« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Gorkého 49

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_-_0305069_-_zabor_pro_auta_stavby.pdf
60
<br> 10
5
<br> 58 56
<br> 49 47 45 43
<br> 54
<br> 3K
4 3795 invalida
<br> ZÓ
N
<br> A
B
<br> V
P
<br> R
A
<br> C
O
<br> V
N
<br> Í D
N
<br> Y
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
N
<br> E
B
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
P
<br> L
A
<br> C
E
<br> N
Í
<br> C
E
<br> N
Y N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> O
B
<br> L
A
<br> S
T 1-16
<br> 6x
<br> Bratří Čapků
<br> B
ra
<br> tř
í Č
<br> ap
ků
<br> S
to
<br> ja
n
<br> ov
a
<br> Gorkého
<br> zábor P.míst:81m²
<br> 18x4,5m
<br> B28
E13/Termín:MIMO
VOZIDLA STAVBY/
E8d
<br> B28
E13/Termín:MIMO
VOZIDLA STAVBY/
E8d
<br> Z
4d
<br> Z
2 Z2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> strana :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Gorkého 49
zábor pro vozidla stavby
<br> zábor P.míst
<br> 1
<br> 240365
6.6.2024
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> BXX-osadit X dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
<br> přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> zábor P.míst :
<br> c.j.MMB/0305069/2024/TOMS
0305069_Gorkeho_49.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/00295675/2024/2 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0305069/2024/TOMS TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko
<br> pod č.j.: KRPB-123955-2/ČJ-2024-0602DI ze dne 12.06.2024,na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o silničním provozu <.>
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Gorkého ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu umístění vozidel stavby před objektem Gorkého 91/49 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1 den v období od 27.06.2024 do 31.07.2024.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikacích <,>
<br> resp.uzavírce dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o p...

Načteno

edesky.cz/d/10042893

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz