Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání: Stavební úpravy budovy č.p. 300 za účelem změny v užívání z pr
03. 08. 2021 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s
03. 08. 2021 506 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Dědová
03. 08. 2021 507 Veřejná vyhláška - návrh stanovení přechodné úpravy provozu - I/37 Chrudim obchvat
03. 08. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/306 2 - výstav
03. 08. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - "25. ročník Kolo pro život
03. 08. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - reko podlah v bytě, st
03. 08. 2021 511 Oznámení o konání veřejného podniku
30. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - rekonstrukce chodníku
30. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/354 5 - reko s
30. 07. 2021 503 Oznámení o konání veřejného podniku
28. 07. 2021 501 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Chrudim
28. 07. 2021 ODP - PÚP na MK ul. Komenského Chrudim -Pouťový jarmark: PÚP na MK ul. Komenského, Chrudim - Pouťový
28. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - silnice III/33760, III/3376
27. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka II/337 Seč - Třemo
27. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - ÚU - výstavba vodovod
27. 07. 2021 OOP-PÚP na MK ul.Široká Chrudim (poškození vozovky): PÚP na MK, Široká, Chrudim - poškození vozovky
27. 07. 2021 499 Dražební vyhláška - vozík MARTZ KIPPER
26. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - oprava opěrné zdi - Ši
26. 07. 2021 rozhodnutí: "HONBICE - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU" - Společné povolení
26. 07. 2021 495 Záměr obce vypůjčit pozemek v k. ú. Medlešice
24. 07. 2021 487 Oznámení o konání veřejného podniku - koncert skupiny Housky a Párky
24. 07. 2021 488 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o územním plánu Horní Bradlo
24. 07. 2021 489 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vyžice 2021
24. 07. 2021 490 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Stéblová
24. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - úprava dopr. prostoru
24. 07. 2021 PÚP na III/33767 - Lughnasad: PÚP na silnici III/33767 - Lughnasad2021-Boii
22. 07. 2021 484 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Pardubice
22. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Dvakačovice - rekonstrukce veřejného osvětlení"
22. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/355 24 - ČU -
21. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava komunikace - S
21. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/306 1, MK sond
21. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka III/337 55 a III/3
21. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/338 10, MK - o
21. 07. 2021 Schvál. výluk. JŘ linek 625001 až 004, 625502 a 625504 MAD v CR k vyvěšení na ÚD: Schvál. JŘ- výluk.
21. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE - prodlouž
21. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/322 49 - reko
20. 07. 2021 474 Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška (vyloučení vstupu do lesa)
20. 07. 2021 475 Vyhlášení nálezů
20. 07. 2021 OOP: Ochranné pásmo I. stupně kolem vrtané studny HN-1 a ochranné pásmo I. stupně kolem vrtané studn
19. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - ČU - utkání MFK, Novo
19. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/340 26, MK - ú
19. 07. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: splašková kanalizace a ČOV Lukavice
16. 07. 2021 Dokument "467 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "468 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
16. 07. 2021 469 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - I/34 most Krouna
16. 07. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Dokument "sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
15. 07. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, kanalizační přípojka R
15. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o vydání změny č.1 ÚP Horka

XML