« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument68_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument68_2024.pdf
l 34
<br> -.- „.<.>.-m -_-.<.>._.<.>.u.<.>.—_.r
<br> umí/aaa sua; lasem nad Odrou
<br> www.poiankamz
<br> oči/404%
<br> Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou :; " mwl.2.<.>.ířl5.t.fiil?l.„%!/f
<br> 1.května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou odbor stavební,dopravv a životního prostředí
<br> M dm: MMS:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ZE DNE: 29.05.2024 SUPIS ZN.: SZ CJ 02068/2024/3 Žadatel: C.];: CJ 02189/2024/SDaZP/Val XXXXXXXX XXXXX VYRIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ XXXXXXXX TEL.: XXX XXX XXX Hranečník X E-MAIL: luc1e.valkovaábpolankaostrava.cz 71600 Ostrava—Radvanice DATUM: 06.06.2024
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 5 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavební,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a ustanovení 5 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dále jen „silniční správním úřad“),podle 5124 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný a podle 5 2 zákona č.314/2002 Sb.a 8 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro místní komunikace 111.a IV.tř.a pro účelové komunikace ve svém územním obvodu,ve smyslu & 77 zákona č.361/2...

Načteno

edesky.cz/d/10020699

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz