Město Pardubice

Okresní město
Okres Pardubice

http://pardubice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 02 Pardubice

Datová schránka: ukzbx4z
E-mail: posta@mmp.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy
19. 07. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
18. 07. 2019 Dražební vyhláška č. 273 - 2019
18. 07. 2019 Dražební vyhláška č. 274 - 2019
18. 07. 2019 Oznámení - Veřejná vyhláška
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
18. 07. 2019 územní rozhodnutí
17. 07. 2019 Zveřejnění č. 29/2019 - pozemky a reklama
17. 07. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ
17. 07. 2019 SPOLEČNÉ POVOLENÍ
17. 07. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
17. 07. 2019 Dražební vyhláška - Ján Lakatoš, Helena Lakatošová
17. 07. 2019 Odročení dražebního jednání - Ondřej Banda, Robert Banda, Patrik Banda, Ondřej Banda, Jiřina Bandová
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Pavel Turek
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
16. 07. 2019 Stavební úpravy veřejného osvětlení v ulicích Raabova, Hraniční
16. 07. 2019 Garáže Štefánikova - řízení o povolení výjimky
16. 07. 2019 Návrh zprávy o uplatňování ÚP Rohoznice + zadání Změny č.1 ÚP Rohoznice
16. 07. 2019 žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb.
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
16. 07. 2019 Zahájení řízení o Změně č.2 ÚP Stéblová včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
15. 07. 2019 Opatření obecné povahy - ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 07. 2019 STAVEBNÍ POVOLENÍ
12. 07. 2019 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 07. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
12. 07. 2019 Odročení dražby - Ondřej Dufek
11. 07. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vymazal Jiří
11. 07. 2019 Veřejné projednání návrhu XX. změny ÚPmPce
11. 07. 2019 Oznámení - Veřejná vyhláška
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy
11. 07. 2019 S T A V E B N Í P O V O L E N Í
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy
11. 07. 2019 Projektová dokumentace - Revitalizace Matičního jezera
10. 07. 2019 Mokrý poldr na Spojilském odpadu
10. 07. 2019 Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Moravany 2019 včetně návrhu obsahu Změny č.1 ÚP Moravany
10. 07. 2019 Opatření obecné povahy
10. 07. 2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
10. 07. 2019 Sdělení k žádostí
10. 07. 2019 Smlouva na užívání parkoviště
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy
09. 07. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby OVER8_E_PA_Palackého_FTTH-1.etapa na pozemku st.4934, st.4935/3, parc.č.1740/4, 1740/5, 1743/8, 1753/14, 2075/5, 2082/41, 2083/10, 2083/21, 2083/24, 2083/25, 2083/26, 2087/6, 2087/13, 2604/1, 5055 k.ú.Pardubice
09. 07. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby OVER8_E_PA_Palackého_FTTH-1.etapa na pozemku st.4934, st.4935/3, parc.č.1740/4, 1740/5, 1743/8, 1753/14, 2075/5, 2082/41, 2083/10, 2083/21, 2083/24, 2083/25, 2083/26, 2087/6, 2087/13, 2604/1, 5055 k.ú.Pardubice - účastníku neznámého pobytu
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy
05. 07. 2019 Odpověď na žádost
04. 07. 2019 Dokument "Zastavitelná plocha Z..." již není dostupný.

XML