« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Prodloužení užívání vyhrazeného parkovacího stání Martin Záruba, Lindavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_2024_06_17_10_52_00.pdf
r
\
<br> \
<br> I
<br> \
<br> I
<br> I
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
--- Úřad městské ~8~ti-- - -- - t-
<br> • -·odb~~ dopravy
Zenkiova 1 /35 (8~--
<br> 180 48 Pr aha 8-~bibeň -
<br>,--HlP;f~Áí/Pl-t;-/í!J2-t;-
• ///:-,ú,iÓZ-Y-
<br> íti:~
<br> I
<br> \
<br> I
<br> I
<br> \
<br> I
<br> --
~/178L
<br> -------------
<br> I
I
oop.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 147/6,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Bc.XXXXXX XXXXXX
Lindavská XXX/X
XXX XX Praha X
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 325744/2024 Ďurkovičová / 222805706 12.06.2024
SZ MCP8 325744/2024/2
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci Lindavská,podané dne 10.6.2024 a po projednání s příslušným
orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie <,>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Lindavská /viz situace/
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení IP 12 „vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou
tabulkou E 13 „RZ: 5K3 8326“ a vodorovné dopravní značení V 10e „vyhrazené parkoviště“,dle
přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich
realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení bude provedena v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského
ředitelství...

Načteno

edesky.cz/d/10074117

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz