Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 438 Dražební vyhláška - LCD TV Sharp
01. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Stavební úpravy parkoviště u č.p. 61 Palackého
30. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná - průtah
30. 06. 2020 Zařazení PK v ul. Malecká, Chrudim, do kategorie MK dle z.č. 13/1997 Sb.: Zařaz. PK do kategorie MK-
29. 06. 2020 432 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (22.06.2020)
29. 06. 2020 433 Výběrové řízení s aukcí - nemovitosti v k. ú. Neratov
29. 06. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚPv křižovatce silnic II/358
29. 06. 2020 OOP - ochranné pásmo vodního díla: MVE Práčov
26. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka ÚK-dopr.napojení s
26. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka MK Čs. armády - Te
26. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka MK - výstavba kana
26. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Chodník v ulicích Havlíčkobrodská a Čáslavská, Nasavr
25. 06. 2020 415 Oznámení o konání veřejného podniku "69. loutkářská Chrudim"
25. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "kanalizační stoka Zderaz" - řízení o nařízení odstranění s
25. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "ZTV lokality Škrovád IV - Kunčí SO 301, SO 302" - vodovodn
25. 06. 2020 opatření obecné povahy: "HV-1" - ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
25. 06. 2020 OOP: Vrtané studny na pozemcích č. parc. 578/13 a 578/41, k. ú. Chrudim
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - ČU - utkání MFK, Novo
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka II/343 Trhová Kame
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - II/343 - Chládek a Tintěra,
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/358 14, III/358 1
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, sil. II/358, Zaječice - kana
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, sil. III/340 22 a MK, Sečská
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, sil. III/306 1, Prosetín - p
25. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Školní, Nasavrky - opr
24. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava chodníku - SNP
23. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK 69. loutkářská Chrudim
23. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, 69.loutkářská Chrudim,
23. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/306 3, Radčice
22. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - rekonstrukce č.p.89 -
19. 06. 2020 407 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Chrudim, Palackého
19. 06. 2020 408 Záměr obce vypůjčit nebytové prostory v č. p. 274, Městský Park, Chrudim IV
19. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na III/340 26, III/340 38 - p
18. 06. 2020 404 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Vestec u Chrudimi
18. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP, MK, Novoměstská, Chrudim - křiž
18. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, Průmyslová, Chrudim - dok
17. 06. 2020 Schválený JŘ - výlukový linky 625003 MAD v CR na vyvěšení: Schvál. JŘ- výlukového linky 625003 MAD v
17. 06. 2020 Schválené JŘ linek 625002, 625004, 625503 a 625504 MAD v CR na vyvěšení: Schvál. JŘ linek 625002 a 6
17. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Chrudim - Janderov - k
17. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - rekonstrukce chodníku
17. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka silnice II/358 - s
16. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, sil. III/358 14, III/358 15,
16. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, MK, Podél Dráhy, Heřmanův Mě
16. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, MK, K Ploché dráze, Chrudim
16. 06. 2020 398 Dražební vyhláška - movitá věc
12. 06. 2020 393 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 22.06.2020
12. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - silnice III/358 3 - kanaliz
11. 06. 2020 387 Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Křižanovíce
11. 06. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP - pasport DZ Přestavlky -
11. 06. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - silnice III/354 2 - rekonst

XML