MČ Plzeň 6 - Litice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 6-Litice
Klatovská 96/243
321 00 Plzeň

Datová schránka: mcyb4a9
E-mail: krusinovad@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 10. 2020 veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Domovní ČOV na p.č. 1859/2 k.ú. Litice
16. 10. 2020 34. ZŠ Plzeň - konkurz - zveřejnění na úřední desce
10. 10. 2020 Upozornění úřadu na změnu otevírací doby v souvislosti s Covid – 19
09. 10. 2020 Upozornění úřadu na změnu otevírací doby v souvislosti s Covid – 19
07. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most -
06. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
02. 10. 2020 ROZHODNUTÍ - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rekonstrukce ulic Dvorská, Kamenitá a Na Vršku v Plzn
24. 09. 2020 Oznámení-společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
22. 09. 2020 Telefonní spojení do volební místnosti MO Plzeň 6
21. 09. 2020 Výzva k provedení ořezu
21. 09. 2020 Rozpočtová opatření MO pro rok 2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky
13. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Rekonstrukce ulic Dvorská, Kamenitá a Na Vršku
13. 09. 2020 Oznámení o konání voleb
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021
13. 09. 2020 Rozpočtová opatření MO pro rok 2020
13. 09. 2020 Schválený dílčí závěrečný účet r.2019
13. 09. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
13. 09. 2020 Výzva pro obce k 1. 2. 2019
14. 10. 2016 Oznámení-pozvánka
14. 10. 2016 Prodej pozemků
23. 09. 2016 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: úprava distribučních el. rozvodů a navýšení požadovaného př
14. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vystavění nového nadzemního traťového uzávěru (TU), dopojen
05. 09. 2016 Oznámení- pozvánka zasedání zastupitelstva
30. 08. 2016 Schválená cena vodného a stočného od 1.9.2016
19. 08. 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26. 07. 2016 Pronájem části pozemku
18. 07. 2016 zÁMĚR - PRONAJMOUT - P.Č. 2314/1
17. 06. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul. Na Koreji,
10. 06. 2016 Uzavření pachtovního vztahu
07. 06. 2016 Výběrové řízení - referent na úseku služeb obyvatelstvu
06. 06. 2016 OZNÁMENÍ - POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice
20. 05. 2016 Pachtovní smlouva v k.ú. Litice
13. 05. 2016 Statutární město Plzeň, MO6 - pronájem - V ÚHLU
13. 05. 2016 Statutární město Plzeň, MO6 - pronájem - U Čertovy díry
12. 05. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul.
09. 05. 2016 Prodej části pozemku
09. 05. 2016 Oznámení - pozvánka
04. 05. 2016 Závěrečný účet města Plzně za r. 2015_městské obvody
29. 04. 2016 Závěr zjišťovacího řízení (§ 10d odst. 3 zákon č. 100/2001 Sb.) - posuzování koncepce je vyžadováno
27. 04. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stávajících bet
18. 04. 2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice
13. 04. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m
07. 04. 2016 Dílčí závěrečný účet MO6 2015
24. 03. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m
17. 03. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stáv

XML