Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Schvál. JŘ - výlukový - linky 625002 až 625004 a 625502 až 625504 MAD v CR k vyv: Schvál. JŘ - výluk
26. 03. 2020 210 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 1 ÚP Lukavice
25. 03. 2020 205 Nařízení Státní veterinární správy
25. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - silnice III/358 26 - splašk
25. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, sil. II/337, ul. Dašická, Ch
25. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - výstavba kanalizace Zaječic
25. 03. 2020 209 Usnesení o odročení dražby - nemovistost v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce
24. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - Modernizace silnice II/343
24. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. č. II/337, Ronov nad
24. 03. 2020 204 Omezení úředních hodin Městského úřadu Chrudim
23. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - umístění kontejneru -
23. 03. 2020 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
23. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonsturkce silnice III/358 26 Chacholice - Vrbatův
23. 03. 2020 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: komunikace pro příjezd k budoucím čtyřem R
23. 03. 2020 Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
23. 03. 2020 Rozhodnutí starosty města Chrudim - zrušení konání 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Chrudim
23. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/338 10 výstavb
20. 03. 2020 195 Veřejná vyhláška opakované řízení o změně č.1 ÚP Bor u Skutče
19. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - kácení stromů - těžba
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o příjetí krizového opatření - Sbírka zákonů 18. března 2020
18. 03. 2020 188 Dražební vyhláška - nemovitá věc v k.ú. Chrudim
18. 03. 2020 189 Veřejná vyhláška Opakované řízení o Změně č. 2 ÚP Chrudim
18. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil č. III/33749, Vyžice -
18. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/3061, Prosetín
18. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnicích III/354 2, III/3
17. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Píšťovy, Chrudim - kan
17. 03. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: regenerace sídliště VĚTRNÍK v Chrudimi
17. 03. 2020 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Obytná zóna Morašice - Holičky"
17. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 48 - oprav
16. 03. 2020 181 Stanovení přech. DZ na I/17 v Chrudimi
16. 03. 2020 182 Oznámení o odročení konání dražby - movitá věcOstatní vlastní písemnosti v řízení o dražbách
16. 03. 2020 183 Rozhodnutí o zrušení konání dražby
13. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na II/358 a ÚK Slatiňany - M
13. 03. 2020 Schválený JŘ - výlukový linky 625001 až 625004 a 625502 až 625504 MAD v Chrudimi: Schvál. JŘ - výluk
13. 03. 2020 Dokument "180 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
13. 03. 2020 177 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 23.03.2020
12. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení - zařazení PK do kategorie "MK": Zařazení PK do kategorie MK - ul. Vaňkov
12. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na II/355,III/34042,III/34043
12. 03. 2020 Dokument "175 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Pravidla pro přidělování dotací pro vrcholový sport ve městě Chrudim
11. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení - zařazení PK do kategorie "MK": Zařaz. PK do kategorie MK- ul. Malecká (
11. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení- zařazení PK do kategorie "MK": Zařazení PK do kategorie MK - ul. Jandero
11. 03. 2020 Dokument "170 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
11. 03. 2020 Dokument "171 Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 03. 2020 172 Zveřejnění záměru - reko hřiště s um. trávou
10. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení: Třemošnice - ul. Přípotoční a Internátní, zkapacitnění kanalizace
10. 03. 2020 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/343 - pokládka
10. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, Kopanický Mlýn, Chrudim -
10. 03. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/35814, III/358

XML