« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Pozvánka na zasedání ZO - 20.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ke stažení zde
O B E C M A L H O S T O V I C E
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Malhostovice č.p.75
PSČ 666 03 Tišnov 3
<br> okres Brno – venkov
kraj Jihomoravský
<br>
<br> Váš dopis / ze dne
<br> naše značka
<br>
vyřizuje
<br>
Malhostovice
<br>
/2024 Grűnwald 10.6.2024
Věc: pozvánka – zasedání ZO MALHOSTOVICE
<br> Svolávám tímto 22 zasedání zastupitelstva obce MALHOSTOVICE.Zasedání se koná ve čtvrtek
20.6.2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu MALHOSTOVICE.Začátek v 19.30 hod <.>
Program: 1) Zahájení
<br> 2) Volba zapisovatele jednání
<br> 3) Volba ověřovatelů zápisu
4) Schválení programu jednání
5) Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO
6) Výměna motoru na traktoru VEGA
7) Zápis v kronice obce MALHOSTOVICE za r.2023
8) Schválení závěrečného účtu obce MALHOSTOVICE za r.2023
9) Schválení účetní závěrky obce MALHOSTOVICE za r.2023
10) Vyřazení položek z majetku obce
11) Žádost spolku Pecka o dar
12) Návrh kupní smlouvy
13) Žádost o pořízení územní studie „Waldreiterův kopec“
14) Vyhodnocení VŘ projektu „Prodloužení MK v Uličce“,2 etapa
15) Žádost obce na SPÚ na vypořádání pozemku v k.ú.MALHOSTOVICE
16) Rozpočtové opatření obce č.6/2024
17) Dodatek č.1 ke smlouvě mezi obcí MALHOSTOVICE a SÚS JMk
18) Vyhodnocení nabídek uchazečů – zpevnění dvorního traktu budovy č.p.45
<br> 19) Různé – informace,vyhodnocení nabídek uchazečů – „Prodloužení MK v Ulici“,dar
obci RUSKOV,stanovení úplaty za vzdělání dětí v mateřské škole <,>
20) Diskuse
21) Návrh usnesení
22) Závěr
<br> Petr G R Ű N W A L D
<br> starosta obce v.r <.>
Vyvěšeno na úřední desce dne 12.6.2024 sňato dne.6.2024
<br> bankovní spojení
tel: 549 424 188 11 425 - 514/0600
IČO : 00 28 20 57
fax:549 425 103 XXXXXX XXXX
e-mail:malhostovice@volny.cz
<br>
<br> Občanům
<br>
<br> MALHOSTOVIC a NUZÍŘOVA

Načteno

edesky.cz/d/10035630

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz