« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZK-04-2024-01_pozvanka_obce.pdf
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,586 01 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 14.6.2024
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.04/2024,které se bude konat dne 25.6.2024 v 10:00 hod <.>
v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.03/2024
2.Složení slibu člena zastupitelstva kraje
3.Zpráva o činnosti rady kraje
4.Informace o činnosti krajského úřadu
5.Rezignace člena zastupitelstva kraje a stanovení odměny
6.Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci
<br> se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
7.Změna smlouvy o poskytnutí dotace - na podporu akce "Organizačně technická příprava
<br> 28.Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2024"
8.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace
<br> poskytnuté na předfinancování projektu "Rozvoj a modernizace zdravotní péče
Nemocnice Jihlava - Diagnostika a komplement" a projektu "Rozvoj a modernizace
zdravotní péče Nemocnice Jihlava - Operační obory a urgentní medicína"
<br> 9.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč,příspěvkové organizace
poskytnuté na realizaci projektu „Zavádění špičkových technologií – modernizace
přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“
<br> 10.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod,příspěvkové
organizace poskytnuté na realizaci projektu „Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice
Havlíčkův Brod“
<br> 11.Majetkoprávní vypořádání stavby "II/360 Oslavička - Rudíkov" - výkup pozemků
12.Majetkoprávní vypořádání staré zátěže silnic II.a III.třídy dle požadavků vlastníků -
<br> prodej pozemků
13.Maje...

Načteno

edesky.cz/d/10040191

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz