« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Rozhodnuti o povolení záboru + uzavírka - jeřáb - Chotovická 1743-1749 - Ing. Iva Bradičová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Chotovicka_1748_uzavirka_jerab.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 6/147,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 3
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX
Podvinný mlýn XXXX/X
XXX XX Praha X
<br> IDDS: 26g2vbd
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 305825/2024 Kostner / 222805716 10.06.2024
SZ MCP8 305825/2024/2
<br>
<br> Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obecně
závažné vyhlášky č.55/2000 Sb.hlavního města Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy <,>
v platném znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě
posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Luhovská,Libišská <,>
Chotovická za účelem umístění jeřábu,podané dne 31.05.2024,a po projednání s dotčeným orgánem
Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie pod čj.:
KRPA-181948-1/Čj-2024-0000DŽ ze dne 03.06.2024
<br> stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o silničním provozu,ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (v platném znění)
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Luhovská,Libišská,Chotovická
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního z...
DIO_Chotovicka_1748_uzavirka_jerab.pdf
v.a ~,' I I !IJ I 'P''•"' I,f,i!,! °r 806283 1733/11 1732/9 806275 MCP.: " <.>,:: l ~ 1~,<,> \(.:a\\'Íri \ " t I I '806265 '806270 '806278 K Haflýf/ :,"I VEsKA 1728/1,t; 806271 OUO.t:./7 1729/3 1730/5 '806272 MÍSTO STAVBY ' r.:,<.>,1o.<.>.<.> L:.1.1.<.> <.>,L:.I ·~~ 2 --~;,-.<.>.<.> r.:,• - L:.I._.1735/15 1788/14 Legenda: 'v Stávající dopravní značení V PŘÍPADĚ POTŘEBY PRUJEZDU IZS BUDE TOTO V NEJKRATŠÍ DOBĚ UMOŽNĚNO.VOZIDLO BUDE DISPONOVAT VÝSTRAŽNÝMI SVĚTLY,STOJNY BUDOU OZNAČENY ČERVENO-BÍLÝMI PRUHY.!i! Z OBOU STRAN CHODNÍKU BUDOU I,<,> v v,v,<,>,PRACOVNICI STAVBY V REFLEXNIM ODEVU,KTERI PRI SKLADAN I MATERIÁLU CHODNÍK NA CHVÍLI UZAVŘOU,POPŘ.CHODCE NAVEDOU NA DRUHOU STRANU CHODNÍKU.lo/=========================~ ZNAČKY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ PŘEDEM S VYZNAČENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZU VYPRACOVAL: XXXXX XXXXX Poradenstvi v oblasti dopravy www.projektydio.cz XXX 647 956 info@projektydio.cz OBEC: Praha 8 5 806267 1641 4 1639/6- -- - -2s m11 OBJEDNATEL [INVESTOR.STAVBU PROVÁDÍ I: lva Bradiéová tel.: 774 071 781 ČÁST: Kobylisy PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTOVITEL DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,ADDZ Praha - dopravní značení s.r.o.• Armildnihosboru 15.PRAHA 10 Tel: 272 700 103 Non Stop: 602 226 027 www.adoz~znaceni.cz e-mail: adoz@adozpraha.cz STAVBA: Oprava střechy 8D Chotovická 1747 - 1750,Praha 8 ZÁBOR PRO VOZIDLA STAVBY V ULICI CHOTOVICKÁ 1737/2 '806291 1649/8 1734/13 1738/4 '806287 806290 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor dopravy Zenklova 1 /35 (1) 180 48 Praha a " Libeň 1760/78 '806276 1739/6 1736/17 1740/8 '806286 1700/12 -Ev~ ~ q <.>,1741/10 \,~\ ~Qy 806285 '806288 1749/5 '806242 664/14 1788/12 i-,<,>,L • 1750/7 41 _Oé:-e L (p B20a.8282 E13 [l]E 13 Provizorní dopravní značení E13: datum záboru MIMO VOZIDEL STAVBY Chodci pozor,procházíte stavbou.Dbejte pokynů pracovníků stavby Zábor pro jeřáb 22 x 12 m Sloup veřejného osvětlení Policie České republiky Krajské ředitelství policie hl.m.P1'hY Odbor služby dopravní policifo6253 140 00 Praha 4,Kongresová 2 _ 14 _ C.j,KRPA- 1,Í/...

Načteno

edesky.cz/d/10006493

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz