Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, Ostrov - Opočno - Ředitel
31. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na III/35811,III/358 6 a MK -
30. 03. 2023 192 Program pro poskytnutí peněžitého daru Rady města Chrudim pro nadané žáky
30. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Optická síť ul. Česká, Topolská, Družstevní
30. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Komunikace pro pěší a cyklisty podél Chrudimky, včet
30. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/358 a MK, výsta
30. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 11 a II/35
30. 03. 2023 197 Program města Chrudim-podpora nemovitostí, které nejsou kulturními památkami
30. 03. 2023 198 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Čáslavská, Markovice
29. 03. 2023 ODP - Oznámení o zahájení řízení: Zrušení železničního přejezdu P4993 Rozhovice - Správa železnic, s
29. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/340, MK - napoj
29. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 17 - přípo
29. 03. 2023 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP, bytové domy Hrochův Týne
29. 03. 2023 191 Výběrové řízení - referent odd. regionál. rozvoje Odboru úz. plánování a regionálního rozvoje
29. 03. 2023 185 Záměr obce vypůjčit a pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim
29. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/343 Ústupky - P
29. 03. 2023 176 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Kněžice u Ronova
28. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - obnova povrchů po hav
28. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava povrchů po rek
28. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/34015 - splašk
28. 03. 2023 177 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - okr. Chrudim
28. 03. 2023 178 Záměr obce pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim a v k. ú. Medlešice
28. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 67, splašk
28. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, rekonstrukce povrchu M
28. 03. 2023 informace o návrhu výroku - změna vlivu užívání stavby: D35 Ostrov - Vysoké Mýto
27. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/340 17, výstav
27. 03. 2023 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na MK, dobíjecí stanice -
27. 03. 2023 Návrh OOP MUP BUS terminál Heřmanův Městec na desku: MUP autobusový terminál, Heřmanův Městec
24. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/337 33 a III/345
23. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava MK, Okružní, C
23. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK - odrazové zrcadlo - Oboři
23. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK a silnici III/337 44, Nače
23. 03. 2023 OOP - MÚP: Stanovení MÚP na sil. III/358 7, III/358 6, III/358 21 - Řestoky
23. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - kulturní akce - apríl
23. 03. 2023 171 Záměr obce vypůjčit části pozemků v k. ú. Chrudim
22. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Dtanovení PÚP na MK, Škroupova, Chrudim - o
22. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, oprava komunikace, Rub
22. 03. 2023 165 Záměr obce prodat formou výběrového řízení bytový dům čp. 44/I, ul. Fortenská, Chrudim
21. 03. 2023 157 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Brloh u Přelouče
21. 03. 2023 158 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Holice v Čechách
21. 03. 2023 ODP - OOP PÚP - §19a blokové čištění: Označení MK DZ zakazující dočasné stání sil.motor.vozidel na M
21. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Stolany - M - SILNICE
21. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/340, Chuchel -
21. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim - Stromovka
20. 03. 2023 153 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Popkovice
20. 03. 2023 154 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 3 územního plánu Heřmanův Městec
20. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - ČU - utkáná MFK, Novo
20. 03. 2023 OOP - MÚP - ev. č. 306-002 Prosetín, Skuteč: Stanovení MÚP na silnicích, mosty
17. 03. 2023 152 Dražební vyhláška - movité věci
16. 03. 2023 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 9, Chrudim

XML