Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 883 Záměr obce prodat a směnit pozemky v k. ú. Chrudim a Přestavlky u Chrudimi
20. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - Vánoční jarmark - Jir
20. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, Široké schody, Chrudim - pra
20. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Úzká, Chrudim - kontej
20. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Splašková kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn
19. 11. 2019 877 Záměr obce pronajmout nebytové prostory v č. p. 1388, Chrudim
19. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/305 - bezpečnos
19. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/3545 - kanal.
19. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 53, Počátk
19. 11. 2019 Opatření - PÚP na III/32271 (SO 505 - D35): PÚP na III/322 71 (přeložka STL plynovodu - D35) v k.ú.
19. 11. 2019 882 Oznámení o zahájení řízení, seznámení s podklady rozhodnutí
19. 11. 2019 875 Královská věnná města - návrh rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021, 2022
19. 11. 2019 876 Oznámení konání valné hromady svazku obcí Královská věnná města
18. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na III/340 25, MK a ÚK - váno
18. 11. 2019 874 Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání územního plánu Smrček
15. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK a II/340 - Topolský jar
15. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - vodovodní a kanalizač
14. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení: "Ronov nad Doubravou - dostavba kanalizace - I. etapa" - společné povole
14. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - přeložka sloupu VO, R
14. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na II/343, úsek Travná-Trhová
14. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - parkování účastníků v
14. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - rozsvícení vánočního
13. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/35815 a III/35
13. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK Slatiňany, ul. Sečská -
13. 11. 2019 865 Výběrové řízení - referent odd. územního plánování Odboru územního plánování a regionál. rozvoje
13. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP sil. II/337, Třemošnice - kác
13. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/35817, Lukavic
13. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - vodovodní přípojky - M
11. 11. 2019 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Palackého třída, Chrudim - podélné parkování"
11. 11. 2019 ODP - Návrh OOP MÚP - po projednání: Stanovení MÚP na silnici III/355 14, Rosice - mostní provizoriu
11. 11. 2019 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/337 48 - r
11. 11. 2019 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/340 3 - re
11. 11. 2019 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na silnici III/342 1, MK
11. 11. 2019 856 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Horní Bradlo
11. 11. 2019 857 Dražební vyhláška - movité věci
11. 11. 2019 858 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Lampertice, Ronov nad Doubravou
11. 11. 2019 859 Dražební vyhláška - movité věci
07. 11. 2019 845 Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2020
07. 11. 2019 846 Návrh střednědobého výhledu města Chrudim na roky 2019-2023
07. 11. 2019 847 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Načešice
07. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/358 - kamerový
07. 11. 2019 849 Nabídka pozemků k pronájmu
07. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/33748 - odstav
06. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Rezidence Chrudim - Park
06. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Heřmanův Městec - umís
06. 11. 2019 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - vodovodní přípojka -
06. 11. 2019 842 Výběrové řízení - referent oddělení přestupků v dopravě Odboru dopravy
06. 11. 2019 843 Výběrové řízení - referent oddělení evidence motorových vozidel Odboru dopravy
06. 11. 2019 844 Záměr pronájmu části p.p.č. 1324/7 v k. ú. Chrudim
05. 11. 2019 Dokument "831 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.

XML