« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Huštěnovice_MK_Náves_I_Náves_II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

56605-2024_Huštěnovice_MK_Náves_I_Náves_II.pdf (416 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19,686 01 Uherské Hradiště
<br> Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33
<br>
<br> 1
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br> Obec Huštěnovice
IČO 00290971
Huštěnovice č.p.92
687 03 Babice u Uherského Hradiště
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.:
Spisová zn.:
<br> MUUH-SŽP/56605/2024/ZaplD
Spis/ 13954/2021
<br> Počet listů/příloh: 0/0
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz
<br> Datum: 13.června 2024
<br>
<br>
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení <.>
<br> Stavebník Obec Huštěnovice,IČO 00290971,Huštěnovice č.p.92,687 03 Babice u Uherského
Hradiště 1 podal dne 07.06.2024 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu
„Stavební úpravy místní komunikace náves I.Náves II,Huštěnovice“ na pozemcích: parc.číslo
263,ostatní plocha,425/2,ostatní plocha,426,ostatní plocha,424/6,ostatní plocha,4,ostatní plocha <,>
174/1,ostatní plocha,262/1,ostatní plocha,651/3,ostatní plocha,425/1,ostatní plocha,vše k.ú <.>
Huštěnovice <.>
Společné povolení na tuto stavbu vydal zdejší speciální stavební úřad dne 17.08.2022 pod čj.MUUH-
SŽP/96447/2021/ZaplD,Spis/ 13954/2021,nabytí právní moci 17.09.2022 <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení <.>
<br> Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný speciální
stavební úřad dle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 334a odst.1 a 3 zákona č.283/2021 Sb.Stavební zákon
ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen
„Stavební zákon“),věcně a místně příslušný dle ust.§ 10 a § 11 odst.1 písm.b) správního řádu <,>
oznamuje v souladu s ustanovením § 47 o...

Načteno

edesky.cz/d/10042752

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz