« Najít podobné dokumenty

Město Teplice - Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Radek Sedlář

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Teplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k odstranění odstaveného vozidla - Radek Sedlář
M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2,415 95 Teplice
<br> XXXXX XXXXXX
Přítkovská XXXX/XX
XXX XX Teplice
<br> naše č.j.: Vyřizuje/telefon v Teplicích dne:
MgMT/071433/2024
<br> OD/Tvrd/24/vr-výz
<br> Ing.M.Tvrdíková/417510582
<br> tvrdikova@teplice.cz
<br> 12.6.2024
<br> Výzva
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný silniční správní úřad,na
<br> základě návrhu vlastníka pozemní komunikace,v souladu s ustanovením §19c odst.1 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon),vyzývá výše uvedeného provozovatele (vlastníka) – na základě oznámení MP Teplice
<br> - vozidla VW Passat,RZ 6U4 7819,barva černá,umístěného dle sdělení MP Teplice
v ul.Bohosudovská 1606/6,Teplice,k jeho odstranění <.>
<br> V případě marného uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne doručení této výzvy,resp.ode dne
<br> vyvěšení této výzvy na úřední desce,bude v souladu s ustanovením §19c odst.2 zákona
<br> vozidlo odstraněno obcí a předáno provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou
<br> životností,výkupu a zpracování autovraků <.>
<br> oprávněná úřední osoba
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,os.č.XXXX
<br> odborný pracovník
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 60 dnů na úřední desce Magistrátu města
Teplice a následně vráceno zpět ke zdejšímu úřadu:
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Magistrát města Teplice,odbor dopravy,pracoviště Krupská 346/2,4154 95 Teplice
<br> Strana 1 (celkem 1)
<br>
<br> Výzva
<br> 2024-06-13T09:02:19+0200

Načteno

edesky.cz/d/10029949

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Teplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz