« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy, přístavba a nástavba bytového domu Primátorská č.p.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-460702.pdf
Pracoviště: U Meteoru 6,Praha 8 - Libeň tel.ref.222 805 739,email:martina.ljubojevic@praha8.cz tel.sekt.222 805 719
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
-odbor územního rozvoje a výstavby-
<br> Zenklova 35,180 48 Praha 8
<br> Spis.zn.: MCP8 460702/2022/OV.Lju Praha,dne 12.6.2024
Č.jedn.: MCP8 327690/2024 Libeň/d 296
Vyřizuje: XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Úřad městské části Praha 8,odbor územního rozvoje a výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění účinném do
31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb.<,>
stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 24.10.2022
s doplněním ze dne 29.8.2023 podala
<br> LML ESTATE s.r.o <.>,IČO 01761749,Primátorská 296,180 00 Praha,kterého zastupuje PRINS <,>
spol.s r.o <.>,IČO 44794151,Badeniho 29,160 00 Praha
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c
vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Stavební úpravy,přístavba a nástavba bytového domu Primátorská č.p.296
Praha,Libeň č.p.296,Ve vrchu 2
<br> na pozemcích parc.č.203,3720,3723/2 v katastrálním území Libeň.Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební řízení <.>
<br> Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí spis.zn.MCP8 069605/2021/OV.Pet,č.j.MCP 271911/2021
dne 22.9.2021,které nabylo právní moci dne 4.11.2022 <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - přístavbou dojde k rozšíření objektu č.p.296 do dvorní části,max.půdorysné rozměry v úrovni 1.NP <,>
resp.délky jednotlivých fasád,budou po rozšíření ...

Načteno

edesky.cz/d/10040118

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz