« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Usnesení č.5/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
Usnesení ze zasediní zastupitelstva 10.4.2024
<br> Obec Štěchovice
rčo_oooo7862
<br> Štěchovic e 64,387 16 Volenice
<br> UsNESENÍč.4l2024
ze zaseďání zastupitelstva obce Štěchovice konaného |0.4.2024
<br> Zastupitelstvo obce Štěchovice :
<br> 1.Schvaluje dar ve Výši 50.000'-5č na částečnou úhradu provozních
nákladů prodejny potravin ve Stěchovicích čp.11 provozované CooP
Jednota Volyně v roce 2024 <.>
<br> 2.Schvaluje podání žádosti o dotaci na komunální techniku do I.výzvy SZP
MAS Strakonicko <.>
<br> Miroslav Mrěn
starosta místostarosta
<br> Strana I (celkem 1)
<br>
<br> Usnesenl ze zasedáni zastupitelstva 5'6.2024
<br> obec Štěchovice
rČo-oooo7862
<br> Štěchovic e 64,387 16 Volenice
<br> UsNEsENÍč.5t2024
<br> ze zaseďání zastupitelstva obce Štěchovice konaného 5.6.2024
<br> Zastupitelstvo obce Štěchovice :
<br> 1.Schvaluje Dodatek k dohodě o využití sběrného dvora na rok 2024 <.>
<br> 2.Schvaluje opravy místních komunikací před čp.4,72,28 a okolo
vodovodních uzávěru před čp.49 <.>
<br> 3.Schvaluje příspěvek 2000,-Kč na podporu ěinnosti Českého Svazu včelařů
ZO Volenice <.>
<br> 4.}rTeschvaluje zámér naprodej obecníhopozemkup.č.196616vk.i <.>
Štěchovice <.>
<br> 5.Schvaluje Smloulrr o spolupráci při ďigitalizaci objektů technické
infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu
Jihočeského kraje uzavřenou mezi obcí Stěchovice a Jihočeským krajem <.>
<br> 6.Schvaluje závěrečný účet obce zarok2023 se souhlasem s celoročním
hospodařením obce zarokzan bez výhrad <.>
<br> Strana I (celkem 2)
<br>
<br> Usnesení ze zastupitelstva 5.6.2024
<br> 7.Bere na vědomíZprávu o výsledku přezkoumání hospodďení Zarok2023
obce Štěchovice <.>
<br> 8.Schvaluje účetní závěrku sestavenou k3I.12.2023 bez vyhrad <.>
<br>,4t
Miroslav }l{ráz
<br> starosta místostarosta
<br> Strana 2 (celkem 2)

Načteno

edesky.cz/d/10004876

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz