Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 704 Omezení úředních hodin Městského úřadu Chrudim - prodloužení do 04.12.2020
27. 11. 2020 810 Pozvánka na 13. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim (07.12.2020)
26. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - kanalizace Rezidence
26. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na MK a ÚK, Vyžice - p. D
25. 11. 2020 804 Dražební vyhláška - nemovitost - odročení jednání
25. 11. 2020 805 Dražební vyhláška - movitá věc - odročené jednání
25. 11. 2020 806 Usnesení o opakované dražbě
25. 11. 2020 807 Usnesení o odročení dražebního jednání
24. 11. 2020 802 Návrh rozpočtu Mikroregionu Chrudimsko na rok 2021
24. 11. 2020 Schvál. JŘ linek 625002, 625003, 625502, 625503 a 625504 MAD v Chrudimi k vyvěše: Schválení JŘ linky
23. 11. 2020 800 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Prachovice
23. 11. 2020 801 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Úhřetice 2020
20. 11. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rezidence Chrudim - Park
19. 11. 2020 796 Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021
19. 11. 2020 797 Střednědobý výhled města Chrudim 2020 - 2023 - AKTUALITACE
19. 11. 2020 798 Usnesení - zrušení dražby
18. 11. 2020 793 Záměr obce prodat vodohospodářské stavby
18. 11. 2020 794 Záměr obce - prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim
18. 11. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Oprava silnice III/385 33 Předhradí - Lešany
16. 11. 2020 787 Vyhlášení nálezů
16. 11. 2020 788 Veřejná vyhláška - řízení o návrhu změny č. 2 ÚP Heřmanův Městec
16. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici II/305 - most
16. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici II/340, III/34
16. 11. 2020 oznámení: "Řepnický potok - Štěnec" - prodloužení stavebního povolení a povolení ke změně stavby pře
16. 11. 2020 792 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Čejkovice u Mladoňovic
13. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMU
13. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka a DO mostu ev.č.30
12. 11. 2020 Dokument "780 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
12. 11. 2020 781 Záměr obce pronajmout a výpůjčit části pozemků ve vlastnictví města Chrudim
12. 11. 2020 Dokument "782 Usnesení o odroč..." již není dostupný.
12. 11. 2020 783 Stanovisko k návrhu koncepce "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027"
12. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na MK Chrudim - sjezd ke
11. 11. 2020 704 Omezení úředních hodin Městského úřadu Chrudim - prodloužení do 27.11.2020
11. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/358 26, Ch
11. 11. 2020 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/358 1 - př
10. 11. 2020 775 Veřejná vyhláška - oznámení vydání územního plánu Dřenice
10. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - silnice II/337 - kácení a p
10. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - parkování vozidel - re
09. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 7, Tři Bub
09. 11. 2020 774 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - I/36, Pardubice, Palackého
05. 11. 2020 769 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - I/17, Chrudim - návrh
05. 11. 2020 Dokument "770 Usnesení o zruše..." již není dostupný.
05. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Skutíčko - splašková k
05. 11. 2020 772 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (02.11.2020)
04. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/358 21, Hrochův T
04. 11. 2020 Dokument "768 Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
03. 11. 2020 763 Královská věnná města - návrh rozpočtu 2021
03. 11. 2020 764 Královská věnná města - návrh úpravy rozpočtu 2020
03. 11. 2020 765 Oznámení - valná hromada svazku obcí Královská věnná města
03. 11. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. č. III/306 1, Prosetí

XML