Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP - vyhr. parkování MK Požárníků 6
28. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/358 16 - po rekon
28. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/340 19 - Rekonstr
28. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/342 4 a MK - měst
28. 01. 2020 58 Okruh údajů ve vztahu k místním poplatkům
28. 01. 2020 59 Záměr Pardubického kraje - bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Chrudim
28. 01. 2020 60 Záměr obce - pronájem mikrotrubičky v optických trasách v k. ú. Chrudim
27. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Vrtaná studna" - společné povolení a nakládání s vodami
27. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/357 23 - rekonstr
27. 01. 2020 50 Usnesení - dražba se nekoná
27. 01. 2020 51 Dražební vyhláška - opakovaná dražba - nemovitosti v k. ú. Kostelec u Heřmanova
27. 01. 2020 52 Dražební vyhláška - opakovaná dražba - nemovitosti v k. ú. Chotěnice
27. 01. 2020 53 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Ronov nad Doubravou
27. 01. 2020 46 Záměr obce - převod pozemků v k. ú. Chrudim
24. 01. 2020 43 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Ostřešany
24. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Koželužská, Chrudim -
24. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení: Vodovod Kozojedy
24. 01. 2020 47 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Heřmanův Městec
23. 01. 2020 40 Výzva majiteli motorového vozidla odtaženého z důvodu způsobení překážky provozu na pozem.kom.
23. 01. 2020 41 Výzva majiteli motorového vozidla odtaženého z důvodu způsobení překážky provozu na pozem.kom.
23. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Stavební úpravy včetně úpravy střechy budovy
22. 01. 2020 37 Záměr obce vypůjčit části pozemků v k. ú. Chrudim
22. 01. 2020 38 Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi majetku ve vl. státu - k. ú. Blatno u Hlinska
22. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/355 14, Rosice -
21. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/305 28, MK, ÚK Je
20. 01. 2020 33 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Chrudim
20. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na ÚK, Za Oborou, Heřmanův Měste
20. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: komunikace pro příjezd k budoucím čtyřem RD -
17. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnicích II. a III. třídy
16. 01. 2020 25 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Martinice u Skutče
16. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - parkování při pietní
16. 01. 2020 27 Výběrové řízení - referent Stavebního odboru, úseku speciální stavební úřad
16. 01. 2020 28 Výběrové řízení - referent oddělení přestupků v dopravě Odboru dopravy
16. 01. 2020 29 Výběrové řízení - sociální pracovník odd. sociálně - právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí
16. 01. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: polní cesta C1 Dvakačovice
16. 01. 2020 31 Záměr obce pronajmout a vypůjčit pozemky v k. ú. Chrudim
15. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení: "BRČEKOLY, SESLÁVKY - splašková kanalizace" - Změna stavby před dokončen
15. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Čs. armády - sjezdy na
15. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/355, Dvakačovic
15. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Heřmanův Městec - opra
14. 01. 2020 19 Vyhlášení nálezů
14. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Splašková kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn
10. 01. 2020 17 Veřejná vyhláška - řízení o změně č. 1 ÚP Hošťalovice
10. 01. 2020 Dokument "VV, převzetí písemnos..." již není dostupný.
09. 01. 2020 15 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 2 ÚP Lukavice
09. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - odvoz věžového jeřábu
08. 01. 2020 Dokument "13 Rozhodnutí o zruš..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Dokument "14 Usnesení o odroče..." již není dostupný.
07. 01. 2020 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - parkování účastníků s
07. 01. 2020 Dokument "rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.

XML