Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 781 Veřejná vyhláška - zahájení opakovaného řízení o změně č. 1 územního plánu Luže
03. 12. 2021 782 Pozvánka na 19. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim (13.12.2021)
03. 12. 2021 783 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Poděčely
03. 12. 2021 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Stavební úpravy budovy č.p. 300 za účelem změny v už
03. 12. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Rekonstrukce části Čáslavské ulice a zvýšení bezpečn
03. 12. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce ulice Jižní, Třemošnice
03. 12. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na sil. III/322 38 u obce Třibři
03. 12. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/337 49, Vyžice -
03. 12. 2021 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici II/359 - úprav
03. 12. 2021 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/337 37, Ro
01. 12. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Zklidnění dopravy na úseku silnice II/358 Orel
01. 12. 2021 770 Opatření obecné povahy - ochranné pásmo heliportu Chrudim - nemocnice
01. 12. 2021 771 Usnesení o odvolání dražby
01. 12. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Obnova místní komunikace 12d a části místní komunika
29. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - sanace zdiva č.p.30,
29. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - II/343 Vršov - Prosíčka
27. 11. 2021 766 Dražební vyhláška - AGADOS HANDY
27. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanoveni PÚP - MK - vodov. přípojka čp.45
26. 11. 2021 761 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení lhůty stavebního povolení - I/17 CR-HM, OŽK
26. 11. 2021 762 Vyhlášení dvousložkové ceny pro vodné a stočné od 1.1.2022 + tisková zpráva
26. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Konopáč, splašková kanalizace
26. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany
26. 11. 2021 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
25. 11. 2021 759 Záměr obce - převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Medlešice
25. 11. 2021 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: Přístřešek u bytového domu čp. 421, ul. Čs. armády, Chrudim
23. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - rozsvícení vánočního
23. 11. 2021 754 Sdělení - odchylný postup - kormorán
23. 11. 2021 755 Valná hromada svazku obcí Královská věnná města
23. 11. 2021 756 Královská věnná města - návrh rozpočtu 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023, 2024
23. 11. 2021 757 Zveřejňování finančních dokumentů na webu města - informace
23. 11. 2021 758 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
22. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Rekonstrukce silnice III/3403 Zbyhněvice - Pohled"
19. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/306 2 - reko s
19. 11. 2021 751 Mikroregion Chrudimsko - návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2022 - 2025
16. 11. 2021 742 Rozpočet města Chrudim na rok 2022
16. 11. 2021 743 Střednědobý výhled města Chrudim 2001-2024 - AKTUALIZACE
16. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - sanace zdiva č.p.30,
16. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/322 49 - reko
16. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP, doplnění parkoviště PČR, Chrudi
16. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na ÚK - parkoviště doplnění, Chr
16. 11. 2021 748 Záměr obce pronajmout část pozemku v k. ú. Chrudim a Vlčnov
16. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/305 - oprava op
15. 11. 2021 741 Nařízení č. 1/2021 - placené stání na místních komunikacích ve městě Chrudim + ceník
12. 11. 2021 738 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání ÚP Nasavrky
12. 11. 2021 739 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání územního plánu Ctětín
12. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na ÚK I/37H - ŘSD + město Chrudi
11. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/340, MK - "Topo
11. 11. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - umístění materiálu, K
11. 11. 2021 ODP - Návrh OOP MÚP - po projednání PČR: Stanovení MÚP na silnici III/3587, Tři Bubny - nové DZ
10. 11. 2021 Dokument "732 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.

XML