« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO VAK Znojemsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO VAK Znojemsko
dobrovolný svazek obcí
<br> Kotkova 2518/20
669 02 Znojmo
<br>
<br>
IČO 45671745,Telefon: 515242145,E-mail: vakznojemsko@znojmo.cz,www.vakznojemsko.znojmo.cz,IDDS: mfcan8a
<br>
<br>
<br> 
členské obce DSO VaK Znojemsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje Znojmo
09/2024 Mikulenčáková 10.06.2024
<br>
Pozvánka na jednání valné hromady
<br>
Z pověření předsednictva Dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE
<br> ZNOJEMSKO a v souladu se stanovami svolávám jednání valné hromady svazku na
<br>
<br> STŘEDU 26.ČERVNA 2024 v 8.30 hod <.>
<br>
v kulturním Centru Louka ve Znojmě,ul.Loucká
<br>
Program jednání:
<br> 1.Prezence 8:00– 8:30
<br> 2.Zahájení 8:30
<br> 3.Volba návrhové a mandátové komise,zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 4.Schválení programu jednání valné hromady
<br> 5.Zpráva Kontrolní a revizní komise
<br> 6.Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2023
<br> 7.Projednání vyhodnocení Kalkulace vodného a stočného za rok 2023
<br> 8.Projednání účetní závěrky za rok 2023
<br> 9.Projednání Závěrečného účtu Svazku za rok 2023
<br> 10.Diskuze členů Svazku
<br> 11.Závěr jednání
<br>
<br> Zástupcem Obce na valné hromadě je starosta obce,případně pověřený (zplnomocněný) člen
<br> zastupitelstva obce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> tajemník svazku
<br>
Datovou schránkou zasíláme dokumenty,které je třeba dle zákona č.250/2000 Sb.vhodným
<br> způsobem zveřejnit,a to nejméně 15 dní před jejich projednáváním na valné hromadě.Pokud tyto
<br> dokumenty neobdržíte,zavolejte neprodleně do kanceláře svazku na výše uvedené telefonní číslo <.>
<br>
2024-06-10T14:20:45+0200
Ing.XXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/10005723


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
22. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz