Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 287 Závěrečný účet města Chrudim za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020
07. 05. 2021 287 Závěrečný účet města Chrudim za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020
07. 05. 2021 287 Závěrečný účet města Chrudim za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020
07. 05. 2021 287 Závěrečný účet města Chrudim za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020
07. 05. 2021 287 Závěrečný účet města Chrudim za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020
07. 05. 2021 287 Závěrečný účet města Chrudim za rok 2020, účetní závěrka za rok 2020
07. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení MÚP na ÚK, Chrudim, Průmyslová -
07. 05. 2021 ODP - Návrh OOP MÚP - po projednání: Stanovení MÚP na MK, Jiráskova, Heřmanův Městec - zóna 30
07. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/337 - splašková
07. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - lešení - oprava č.p.1
06. 05. 2021 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP na MK, UK a silnici III/3
06. 05. 2021 286 Záměr obce vypůjčit část pozemku v k. ú. Chrudim
05. 05. 2021 283 Záměr obce vypůjčit nebytové prostory v č. p. 11, Školní náměstí, Chrudim I
05. 05. 2021 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: "Rekreační chata a garáž, Jordánek, Chrudim III"
04. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP - vyhr.parkování MK Palackého tř
04. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - optický kabel pro SÚS
04. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Modernizace silnice II/337, Třemošnice-hranice Pk
04. 05. 2021 281 Záměr obce - převod nemovitostí v k. ú. Chrudim
04. 05. 2021 282 Záměr obce vypůjčit část pozemku v k. ú. Chrudim
04. 05. 2021 rozhodnutí: "CHROUSTOVICE místní část LHOTA U CHROUSTOVIC SPLAŠKOVÁ KANALIZACE" - Změna stavby před
03. 05. 2021 274 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vedné a stočné za rok 2020
03. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP, MK, Chrast - kanal. přípojka
03. 05. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP - vyhr. parkování MK Dr. Václava
30. 04. 2021 272 Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Lipovec 2021
30. 04. 2021 273 Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2021
29. 04. 2021 268 Záměr obce vypůjčit a pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim
29. 04. 2021 269 Dražební vyhláška 2 x - nemovitosti v k. ú. Synčany, k. ú. Rosice u Chrasti
29. 04. 2021 270 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Džbánov u Vysokého Mýta
29. 04. 2021 271 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Chrudimka
29. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu I/36 pod nadjezdem Kyjevská
28. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/358 - ČÚ - výst
27. 04. 2021 ODP - Návrh OOP - PÚP § 19a - po projednání s PČR - DI: Označení MK DZ zakazující dočasné stání sil.
27. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, U Stadionu, Chrudim - zm
27. 04. 2021 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí: "IE-12-2007890, Tuněchody-Chrudim, V1143/V1144 - přeizol."
27. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, Třemošnice, Přípotoční
27. 04. 2021 261 Nabídka nepotřebného majetku Okresního soudu v Chrudimi
27. 04. 2021 262 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města - 2020
27. 04. 2021 263 Výhlášení termínu valné hromady svazku obcí Královská věnná města
27. 04. 2021 264 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2020
27. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - silnice II/337 Seč - Třemoš
26. 04. 2021 256 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Heřmanův Městec
23. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na MK, Orel - zóna s dopravním o
23. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na sil. III/337 41, Třemošnice,
23. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 14 - reko
23. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici II/355, II/358, Chras
23. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - místní úprava provozu: Stanovení MÚP na silnici III/340 3, III/340 5,
23. 04. 2021 rozhodnutí: "Splašková kanalizace Horka" - Prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 04. 2021 248 Záměr obce vypůjčit a pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim
22. 04. 2021 249 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Petrovice nad Orlicí
21. 04. 2021 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na III/3421, III/3423, III/34

XML