Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 114 Program pro poskytování dotací města Chrudim "Podpora neziskového sektoru"
01. 03. 2021 115 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Střemošice
01. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání: "Rekreační chata a garáž, Jordánek, Chrudim III"
01. 03. 2021 ODP - Návrh OOP MÚP - po projednání: Stanovení MÚP na MK, U Stadionu, Chrudim - změna DZ a příčné p
01. 03. 2021 ODP - Návrh OOP MÚP - po projednání: Stanovení MÚP na MK, Orel - zóna s dopravním omezením
26. 02. 2021 113 Dražební vyhláška - přívěs VEZEKO TITBIT ST08C
26. 02. 2021 ODP - Návrh OOP PÚP po projednán s PČR - DI: Stanovení PÚP, blokové čištění 2021 - Technické služby
25. 02. 2021 108 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Chroustovice 2021
25. 02. 2021 109 Veřejná vyhláška - vydání změny č. 3 územního plánu Třemošnice
25. 02. 2021 110 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020
25. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 2 - výstav
24. 02. 2021 103 Zveřejnění pravidel pro vrcholový sport 2021
24. 02. 2021 104 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Biskupice u Ronova nad Doubravou
24. 02. 2021 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Zvýšení bezpečnosti podél I/17 v Bylanech"
24. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Dřenice, nová trafostanice, KVN,KNN"
24. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Čs. armády, Chrudim -
23. 02. 2021 96 Výběrové řízení - referent oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy
23. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, Heřmanův Městec - parkovi
23. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/33753, Počátky
23. 02. 2021 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na MK, Hrochův Týnec, Nám
23. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na II/358 - ČU - výst. ochran
23. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - přeložka el. kabelu p
23. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Palackého třída, Chrud
22. 02. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: Kabelové vedení Presy 258-knn, Chrudim
18. 02. 2021 92 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Hrochův Týnec 2021
18. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/3542, Česká Rybná
18. 02. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chodníky v obci Lány u Bylan
17. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Koželužská, Chrudim -
17. 02. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Oprava silnice III/32249 Bořice - úsek křižovatky III/32246-kř
17. 02. 2021 88 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k nahlédnutí
17. 02. 2021 89 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Chrudim
17. 02. 2021 90 Veřejná vyhláška - stavební povolení pro stavbu dráhy
17. 02. 2021 91 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Hrochův Týnec
17. 02. 2021 84 Záměr obce pronajmout pozemek v k. ú. Chrudim
17. 02. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "Kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci obce Třibřichy"
16. 02. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
16. 02. 2021 81 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Bojanov
16. 02. 2021 82 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Chrudim
16. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "SO 02 Kanalizace" v rámci akce "chodník a kanalizace obec
15. 02. 2021 78 Veřejná vyhláška - řízení o návrhu změny č. 2 ÚP Orel
15. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, Chrudim, Resselovo náměst
11. 02. 2021 Dokument "74 Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 02. 2021 ODP - Návrh OOP MÚP - po projednání: Stanovení MÚP na sil. III/337 41, Třemošnice, Pod Hradem - ozn.
11. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/322 64, Lipec - m
11. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/32249 a III/32256
10. 02. 2021 Dokument "69 Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 02. 2021 Schvál. JŘ - výlukové linek 625002 až 625004 a 625502 až 625504 MAD v Chrudimi n: Schvál. JŘ- výluko
10. 02. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. III/356 2, Mentour -
10. 02. 2021 rozhodnutí - společné povolení: "Zaječice - dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci" - Spo
10. 02. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.

XML