MČ Plzeň 6 - Litice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 6-Litice
Klatovská 96/243
321 00 Plzeň

Datová schránka: mcyb4a9
E-mail: krusinovad@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Pronájem pozemek p. č. 2575
12. 01. 2021 Zahájení řízení o změně BPEJ na části k.ú. Litice u Plzně
16. 12. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 21. MŠ Plzeň- ÚP, KÚ
15. 12. 2020 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most - Dobřanská
14. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024
10. 12. 2020 Rozpočtová opatření MO pro rok 2020
10. 12. 2020 Průvodní dopis-oznámení o svolání 2. ZPK
03. 12. 2020 Žádost o vyvěšení údajů o cenách vodného a stočného pro rok 2021 na úřední desce
01. 12. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
26. 11. 2020 Zveřejnění konkursu na úřední desce - 11. ŠJ Plzeň
23. 11. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo MO6
20. 11. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo MO6
16. 11. 2020 Výroční zpráva o činnosti MO Plzeň 6- Litice v oblasti poskytování informací za období roku 2019
12. 11. 2020 Návrh rozpočtu MO Plzeň 6 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022-2024
03. 11. 2020 Svolání ustavující ZPK 2020
02. 11. 2020 Pozvánka na 17. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 9. 11. 2020
26. 10. 2020 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 10. 2020 34. ZŠ Plzeň - konkurz - zveřejnění na úřední desce
10. 10. 2020 Upozornění úřadu na změnu otevírací doby v souvislosti s Covid – 19
09. 10. 2020 Upozornění úřadu na změnu otevírací doby v souvislosti s Covid – 19
07. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most -
06. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
02. 10. 2020 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce ulic Dvorská, Kamenitá a Na Vršku v Plzn
24. 09. 2020 Oznámení-společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
22. 09. 2020 Telefonní spojení do volební místnosti MO Plzeň 6
21. 09. 2020 Výzva k provedení ořezu
21. 09. 2020 Rozpočtová opatření MO pro rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
13. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Rekonstrukce ulic Dvorská, Kamenitá a Na Vršku
13. 09. 2020 Oznámení o konání voleb
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021
13. 09. 2020 Rozpočtová opatření MO pro rok 2020
13. 09. 2020 Schválený dílčí závěrečný účet r.2019
13. 09. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
13. 09. 2020 Výzva pro obce k 1. 2. 2019
14. 10. 2016 Oznámení-pozvánka
14. 10. 2016 Prodej pozemků
23. 09. 2016 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: úprava distribučních el. rozvodů a navýšení požadovaného př
14. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vystavění nového nadzemního traťového uzávěru (TU), dopojen
05. 09. 2016 Oznámení- pozvánka zasedání zastupitelstva
30. 08. 2016 Schválená cena vodného a stočného od 1.9.2016
19. 08. 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26. 07. 2016 Pronájem části pozemku
18. 07. 2016 zÁMĚR - PRONAJMOUT - P.Č. 2314/1
17. 06. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul. Na Koreji,
10. 06. 2016 Uzavření pachtovního vztahu

XML