Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 645 Dražební vyhláška - osobní automobil ŠKODA OCTAVIA
18. 09. 2020 646 Veřejná vyhláška - řízení o změně č. 2 ÚP Jenišovice
18. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 37 - vodov
18. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/354 2, Česká Rybn
18. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/342 4, náměstí Mí
18. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/335 21 - přepr
18. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. II/305, Luže, Husova
18. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/33749 - napojen
17. 09. 2020 640 Veřejná vyhláška - vydání zm. č. 2 ÚP Seč
17. 09. 2020 641 Výzva k provedení ořezu
17. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - EDBA 2020, Dr. J. Mal
17. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Monako, Slatiňany - pr
16. 09. 2020 635 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 09. 2020 PÚP na silnicích při výstavbě okružní křižovatky v Chrasti: PÚP na II/358 a II/355 (výst. okružní kř
16. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - umístění kontejneru,
16. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - zaslepení plynu, bour
16. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - výstavba kanalizace,
14. 09. 2020 634 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Podhořany u Ronova
11. 09. 2020 630 Vyrozumění o termínu a místu školení okrskových volebních komisí
11. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - parkování 100 let výr
11. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP, MK, Tyršovo nám., Sladkovského,
11. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/355, Osady Ležá
10. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - umístění plošiny - op
10. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Koželužská, Chrudim -
10. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na ÚK, Strojařů, Chrudim - vjezd
10. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP, MK, U Vápenky, Třemošnice - žel
10. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - zřízení vodovodní příp
10. 09. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: "Výstavba kanalizace Medlešice" - SO 02 - D.1.2.1 - Přeložky plynovodu
10. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Rezidence Chrudim - Park
09. 09. 2020 621 Usnesení o zrušení dražby
09. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na II/340,III/34041,III/34043
08. 09. 2020 613 Oznámení o volné pracovní pozici na DPČ - úklid kanceláří, chodeb a sociálního zázemí
08. 09. 2020 rozhodnutí - nakládání s vodami a stavební povolení: "RONOV NAD DOUBRAVOU - DOSTAVBA KANALIZACE - II
08. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na III/35814, 35817, 33769 -
08. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Sv. Čecha, Chrudim - l
08. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Husova, Skuteč - oprav
08. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/337 50, Vyžice -
08. 09. 2020 619 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Záboří u Proseče
08. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Škroupova, Chrudim - k
07. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Chrudim, Podhůra - nav
04. 09. 2020 608 Pozvánka na 11. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim (14.09.2020)
04. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. II/341, Vápenný Podol
04. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/345 6, Kněžice -
04. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - modernizace silnice III/354
03. 09. 2020 603 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 2 územního plánu Proseč
03. 09. 2020 604 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
03. 09. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/356 1, Radim -
03. 09. 2020 Dokument "606 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
03. 09. 2020 607 Určení předvolebních výlepových ploch pro prezentaci volebních stran
02. 09. 2020 Dokument "600 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.

XML