« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - ČEZ - pravidelné odečty elektroměrů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CEZD_letak.pdf
Vážená klientko,vážený kliente <,>
<br> v rámci zajištění spolehlivé,bezpečné a kvalitní dodávky
elektřiny do Vašich domovů provádíme pravidelnou kontrolu
a servis našeho zařízení včetně elektroměrů
a také opis stavu číselníku (odečet).Odečtené hodnoty
zasíláme prostřednictvím OTE (Operátor trhu s elektřinou)
Vašemu vybranému dodavateli (obchodníkovi) elektřiny
k periodickému vyúčtování (fakturaci).Pravidelným
fyzickým odečtem a kontrolou měřicího zařízení se
snažíme předcházet případným nesrovnalostem při
následných vyúčtováních <.>
<br> Pokud nemůžete ze závažných důvodů zařízení zpřístupnit <,>
je alternativou samoodečet (předání informace
o zobrazovaném stavu elektroměru ke konkrétnímu dni) <,>
případně odhad spotřeby.Nahlášení samoodečtu v termínu
před fyzickou návštěvou našeho zaměstnance nemá vliv
na realizaci této návštěvy.Samoodečet,případně odhad
stavů (spotřeby) nelze z důvodu legislativních omezení
akceptovat pravidelně,proto Vás žádáme prioritně
o zpřístupnění elektroměrů <.>
<br> Důvod návštěvy Vašeho odběrného místa
<br> Jak poznám zaměstnance ČEZ Distribuce,a.s.?
Zaměstnanci ČEZ Distribuce,a.s <.>,jsou vybaveni
služebním průkazem,kterým se musí na požádání
prokázat.Používají předepsaný pracovní oděv
s označením společnosti a ruční terminál pro sběr dat <.>
Nikdo z našich zaměstnanců nepotřebuje vidět
faktury ani jiné doklady a nepožaduje žádnou
platbu <.>
<br> Máte pochybnosti?
Obraťte se na bezplatnou kontaktní linku ČEZ Distribuce
800 850 860 a ověřte si identitu našeho zaměstnance <.>
<br>
www.cezdistribuce.czLinka 800 850 860
<br> ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce
<br> Kde působíme:Způsoby nahlášení samoodečtu:
<br>  Dle postupu zanechaného na místě naším zaměstnancem
 Zasláním vyplněného korespondenčního odečtového
<br> lístku (bez poplatku)
 E-mailem na info@cezdistribuce.cz
 Prostřednictvím Distribučního portálu (DIP)
 Telefonicky na bezplatnou linku 800 850 860
<br> Pro rychlé vyřízení si kromě odečteného stavu číselníku
el...
Východ_Lužec nad Cidlinou_28.06.2024 - 12.07.2024.pdf
_OZNÁMENÍ
<br> o termínech provádění pravidelných odečtů
<br> Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás informovat,že ve dnech 28.06.2024 - l2.07.2024
<br> budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci
<br> Lužec nad Cidlinou — l_užec nad Cidlinou
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat o umožněnívolného a bezpečného přístupu k elektroměru <.>
<br> Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků,Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy <.>
<br> Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcnázíme případným nesrovnalostem při vyúčtování.Toto oznámení se týká vsecn zákazníků na distribučním uzemí CEZ Distribuce,a.s <.>,bez ohledu na zvoleneno dodavatele elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> čEZ Distribuce,a.s <.>
<br> se sídlem Dečin,Dečin lV-Podmokly,Teplicka 874/8,PSČ 405 02 | into©cezdistribucecz | www.cezdistribuce.cz |Kontaktni bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (nlašeni poruch,distribuční požadavky,informace)
<br> IlČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.Lab <.>,sp.zn.B 2145 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzen,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00

Načteno

edesky.cz/d/10040949

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz