« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Křenová 43 (přípojka plynu)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0242151_24_2_Vykres_PCR_Krenova_43.pdf
Če
ch
<br> yň
sk
<br> á
<br> STAVBA
<br> 43
<br> 41 45
<br> 49
<br> 53
<br> S7 Z
4d
<br> A1
5
<br> S7Zařízení stavby
130,0/3,0
<br> Křeno
vá
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Křenová 43
Přípojka plynu
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.CR 2416
14.5.2024
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> zábor - zeleň :
zábor park <.>,jiné plochy :
<br> manipulační prostor :
<br> Legenda ploch:
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
<br> přesunutá vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> přenosné DZ stávající:
<br> přenosné DZ stávající již zakryto:
přenosné DZ stávající zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení přenosného,stávajícího :
<br> A15
<br> A15
<br> A15
<br> přenosné SDZ :
<br> přechodné VDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající VDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> V4 0,250
PŘECHODNÉ
<br> přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> přemostění pěší š.min.1,2m :
výkop :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> plyn
<br> Pořadatel:
Za řádný průběh celé akce a zajištění bezpečnosti zodpovídá pořadatel <,>
který zajistí odpovídající organizační opatření vč.pořadatelské služby <.>
Osoby pořadatelské služby musí být starší 18-ti let věku,budou uvedeny
j...
0242151_24_2_OOP-PDZ-Krenova43_12-06-2024.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0264625/2024/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0242151/2024/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-108269-2/ČJ-2024-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 21.05.2024,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci: ul.Křenová.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedeného výkresu v příloze pod názvem akce: „BRNO,ul.Křenová 43 Přípojka
<br> plynu“,který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy,zpracovaného spol.Signex,spol <.>
<br> s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 49971344 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu přípojky plynu,ul.Křenová 43 <.>
<br> Předpokládaný termín prac...

Načteno

edesky.cz/d/10016443

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz