Město Pardubice

Okresní město
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 02 Pardubice

Datová schránka: ukzbx4z
E-mail: posta@mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 03. 2022 Zveřejnění č. 8/2022 - pozemky a reklama
04. 03. 2022 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ Ř..." již není dostupný.
04. 03. 2022 Opatření obecné povahy
04. 03. 2022 Oznámení - vyhlášení nálezu věci
03. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení
03. 03. 2022 Opatření obecné povahy
02. 03. 2022 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
02. 03. 2022 Opatření obecné povahy
02. 03. 2022 Opatření obecné povahy
02. 03. 2022 Opatření obecné povahy
02. 03. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
01. 03. 2022 Oznámení č. 06 - nebytové prostory
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
01. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
01. 03. 2022 Dokument "Usnesení - odročení d..." již není dostupný.
01. 03. 2022 Seznam názvů honiteb a jejich držitelů v gesci ORP Pardubice
01. 03. 2022 Stavební závady bytu v ul. Dubinská
01. 03. 2022 Odpověď na žádost o informaci
01. 03. 2022 Odpověď na žádost o informaci
01. 03. 2022 Opatření obecné povahy
28. 02. 2022 Opatření obecné povahy
27. 02. 2022 Úprava terénu po demolici objektů bývalého areálu Hobé (fáze 2), novostavba multifunkčního objektu "Galerie Pardubice" na pozemcích st.10249, st. 7194/1, parc.č. 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1753/2, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1753/9, 1753/13, 1755/9, 2075/15, 1075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 5347, 5342, 5346, 5339, 5340, 5343, 5341, 5338, 5344, 1743/11, 1744/1, 1749/1, 1749/2, 1749/6, 1753/14, 1753/15, 1755/4, 1755/8, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 2075/8, 2075/9, 2075/10, 2605/46, 2605/73, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 2630/4, 2630/5, 2630/6,3000/1, 3000/14, 3000/59, 3000/60, 3000/62, 3000/63, 2605/8, 2605/38, 2605/80, 2605/177, 2605/178, 2605/179, 2605/180, 2605/181, 2605/189, 2605/191, 2605/192, 2605/193, 2605/40, 2605/176, 2605/190 k.ú. Pardubice
26. 02. 2022 Opatření obecné povahy
25. 02. 2022 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
25. 02. 2022 Opatření obecné povahy
25. 02. 2022 Dokument "společné řízení..." již není dostupný.
25. 02. 2022 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 02. 2022 Zveřejnění č. 7/2022- pozemky a reklama
25. 02. 2022 rozhodnutí o odvolání ke společnému povolení stavby: novostavba polyfunkčního domu na pozemcích st.4675, parc.č. 723/41, 723/54, 723/33, 723/34, 723/52, 723/50, 723/1, 723/29 k.ú. Pardubice
24. 02. 2022 Společné rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby, povolení výjimky
24. 02. 2022 Veřejné projednání Změny č.2 ÚPDříteč
24. 02. 2022 veřejná vyhláška - návrh nového ÚP Čeperka
24. 02. 2022 Nařízení Státní veterinární správy
24. 02. 2022 Opatření obecné povahy
24. 02. 2022 Opatření obecné povahy
24. 02. 2022 Opatření obecné povahy
24. 02. 2022 Aukční vyhláška - elektronická aukce
24. 02. 2022 Revitalizace vnitrobloku Palackého-Štefánikova, Pardubice
24. 02. 2022 Opatření obecné povahy
22. 02. 2022 Opatření obecné povahy
22. 02. 2022 Opatření obecné povahy
22. 02. 2022 Oznámení - vyhlášení nálezu věci
22. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
22. 02. 2022 Žádost o poskytnutí závazného stanoviska k záměru "Bytový dům Varšavskáů
22. 02. 2022 Podmínky dotačního programu podpory kultury – podávání žádostí o dotaci na akce, které se budou konat ve 2. pololetí 2022

XML