« Najít podobné dokumenty

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - OBORY - POZEMEK P.P.Č. 505/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obory - p.č.505-1 a p.č.535 - nabídka SI.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PŘÍBRAM <,>
NÁM.T.G.M.145,261 01 PŘÍBRAM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 10242/SPB/2023-SPBM
<br>
<br>
Zveřejnění prostřednictvím internetových
stránek Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SPB/9194/2023-SPBM
<br>
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 203
<br> E-MAIL: Dana.Rehorova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> DATUM: 15.12.2023
<br>
<br> Nabídka nemovitého majetku České republiky
organizačním složkám státu
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 19c odst.1 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.219/2000 Sb.“),Vám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) –
nabízí tento nemovitý majetek:
<br> Okres Příbram,obec Obory,katastrální území Obory:
<br>
• pozemek pozemková parcela č.505/1 o výměře 539 m2,ostatní plocha,neplodná půda
<br> • pozemek pozemková parcela č.535 o výměře 593 m2,ostatní plocha,neplodná půda
<br>
zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Obory,obec Obory v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm
Příbram <.>
<br> Podrobnější informace k nabízenému majetku získáte na ÚZSVM,odbor Odloučené pracoviště
Příbram,tel.: 318 471 203 <.>
<br> Vaši odpověď očekáváme v termínu do 15 dnů ode dne zveřejnění této nabídky.V případě <,>
že nabídka nebude ve stanoveném termínu akceptována,budeme nadále postupovat podle
zákona č.219/2000 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Příbram
Obory - aukční vyhláška EAS-SPB-061-2024.pdf
7745/SPB/2024-SPBM
Čj.: UZSVM/SPB/6928/2024-SPBM
<br>
A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / S P B / 0 6 1 / 2 0 2 4
<br>
Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této Aukční vyhlášce
<br> jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br>
I <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 10.7.2024 v 10:00 hod <.>
Konec elektronické aukce se stanovuje na den 11.7.2024 v 10:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Příbram
Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <,>
e-mail: dana.rehorova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v elektronické aukci
<br>
1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického
aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu
zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách
je možné také registraci provést
<br>
2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
<br> „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 3 000 Kč.Kauci lze
složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 9.7.2024.Jako variabilní
symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem
po přihlášení se k elektronické aukci <.>
<br>
3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
<br> než bezhotovostním převo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
17. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz