« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OOP.pdf
OBEC NI úno PC"" “"" <.>
<br> HUCK! / 2/4035;
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD v ŘÍČANECH
<br> Masarykovo náměstí 53/40 1 251 01 Říčany t.j.: tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-maii: pod itelna©
<br> ["-'" ' Žlřctovnl ; |.<.> ",1,Iti-Init \
<br>,! ricanycz : www nc.-my % Ý/ÍÁfÍrg/(ó
<br> -,7 '.I' „ \ Č.j.: 17655812024-MURI/OSAD /4//ňý “$%/% 13-6-2024 %!z/
<br> Č.ev.: 195993/2024 Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o.Sokolovská 192/79 185 00 Praha 8
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslu: ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle 5 124 odst.6 zákona č.3 na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o komunikacích) a v souladu s ust.€; XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 5 pozdějších předpisů,na základě posouzeni žádosti adresáta ze dne 6.6.202
<br> ny orgán státní správy 61/2000 Sb <.>,o provozu provozu na pozemních b.správní řád,ve znění 4,vyjádření dotčeného
<br> orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX ze dne X.X.XXXX,č.j.KRPS- 134858-2/ČJ—2024—010406,vyjádření KSÚS ze dne 21.5.2024,č.j.3781/24/KSUS/KHT/VOS
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 odst.3 zákona o provozu na p
<br> ozemních komunikacích
<br> a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní ko
<br> munikací
<br> pozemní komunikaci lil/33321 v obci Nučice,|||/33420 v obci Nučice a Výžerky a na komunikacích
<br> dotčených objízdnou trasou z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Oprava povrchu vozovky zodpovědná osoba: XXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu,vypracované společností ASiG s.r.o <.>,datum 05/2024,schválen Policii ČR Dl Kolín <.>
<br> Přechodná úprava dopra...

Načteno

edesky.cz/d/10067414

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz