Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 40 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování ÚP Míčov-Sušice 2019
21. 01. 2019 41 Veřejná vyhláška - vydání zm. č. 1 ÚP Leštinka
21. 01. 2019 43 Dražební vyhláška-odročení, nemovitost k. ú. Bořice u Hrochova Týnce
21. 01. 2019 42 Dražební vyhláška, nemovitost k. ú. Heřmanův Městec
19. 01. 2019 31 Veřejná vyhláška - společné jednání o návrhu územního plánu Horní Bradlo
19. 01. 2019 32 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Malecká, Chrudim
18. 01. 2019 33 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Proseč
18. 01. 2019 35 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Žďárec, Skuteč
18. 01. 2019 34 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Žďárec, Skuteč
18. 01. 2019 36 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Žďárec, Skuteč
18. 01. 2019 37 Dražební vyhláška - vozidlo HONDA CR
18. 01. 2019 38 Dražební vyhláška - AGADOS HANDY
18. 01. 2019 39 Záměr obce směnit/prodat pozemky v k. ú. Chrudim
18. 01. 2019 27 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - Chrudim, park u Centrálu
18. 01. 2019 28 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení odstranění stavby - Chrudim, Poděbradova ulice
17. 01. 2019 29 Dražební vyhláška - movité věci
17. 01. 2019 30 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Licibořice
17. 01. 2019 23 Veřejná vyhláška - stavební povolení "Zvýšení bezpečnosti podél I/17 v Bylanech"
17. 01. 2019 24 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Podhůra
16. 01. 2019 25 Výběrové řízení na obsaz. funkčního místa "referent oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy"
16. 01. 2019 26 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Travná u Horního Bradla
15. 01. 2019 22 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Na Valech, Fortenská, Chrudim
15. 01. 2019 18 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Střemošice, Bílý Kůň
15. 01. 2019 19 Sdělení - kormorán velký odchylný postup
14. 01. 2019 20 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - Jiráskova, Heřmanův Městec
14. 01. 2019 21 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - U Stadionu, Chrudim
12. 01. 2019 16 Vyhlášení nálezů
11. 01. 2019 17 Dražební vyhláška - nemovitost v k. ú. Polanka nad Odrou
10. 01. 2019 15 Záměr obce pronajmout nebytové prostory v č.p.51
08. 01. 2019 14 Provozní řád města Chrudim - provozování trhu na Resselově náměstí v Chrudimi
08. 01. 2019 7 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Fibichova, Chrudim
08. 01. 2019 8 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Rosice
07. 01. 2019 9 Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje "Vrtaná studna HGU-1"
07. 01. 2019 10 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - Ronov nad Doubravou
07. 01. 2019 11 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Podlažice, Chrast
07. 01. 2019 12 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Podlažice, Chrast
07. 01. 2019 13 Dražební vyhláška - movité věci
03. 01. 2019 3 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa "referent odd. hosp. správy Odboru kanceláře tajemníka
03. 01. 2019 4 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa "referent odd. klientského servisu (pokladny) OKT"
03. 01. 2019 5 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Všehrdovo nám., Chrudim
03. 01. 2019 6 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Žďárec u Skutče
02. 01. 2019 1 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o zařazení PK v ul. Janderova (lok. Markovice) do kategorie MK
02. 01. 2019 2 Výběrové řízení na prodej - skladový objekt s pozemkem v k. ú. Bylany
28. 12. 2018 1050 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - U Vodárny, Chrudim
27. 12. 2018 1049 Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o změně č. 4 územního plánu Kočí
21. 12. 2018 1046 Doplnění informace o podávání žádostí o dotace města Chrudim na rok 2019
21. 12. 2018 1047 Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi majetku ve vl. státu, k. ú. Rychnov
21. 12. 2018 1048 Výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi majetku ve vl. státu, k. ú. Trhová Kamenice
20. 12. 2018 1042 Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 2 územního plánu Hrochův Týnec
20. 12. 2018 1043 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Třemošnice

XML