« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - uzemni-rozhodnuti-velky-pocet-ucastniku.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzemni-rozhodnuti-velky-pocet-ucastniku.pdf
1
<br>
<br>
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
tel: +420 384 342 157,fax: +420 384 723 505
<br> email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz
<br>
Spis.zn.: METR_S 1713/2024ÚPaSŘ
Ze dne : 09.05.2024
Č.j.: METR 1713 /2024RoMi
Vyřizuje: Ing.Roubal
Datum : 11.06.2024
<br>
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Třeboň,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,Zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),v platném znění (dále jen „stavební zákon“),vydává k žádosti společnosti EG.D
a.s <.>,IČ 28085400,se sídlem Lidická 1873/36,Černá Pole,Brno,v zastoupení na základě plné moci
společností Mašek Elektro s.r.o <.>,Krusičany 74,Týnec nad Sázavou,IČ 27651584,adresa pro
doručování Otín 286,Jindřichův Hradec,(dále jen „žadatel“),ze dne 09.05.2024,podle § 92 odst.1
stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního
rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <,>
<br>
rozhodnutí o umístění stavby
<br> Kabelové rozvody
Třeboň Development – kabel NN (č.stavby 1030082768)
<br> ul.Jiřího Havlise a Komenského
na pozemcích p.č.1915/762,1915/554,1915/542,1917/8,1918/6,1918/1
<br> v městě a k.ú.Třeboň
(dále jen „stavba“) <.>
<br>
Stavba obsahuje kabelové rozvody NN pro zásobení bytového domu na pozemku p.č.1918/1 el <.>
energií <.>
<br> Pro umístění,projektovou dokumentaci stavby a pro napojení stavby na veřejnou technickou
infrastrukturu se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Stavba bude umístěna na pozemcích p.č.1915/762,1915/554,1915/542,1917/8,1918/6 <,>
1918/1 v městě a k.ú.Třeboň.Ze stávající transformační stanice "Relax" na pozemku p.č <.>
1915/706 bude vyvedeno nové kabelové vedení nízkého napětí,dále na pozemku p.č <.>
1915/359 bude provedena výměna kabelových vedení NN a na pozemku p.č.1915/762 bude
provedena úprava na stávajícím zařízení – na spojkovišti kabelových vedení NN.Nová trasa
kabelového vedení bude vedena jižním směr...

Načteno

edesky.cz/d/10006561

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz