« Najít podobné dokumenty

Město Bílina - Opatření obecné povahy - přechodné dopravní značení, silnice č. III/2584, č. III/2585 a č. III/25815, v úsecích mezi obcemi Červený Újezd, Mukov, býv. Hetov, Štěpánov, Skalice a Dřevce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bílina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP objízd trasa uzavírky silnice č III 2585,Dřevce
Č.j.: MUBI 25718/2024 Stránka 1 z 4 12.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Bílina,odbor dopravy,životního prostředí a stavebního úřadu,jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu) <,>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a dle ustanovení § 171 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě
žádosti ze dne 05.06.2024 společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o <.>,se sídlem Na Střílně 1929/8 <,>
323 00 Plzeň – Bolevec,IČ: 49196812,po předchozích písemných vyjádřeních a odsouhlasení
dotčených orgánů,tj.Policií ČR,Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje,DI Litoměřice
ze dne 03.06.2024,pod č.j.: KRPU-92011-2/ČJ-2024-040606,správcem silnic č.III/2584,č.III/2585
a č.III/25815,tj.Správa a Údržba silnic Ústeckého kraje,p.o <.>,se sídlem Ruská 260,417 03 Dubí 3 <,>
IČ: 00080837 (dále jen „správce silnic“) ze dne 12.06.2024,obce Lukov a obce Hrobčice
ze dne 29.05.2024,vydává opatřením obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
spočívající v dočasném osazení přechodného svislého dopravního značení či zařízení (SDZ):
<br>
Dle odsouhlaseného dopravně inženýrského opatření (DIO),podrobněji viz grafická příloha <.>
<br> V lokalitě: silnice č.III/2584,č.III/2585 a č.III/25815,v úsecích mezi obcemi Červený
Újezd,Mukov,býv.Hetov,Štěpánov,Skalice a Dřevce <.>
<br>
V období: 10.07.– 30.09.2024,nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto OOP <.>
<br>
Z důvodu: objízdné trasy uzavírky silnice č.III/2585 v obci Dřevce <.>
<br> V rámci akce: „LT-Dřevce – č.p.st.195 nové kab.vedení NN – IV-12-4021588“ <.>
<br> Odpovědný pracovník: XXX XXXXX XXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX <.>
<br> Objízdná trasa pro obě etapy uzavírky:
Ze Dřevců po silnici č.III/2585 do Č...

Načteno

edesky.cz/d/10031277

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bílina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz