« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Rozhodnutí - Bešťákova, Černého, pokládka kabelů VN a opto, Elektro HC, s. r. o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Bestakova_Cerneho.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Elektro HC,s.r.o <.>
Západní 318
250 64 Hovorčovice
Czech Republic
IDDS: g3bk3ty
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 328668/2024 Mgr.XXXXX XXXXXXXXX / XXXXXXXXX XX.XX.XXXX
SZ MCPX 328668/2024/2
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci Bešťákova,Černého,Česákova,podané dne 12.6.2024 a po
projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby
dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bešťákova,Černého,Česákova
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu,dle přiložené
dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu 8.7.2024 – 18.8.2024,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR <,>
Krajské...
1.etapa.pdf
B E Š Ť Á K O V A
<br> Č E R N É H O
V Y S
<br> O Č A
N S K
<br> Á
<br> N N 2 3 6 1
<br> V Y S
O Č A
<br> N S K
Á
<br> Č E R N É H O
<br> B E Š Ť Á K O V A
<br> R O U D N I C K Á
<br> B E Š ŤÁ K O V A
<br> Č E R N É H O
<br> Č E
R N
<br> É H
O
<br> Č E R N É H
O
<br> Č E S
Á K O
<br> V A
<br> Č E R N É H O
<br> ČE RNÉ H
O
<br> Č E R N É H O
<br> Č E R N É H
O
<br> V Y S
O Č A
<br> N S K
Á
<br> L I B E R E C K Á
<br> N N 2 3 6 0
<br> V Y
S O
<br> Č A
N S
<br> K Á
<br> LE V ÍNS K Á
<br> L EVÍNSKÁ
<br> LE V Í N S K Á
<br> B Ř
E Z E
<br> N S
K Á
<br> ROCHL I CKÁ
<br> N N
279
<br> 6
<br> V Y
S O
<br> Č A
N S
<br> K Á
<br> L E
V ÍN
<br> S K
Á
<br> NN2 3 5 9
<br> L E V
Í N S
<br> K Á
<br> L E V Í NS K Á
<br> V Y S
O Č A
<br> N S K
Á
<br> LI BER EC KÁ
<br> N N 1
8 7 9
<br> N N 1
8 7 9
<br> N N
1 8 7
<br> 8
<br> NN1877
<br> N N 1878
<br> N N 1 8 7 8
<br> N N 1877
<br> N N 1
8 7 7
<br> N N 1876
<br> N N 1877NN
1 8 7
<br> 6
<br> T EPLIC KÁ
<br> N N
1 8 7
<br> 6
<br> NN
4 7
<br> 2 0
<br> N N 4 7 2 1
<br> Š Ť Á K OV A
<br> BEŠŤÁKO VA
<br> DRAHO RÁDO VA
<br> N N 2 1 8 7
<br> V Y
S O
<br> Č A
N S
<br> K Á
<br> V Y
S O
<br> Č
<br> NN7291
<br> BŘ
EZ
<br> EN
S
<br> D Ě Č
Í N S
<br> K Á
<br> D Ě
Č Í N
<br> S K Á
<br> 443/2
<br> 447/10
<br> 428/4
<br> 445/6
<br> 429/2
<br> 444/4
<br> 446/8
<br> 427/6
<br> 426/8
<br> 264/52
<br> 557/44
<br> 439/42
<br> 424/6
<br> 567/3
<br> 457/5
<br> 521/21
<br> 522/23
<br> 515/9
<br> 513/5
<br> 425/4
<br> 512/3
<br> 519/17
<br> 520/19
<br> 430/2
<br> 516/11
<br> 517/13
<br> 518/15
<br> 511/1
<br> 514/7
<br> 492/19
<br> 475/12
<br> 474/10
<br> 492/117
<br> 470/15
<br> 523/10
<br> 473/8
<br> 2.e t a p
a - pr ůc hod pr o pě š í
<br> - pr
ůch
<br> od
pro
<br> pě
ší
<br> 1.e t a p
a
<br> p r o t l
a k v o
<br> z o v k
y
<br> p r o t l a
k c h o
<br> d n í k u
DZ B 2 8 o s a d i t 7 d n í p ře d e m
k o l e m v ý k o p ů o s a d i t z á b ra n y
<br> p ře c h o d o v é l á v k y p ro p ě š í ( š í řk a 1,5 m )
p ro t l a k v o z o v k y
v ý k o p y v e v...
Scan_2024_06_12_09_02_54.pdf
i ! i,<,>,/ ·'.~.<.>.<.>._'"S,<,> -t ",<,> >,<,> >i ·uhi polO'fin1 pfekopu dn.ihi polovina překopů / / LEGENDA a startovací (cílová) jáma1,S x 1,0 m v zeleni ( kolem zatirany ) --- výkopy v zeleni ·~ -' výkopy v chodníku ■.; ■ ■ ■ ■ ■ ■ protlak v chod niku12,QC,- 2024 --- výkopy ve vozovce,<.>,<,> ~-.<.>.■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ protlak vozovky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA~ přechodové lávky pro pěši ( šířka 1,5 m ) Úř d v -k ; v,• kolem výkopů osadit zábrany 1,1 adbmedsts e.části oz B 28 osadit 7 dni předem •,ooos,wo or opravy Zenklo~á 1/35 (1) ~:$~ 4S.Prana 6 - Libeň Jel J- Policie České republiky Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy Odbor služby dopravní policie Vykopy pro obnovu kVN e opto TR 9983 • RS 1750Prr.;11f.L\!lfl.1!,<,> Č.j.KRP/\- Dne: 1 O -06- 2024 1

Načteno

edesky.cz/d/10016459

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz