« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Svolání 14/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice konané dne 19.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání 14/IX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice konané dne 19.6.2024
1
<br>
Zastupitelstvo městské části
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> S V O L Á V Á M
<br>
<br> 14/IX.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice
<br>
<br> Místo konání: zasedací místnost Úřadu městské části Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,Brno
<br>
<br> Doba konání: středa 19.června 2024 od 17:00 hodin
<br>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Schválení programu 14/IX.zasedání Zastupitelstva
2.Technický bod (volba ověřovatelů zápisu)
3.Zpráva o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem
4.Zprávy z výborů
5.Žádost o vyjádření k výkupu/směně pozemku p.č.2717/1 k.ú.Chrlice
6.Kupní smlouva na pozemek p.č.1986/83 k.ú.Chrlice
7.Dotazy a připomínky k zápisům ze schůzí Rady
8.Informace,dotazy,připomínky,náměty
<br>
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva je veřejné <.>
<br> Ing.XXXXX XXXX v.r <.>
starosta městské části Brno-Chrlice
<br>
<br> NAŠE Č.J.: MCBCHR/01496/24
<br> SPIS.ZN.:
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: martina.molisova@mcchrlice.brno.cz
<br>
DATUM: 11.06.2024
<br> POČET LISTŮ: 01

Načteno

edesky.cz/d/10002955

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz