MČ Plzeň 6 - Litice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 6-Litice
Klatovská 96/243
321 00 Plzeň

Datová schránka: mcyb4a9
E-mail: krusinovad@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 Pozvánka
07. 04. 2021 Sčítání 2021- nové informace
07. 04. 2021 Průvodní dopis 4. zasedání ZPK 19.4.2021 s přílohou oznámení o konání ZPK a rozdělovníkem
07. 04. 2021 Výběrové řízení referent/referentka sociálního odboru a evidence obyvatel ÚMO Plzeň 6- Litice
06. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060755717
24. 03. 2021 Návrh dílčího závěrečného účtu za rok 2020
23. 03. 2021 Žádóst o spolupráci při oznamovací povinnosti
22. 03. 2021 Pozvánka na 20. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 29. 3. 2021
22. 03. 2021 Výběrové řízení-referent/referentka – odboru Výstavby a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Lit
22. 03. 2021 Konkursní řízení na obsazení ved. prac. místa ředitele/ky 17. ZŠ a MŠ Plzeň - úřední deska KÚPK, ÚMO
19. 03. 2021 Výběrové řízení-referent/referentka – odboru Výstavby a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Lit
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška- oznámení o možnosti převzít písemnost
03. 03. 2021 Oznámení o vystavení nových map BPEJ na části k.ú. Litice u Plzně
03. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021- informace
22. 02. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021- informace
11. 02. 2021 Záměr pronajmout nebytové prostory
10. 02. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MO6 PRO ROK 2021
10. 02. 2021 Průvodní dopis oznámení o pokračování přerušeného 3. zasedání ZPK
09. 02. 2021 Zveřejnění opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Lučního potoka
01. 02. 2021 Záměr pronájmu
28. 01. 2021 Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS
25. 01. 2021 Ostatní pošta
21. 01. 2021 Pozvánka jednání ZMO6 č. 1 dne 1.2.2021
20. 01. 2021 Oznámení o svolání 3. zasedání ZPK 1.2.2021
19. 01. 2021 Záměr pronájmu
14. 01. 2021 Pronájem pozemek p. č. 2575
12. 01. 2021 Zahájení řízení o změně BPEJ na části k.ú. Litice u Plzně
16. 12. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 21. MŠ Plzeň- ÚP, KÚ
15. 12. 2020 ROZHODNUTÍ- stavební povolení: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most - Dobřanská
14. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024
10. 12. 2020 Rozpočtová opatření MO pro rok 2020
10. 12. 2020 Průvodní dopis-oznámení o svolání 2. ZPK
03. 12. 2020 Žádost o vyvěšení údajů o cenách vodného a stočného pro rok 2021 na úřední desce
01. 12. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
26. 11. 2020 Zveřejnění konkursu na úřední desce - 11. ŠJ Plzeň
23. 11. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo MO6
20. 11. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo MO6
16. 11. 2020 Výroční zpráva o činnosti MO Plzeň 6- Litice v oblasti poskytování informací za období roku 2019
12. 11. 2020 Návrh rozpočtu MO Plzeň 6 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022-2024
03. 11. 2020 Svolání ustavující ZPK 2020
02. 11. 2020 Pozvánka na 17. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 9. 11. 2020
26. 10. 2020 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 10. 2020 34. ZŠ Plzeň - konkurz - zveřejnění na úřední desce
10. 10. 2020 Upozornění úřadu na změnu otevírací doby v souvislosti s Covid – 19
09. 10. 2020 Upozornění úřadu na změnu otevírací doby v souvislosti s Covid – 19
07. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most -
06. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
02. 10. 2020 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce ulic Dvorská, Kamenitá a Na Vršku v Plzn
24. 09. 2020 Oznámení-společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
22. 09. 2020 Telefonní spojení do volební místnosti MO Plzeň 6

XML