Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Zveřejnění Pravidel pro přidělování dotací pro vrcholový sport ve městě Chrudim
01. 03. 2024 OOP MÚP ev.č. 3061-4 - Mrákotín: Stanovení MÚP na silnicích, mosty
01. 03. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP MK - výstavba parkoviště, Dru
01. 03. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - fotbalová utkání MFK,
29. 02. 2024 Záměr obce vypůjčit a pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim
29. 02. 2024 společné povolení - liniové stavby: Vodovod Velká Střítež a Lipka
29. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na ÚK - zařízení staveniště -
29. 02. 2024 OOP MÚP na sil. III/340 35, ev.č. 34035-1 - Topol: Stanovení MÚP na silnicích, mosty
29. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - prořez stromů - Jungm
29. 02. 2024 OOP na MÚP na sil. III/358 7 - Řestoky: Stanovení MÚP na silnicích, mosty
28. 02. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Silnice II/306 Prosetín-Skuteč
27. 02. 2024 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): Prodloužení platnosti společného povolen
27. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, kabelové vedení NN - M
27. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/33741, MK - CE
27. 02. 2024 113 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Choltice
26. 02. 2024 prázdný vzor: OSP/245/2023/Gdu
26. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/337 Ronov - Tře
26. 02. 2024 záměr obce pronajmout nebytové prostory v č.p.101, ul. Štěpánkova
26. 02. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Splašková kanalizace Žďárec u Skutče"
23. 02. 2024 Revitalizace rybníku Ježkovka - souhlas s uložením sedimentů na zemědělskou půdu
23. 02. 2024 103 Žádost o zveřejnění aukční vyhlášky vyvěšením na úřední desku
23. 02. 2024 104 129EX 3894/23-43 DV
23. 02. 2024 105 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Choltice
22. 02. 2024 98 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Ostřešany
22. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - kontejner - reko domu
22. 02. 2024 100 Dražební řád a dražební vyhláška
22. 02. 2024 101 Dražební řád a dražební vyhláška
21. 02. 2024 94 213EXD 46/24-1 Dražební vyhláška
21. 02. 2024 95 Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa
21. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, kabel vedení nn - Laža
21. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - odstranění závad a po
20. 02. 2024 92 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Pardubice
20. 02. 2024 93 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Pohřebačka
14. 02. 2024 91 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (5.2.2024)
14. 02. 2024 rozhodnutí - nakládání s vodami a společné povolení: Likvidace splaškových vod na pozemku 76/18 v k.
14. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - lešení, zařízení stav
14. 02. 2024 91 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (5.2.2024)
13. 02. 2024 Záměr obce vypůjčit část pozemku v k. ú. Chrudim
13. 02. 2024 Dokument "87 EX 583/19-91 Draže..." již není dostupný.
13. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava schodiště u lá
12. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - ÚU - kácení stromů, N
12. 02. 2024 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
12. 02. 2024 84 Aukční vyhláška - nemovitosti v k.ú. Trojovice
09. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Bítovany 2024
09. 02. 2024 Návrh OOP na MÚP po PČR: Stanovení MÚP na silnici III/358 7, posunutí IZ 4a "Obec"-Řestoky
08. 02. 2024 Záměr obce vypůjčit část pozemku v k. ú. Chrudim
08. 02. 2024 Vyhlášení konkursního řízení - Město Heřmanův Městec
08. 02. 2024 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/358 2, kři
07. 02. 2024 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, ÚK - kabelové vedení N
07. 02. 2024 OOP MÚP most č. 34038-2 - Tuněchody: Stanovení MÚP na silnicích, mosty

XML