MČ Plzeň 6 - Litice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 6-Litice
Klatovská 96/243
321 00 Plzeň

Datová schránka: mcyb4a9
E-mail: krusinovad@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora aktivit k technickému vzdělávání - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora tělovýchovných aktivit - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy - MO
29. 07. 2021 Oznámení o počtu a sídle volebvních okrsků Litice
27. 07. 2021 Výběrové řízení - referent – odboru Výstavby a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice
26. 07. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení v ulici Kamenitá, Na Vršku, Dvorská
21. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787722
21. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060787719
09. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060784213
08. 07. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MO6 PRO ROK 2021
07. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060784163
30. 06. 2021 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: vestavba kanceláří a změna užívání objektu č. pop. 506, Kl
28. 06. 2021 Průvodní dopis - mimořádné 6. zasedání ZPK 7. 7. 2021
23. 06. 2021 Výroční zpráva o činnosti MO Plzeň 6- Litice v oblasti poskytování informací za období roku 2020
18. 06. 2021 Pozvánka na jednání ZMO6 č. 3 dne 28.6.2021
17. 06. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: veřejné osvětlení v ulici Kamenitá, Na Vršku, Dvorská
15. 06. 2021 Pozvánka na 22. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 21. 6. 2021
03. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779077
03. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060779086
02. 06. 2021 Průvodní dopis 5. zasedání ZPK
01. 06. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1884/73 k.ú. Litice u Plzně
01. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777866
01. 06. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776990
31. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060776990
21. 05. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060777866
18. 05. 2021 Výběrové řízení referent odboru výstavby a dopravy
10. 05. 2021 Schválený dílčí závěrečný účet r.2020
06. 05. 2021 Žádost o vyvěšení na úřední desku - změna hranic kat. území Litice u Plzně a Lhota u Dobřan
03. 05. 2021 Žádost o zveřejnění vyúčtování V + S za rok 2020 na ÚD
03. 05. 2021 Výzva pro obce k 1. 2. 2021
03. 05. 2021 Pozvánka na 21. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 10. 5. 2021
03. 05. 2021 Vyhlášení konk. řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 10. ZŠ Plzeň - úřady
28. 04. 2021 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MO6 PRO ROK 2021
28. 04. 2021 Schválený dílčí závěrečný účet r.2020
27. 04. 2021 Oznámení o ukončení BPEJ na části k.ú. Litice u Plzně
26. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
26. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu města Plzně za r. 2020_MO
20. 04. 2021 Spolupráce při sběru dat z probíhajícího Sčítání lidu, domů a bytů 2021
08. 04. 2021 Pozvánka
07. 04. 2021 Sčítání 2021- nové informace
07. 04. 2021 Průvodní dopis 4. zasedání ZPK 19.4.2021 s přílohou oznámení o konání ZPK a rozdělovníkem
07. 04. 2021 Výběrové řízení referent/referentka sociálního odboru a evidence obyvatel ÚMO Plzeň 6- Litice
06. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060755717
24. 03. 2021 Návrh dílčího závěrečného účtu za rok 2020
23. 03. 2021 Žádóst o spolupráci při oznamovací povinnosti
22. 03. 2021 Pozvánka na 20. schůzi Zastupitelstva města Plzně dne 29. 3. 2021
22. 03. 2021 Výběrové řízení-referent/referentka – odboru Výstavby a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Lit
22. 03. 2021 Konkursní řízení na obsazení ved. prac. místa ředitele/ky 17. ZŠ a MŠ Plzeň - úřední deska KÚPK, ÚMO
19. 03. 2021 Výběrové řízení-referent/referentka – odboru Výstavby a dopravy Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Lit

XML