Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 542 Výběrové řízení s aukcí a s rozvazovací podm. předkup. práva - k. ú. Neratov a Lázně Bohdaneč
23. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka III/3061, Prosetín
22. 07. 2019 525 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Chrudim
22. 07. 2019 rozhodnutí - stavba kanalizace: Konopáč, splašková kanalizace
22. 07. 2019 527 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Čankovice
22. 07. 2019 528 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Dolní Bezděkov
22. 07. 2019 529 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Dřenice
22. 07. 2019 530 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků Dvakačovice
22. 07. 2019 531 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseků přestupků - Kočí
22. 07. 2019 532 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Lukavice
22. 07. 2019 533 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Orel
22. 07. 2019 534 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Ostrov
22. 07. 2019 535 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Rabštejnská Lhota
22. 07. 2019 536 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Sobětuchy
22. 07. 2019 537 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Stolany
22. 07. 2019 538 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Třibřichy
22. 07. 2019 539 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Tuněchody
22. 07. 2019 540 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Úhřetice
22. 07. 2019 541 Veřejnoprávní smlouva - přenesená působnost na úseku přestupků - Vejvanovice
19. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - ČU - utkání MFK - Nov
19. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - odvoz lávky - Jungman
19. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, J. E. Purkyně, Chrudim
18. 07. 2019 514 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Skuteč
18. 07. 2019 515 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Černilov
18. 07. 2019 516 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Výsonín
18. 07. 2019 517 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Rosice
18. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na ÚK - reko NTL a STL plynov
18. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK a ÚK, ul. Fimberk, Skut
18. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/357 23, Proseč
18. 07. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Palackého třída, Chrudim - podélné parkování"
17. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na ÚK - ÚU - oprava povrchů k
17. 07. 2019 512 Usnesení o zrušení dražby
17. 07. 2019 513 Veřejná vyhláška - vyhlášení nalezené věci
16. 07. 2019 504 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Chrast
16. 07. 2019 505 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Podlažice
16. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 42 - oprav
16. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Vilibalda Svobody, Sku
16. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Dr. Václava Peška, Chr
16. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rezidence Chrudim - Park
16. 07. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/3
15. 07. 2019 503 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Předhradí u Skutče
12. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 63, III/33
12. 07. 2019 501 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Lipovec
12. 07. 2019 502 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Luže
10. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 67 - Lughn
10. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 14, Zaječi
10. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/340 4 - odvoz
09. 07. 2019 492 Veřejná vyhláška - stavební povolení - obchvat Slatiňany
09. 07. 2019 493 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 1 ÚP Lipovec
09. 07. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/337 - výstavba

XML