« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Stará dálnice - úsek 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0259911_pripravne_stavebni_prace_s_razitkem_PCR.pdf
R 1
<br> p svodidlo 2 dl.96 m
<br> r 200
<br> r 100
<br> B20b
7 0
<br> B20a
70
<br> B20a
70
<br> P4
<br> P4
<br> IP19
<br> B2
0a
<br> 70
<br> B2
0a
<br> 50
A1
<br> 0
<br> IP
19
<br> 2 X ZNEPLATNĚNÍ
<br> 2 X ZNEPLATNĚNÍ
B20a
<br> 50
<br> 3 <,>
0m
<br> A15
<br>
E7b
A15
<br>
<br> E7a
<br> B20a
50
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
S2
<br> S2
<br> S2
S2
<br> P4
<br> A1
5
<br>
<br> E7
b
<br> IP
19
<br> P2
<br> TROUBSKO III/3844
<br> KOH
OUT
<br> OVIC
E
<br> ŽE
BĚ
<br> TÍN
<br> BYSTRC
<br> III/38
42
<br> III/3
842
<br> III/3844
<br> S7
<br> C4c
<br> C4a
<br> C4a
<br> C4
a
<br> C4
c
<br> P4
<br> B2
0a
<br> 50A1
0
<br> š.30,0m
<br> B20b
5 0
<br> A1
5
<br>
<br> Z4
e
<br> S7
Z4
<br> e
S7
<br> Z4
e
<br> S7
Z4
<br> e
S7
<br>
<br> PROVIZORNĚ
DĚLÍCÍ PÁS
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
Z4
d
<br> S7
<br>
š <.>
4
<br>,0
m
<br> š.100,0m
<br> š <.>
4
<br>,0
m
<br> 340m2
<br> 130m2
<br> DETAIL 1
<br> DETAIL 2
<br> DETAIL 3
<br> C4
a
<br> IP1
7
<br> C2
b
<br> P4
<br> A1
1
<br> A1
0
<br> IJ4
a
<br> C4
a
<br> B20a
70
<br> IP
16
<br> SS
Z
<br> SS
Z
<br> SSZ
<br> SS
Z
<br> SS
Z
<br> TROUB
SKO
<br> III/3844
BYSTR
<br> C
<br> BY
STR
<br> C
<br> P2
<br> A1
1
<br> A1
0
<br> A1
5
<br>
<br> C4a
<br> B2
0a
<br> 50
<br> SSZ
SSZ
<br> IP6
<br> IP6
<br> IP
6
<br> SS
Z
<br> IZ
4b
<br> BR
NO
<br> IZ4a
BRNO
<br> A10
<br> A11
<br> IP19
IJ4a
<br> A15
<br>
<br> E3a
150m
<br> Z4
e
<br> S7
<br> Z4
e
<br> S7
<br> Z4
e
<br> S7
<br> A1
5
<br>
<br> B20a
70
<br> 110m
<br> ZPEVNĚNÉ
PROVIZORN
<br> Í
<br> NÁSTUPIŠTĚ
V dl.20m
<br> Z4
e
<br> S7
<br> Z4
e
<br> S7
<br> Z4
e
<br> S7
<br> Z4
e
<br> S7
<br> Z4
e
<br> S7
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> V9a
<br> 50,0m
<br> 60m2
<br> AUTOBUSOVÁ
ZASTÁVKA
"Štouračova"
<br> SSZ
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br> 150m2
<br> 240m2
<br> Z4e
S7
<br> Z4e
S7
<br>
<br> Z4e
S7
<br>
C4a
<br> Z4e...
0259911_Stara_dalnice_-_usek_2.pdf
ěsta Brna
<br> Magistrát města Brna
<br> VYŘIZUJE:
Č
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> přechodné
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky
Magistrát města Brna,Odbor dopravy („ “),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné
§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle
o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
dopravního inženýrství Renčova 38,Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
č.j.: KRPB /ČJ
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> – Žebětínská <,>
ve městě ě,která je nedílnou součástí
<br> důvodu stavebních úprav středového pásu na vybudování přejezdových míst v
„ – “ na ul.Stará dálnice
<br> Př – Skutečný termín bude upřesněn
v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní
dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ “)
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní
Umístění a provedení předmětného dopravního značení (dopravního zařízení,popř.světelných signálů)
bude realizováno v rozsahu přiložené výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu,vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění vyhlášky č <.>
Sb <.>,s příslušnými českými technickými normami ČSN
věci se týkajících
<br> Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
značení (dopravního zařízení,popř.světelných signálů)
<br>
<br> Č <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/10016444

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz