MČ Plzeň 6 - Litice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 6-Litice
Klatovská 96/243
321 00 Plzeň

Datová schránka: mcyb4a9
E-mail: krusinovad@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 11. 2021 Návrh rozpočtu MO Plzeň 6 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2025
22. 11. 2021 Průvodní dopis - mimořádné 9. zasedání ZPK 22.11.2021
14. 10. 2021 Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
13. 10. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060800672
11. 10. 2021 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
06. 10. 2021 Oznámení o konání 8. zasedání ZPK 18. 10. 2021
30. 09. 2021 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Plzeň - Litice, příjezdová komunikace
30. 09. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MO6 PRO ROK 2021
24. 09. 2021 Telefonní kontakt - volby
22. 09. 2021 Žádost o zveřejnění rekalkulace V + S pro rok 2021 na ÚD ÚMO 1-10
10. 09. 2021 Oznámení - pozvánka na zasedání zastupitelstva
10. 09. 2021 Svolání zasedání OVK pro Volby do Parlamentu 2021
10. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060795015
06. 09. 2021 Pozvánka na 25. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 13. 9. 2021
02. 09. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň - Litice, příjezdová komunikace
01. 09. 2021 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 63. MŠ Plzeň- ÚP, KÚ
01. 09. 2021 Zveřejnění konkursu na úřední desce - 90. MŠ Plzeň
27. 08. 2021 Přehled hospodaření 56. MŠ za rok 2021
25. 08. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060794585
13. 08. 2021 Mimořádné 7. zasedání ZPK 23.08.2021
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora aktivit k technickému vzdělávání - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora tělovýchovných aktivit - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy - MO
29. 07. 2021 Oznámení o počtu a sídle volebvních okrsků Litice
27. 07. 2021 Výběrové řízení - referent – odboru Výstavby a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice
26. 07. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení v ulici Kamenitá, Na Vršku, Dvorská
21. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787722
21. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787719
09. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060784213
08. 07. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MO6 PRO ROK 2021
07. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060784163
30. 06. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: vestavba kanceláří a změna užívání objektu č. pop. 506, Kl
28. 06. 2021 Průvodní dopis - mimořádné 6. zasedání ZPK 7. 7. 2021
23. 06. 2021 Výroční zpráva o činnosti MO Plzeň 6- Litice v oblasti poskytování informací za období roku 2020
18. 06. 2021 Pozvánka na jednání ZMO6 č. 3 dne 28.6.2021
17. 06. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: veřejné osvětlení v ulici Kamenitá, Na Vršku, Dvorská
15. 06. 2021 Pozvánka na 22. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 21. 6. 2021
03. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779077
03. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779086
02. 06. 2021 Průvodní dopis 5. zasedání ZPK
01. 06. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1884/73 k.ú. Litice u Plzně
01. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777866
01. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776990
31. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776990
21. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777866
18. 05. 2021 Výběrové řízení referent odboru výstavby a dopravy
10. 05. 2021 Schválený dílčí závěrečný účet r.2020
06. 05. 2021 Žádost o vyvěšení na úřední desku - změna hranic kat. území Litice u Plzně a Lhota u Dobřan
03. 05. 2021 Žádost o zveřejnění vyúčtování V + S za rok 2020 na ÚD

XML