MČ Plzeň 6 - Litice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 6-Litice
Klatovská 96/243
321 00 Plzeň

Datová schránka: mcyb4a9
E-mail: krusinovad@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2016 Oznámení-pozvánka
14. 10. 2016 Prodej pozemků
23. 09. 2016 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: úprava distribučních el. rozvodů a navýšení požadovaného př
14. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vystavění nového nadzemního traťového uzávěru (TU), dopojen
05. 09. 2016 Oznámení- pozvánka zasedání zastupitelstva
30. 08. 2016 Schválená cena vodného a stočného od 1.9.2016
19. 08. 2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
26. 07. 2016 Pronájem části pozemku
18. 07. 2016 zÁMĚR - PRONAJMOUT - P.Č. 2314/1
17. 06. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul. Na Koreji,
10. 06. 2016 Uzavření pachtovního vztahu
07. 06. 2016 Výběrové řízení - referent na úseku služeb obyvatelstvu
06. 06. 2016 OZNÁMENÍ - POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice
20. 05. 2016 Pachtovní smlouva v k.ú. Litice
13. 05. 2016 Statutární město Plzeň, MO6 - pronájem - V ÚHLU
13. 05. 2016 Statutární město Plzeň, MO6 - pronájem - U Čertovy díry
12. 05. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul.
09. 05. 2016 Prodej části pozemku
09. 05. 2016 Oznámení - pozvánka
04. 05. 2016 Závěrečný účet města Plzně za r. 2015_městské obvody
29. 04. 2016 Závěr zjišťovacího řízení (§ 10d odst. 3 zákon č. 100/2001 Sb.) - posuzování koncepce je vyžadováno
27. 04. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stávajících bet
18. 04. 2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice
13. 04. 2016 rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m
07. 04. 2016 Dílčí závěrečný účet MO6 2015
24. 03. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m
17. 03. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření o veřejného osvětlení o 9 světelných bodů na stáv
14. 03. 2016 Oznámení - pozvánka
11. 03. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Litice Spádná - úprava parkování a komunikace
09. 03. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m
05. 02. 2016 Statutární město Plzeň, MO6 - pronájem
04. 02. 2016 Výroční zpráva
19. 01. 2016 Oznámení - pozvánka
18. 01. 2016 Žádost o dotaci
18. 12. 2015 Kapacitní možnosti vodovodu pro veřejnou potřebu dle jednotlivých lokalit
07. 12. 2015 Žádost o vyvěšení údajů o cenách vodného a stočného pro rok 2016 na úřední desce
30. 11. 2015 Oznámení - pozvánka na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice
24. 11. 2015 Návrh rozpočtu města Plzně na r. 2016 s výhldem na období 2017-2019- ÚMO
20. 11. 2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 + výhledy na rok 2017,2018,2019
19. 10. 2015 Oznámení-pozvánka na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 -Litice dne 26.10.2015 od 18:00 hodin
12. 10. 2015 rozhodnutí o umístění stavby: "Plzeň - Litice , Klatovská ulice - kabel NN"
01. 10. 2015 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu Územního plánu Plzeň: Územní plán
07. 09. 2015 Oznámení-pozvánka na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 -Litice dne 14.09.2015 od 18:00 hodin
24. 08. 2015 Výběrové řízení referent úseku služeb obyvatelstvu ÚMO Plzeň 6 - Litice
17. 08. 2015 rozhodnutí o umístění stavby: doplnění VO - ul. K Osadě, K Radbuze, Ke Lhotě
12. 08. 2015 rozhodnutí o umístění stavby: rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovská ulice, úsek Řepná - Na Konc
09. 07. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: doplnění VO - ul. K Osadě, K Radbuze, Ke Lhotě
30. 06. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovská ulice, úsek Řepn
15. 06. 2015 Oznámení-pozvánka na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 6 -Litice dne 22.6.2015 od 18:00 hodin

XML