Město Chrudim

Okresní město
Okres Chrudim

http://chrudim-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Datová schránka: 3y8b2pi
E-mail: urad@chrudim-city.cz, epodatelna@chrudim-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 434 Výběrové řízení - referent Stavebního odboru
27. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - MK - 50. výročí Muzea loutk
24. 06. 2022 424 Oznámení o konání veřejného podniku
24. 06. 2022 425 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o zrušení regulačního plánu 44/R v Trpišově
24. 06. 2022 426 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu Prosetín
24. 06. 2022 427 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Chrudim
24. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil.III/33748,III/33749,MK
24. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, ČS. armády - oprava zp
24. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/305 36, oprava
24. 06. 2022 ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP-MK-vyhr.parkování U Stadi
24. 06. 2022 432 Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (20.6.2022)
24. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/324 - výstavba
23. 06. 2022 419 Oznámení veřejnou vyhláškou - zahájení řízení o změně č. 5 územního plánu Chrudim
23. 06. 2022 420 Oznámení o konání veřejného podniku
23. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - 71. loutkářská Chrudi
23. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - 71. loutkářská Chrudi
23. 06. 2022 423 Veřejná vyhláška - oznámení nalezené věci
21. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/337 40, vodo.
21. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Okružní křižovatka II/306 a II/358 Skuteč
21. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, oprava povrchu chodník
21. 06. 2022 418 Oznámení o konání veřejného podniku
18. 06. 2022 412 Záměr obce vypůjčit nebytové prostory v č.p.274 , Městský park, Chrudim
18. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na sil. II/340, III/340 17, Ú
18. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - oprava římsy mostu, z
16. 06. 2022 409 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Svítkov
16. 06. 2022 410 Oznámení od upuštění od vybírání správních poplatků - Lex Ukrajina II
16. 06. 2022 411 Dražební vyhláška - nemovitosti v k. ú. Střítež u Skutče
16. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - výmalba průchodu "Myš
15. 06. 2022 404 Oznámení o termínu dražby - nemovitosti v k. ú. Starý Dvůr
15. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly
15. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Žádost o stanovení PÚP na silnici II/358, v
15. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK, fontána Brusel - Husov
14. 06. 2022 400 Aukční vyhláška - nemovitosti v k. ú. Holetín
14. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Zasíťování lokality Špitálská louka ve Skutči"
14. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/322 71, přípoj
14. 06. 2022 403 Záměr obce - pronájem a výpůjčka nemovitostí v k. ú. Chrudim
13. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP - uzavírka křižovatky II/337
13. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na MK - úprava komunikace, Kl
13. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení: Kanalizace a ČOV Nabočany
13. 06. 2022 ODP - Návrh opatření obecné povahy na MÚP po Policii: Stanovení MÚP na sil. III/322 28, B21a Heřmanů
13. 06. 2022 ODP - Návrh opatření obecné povahy na MÚP po Policii: Stanovení MÚP na sil. III/322 28, B21a Heřmanů
10. 06. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 06. 2022 393 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2021 + přílohy
10. 06. 2022 394 Pozvánka na 23. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim (20.6.2022)
10. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/358 - vodovodní
09. 06. 2022 387 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - záplavové území Struha
09. 06. 2022 Dokument "388 Dražební vyhlášk..." již není dostupný.
09. 06. 2022 ODP - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici III/358 14, reko k
09. 06. 2022 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
09. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Zasíťování lokality Z4 v Nasavrkách k Hodonínu - I. etapa"

XML