643/1 k.ú.Břilice
<br> ku p.č.st.108/1 vč.budovy č.p.9,pozemků p.č.2268,p.č.2267 a p.č.1637/26 <,>
vč.staveb a vzrostlé zeleně,vše v k.ú.Břilice
Prodej části pozemku p.č.KN 1599/2 k.ú.Třeboň
Prodej pozemku p.č.KN 206/41 k.ú.Třeboň
Pozemek p.č.2538/30 o výměře 639 m2 v k.ú.Třeboň nabídka ČD
Směna části pozemku p.č.KN 9/2 za dvě části pozemku p.č.KN 9/1 v k.ú.Třeboň (lokalita Valy)
Pozemek p.č.KN 2125/5 o výměře 175 m2 v k.ú.Třeboň – Smlouva o bezúplatném pře
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ÚZSVM
Uzavření Darovací smlouvy na místní komunikaci,splaškovou kanalizaci,dešťovou kanalizaci <,>
vodovodní řad,veřejné osvětlení,obratiště,zeleň včetně pozemků p.č.KN 1912/1 o výměře 2726 m2 <,>
p.č.KN 1912/114 o výměře 206 m2,p.č.KN 1912/136 o výměře 237 m2,části pozemku p.č.KN
1912/175 o výměře 57 m2 v k.ú.Třeboň dotčených stavbou komunikace,ch...

Načteno

edesky.cz/d/10074149

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz