MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 opatření obecné povahy, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška
12. 02. 2020 OOP-ZUMK-zařízení staveniště - Purkyňova
12. 02. 2020 OOP-ZUMK-revitalizace Katedrály - NR
11. 02. 2020 Dopis: Stavební úpravy půdního prostoru v bytovém domě Tělocvičná 1316/24 , Plzeň
11. 02. 2020 oznámení o možnosti převzít písemnost: stavební úpravy bytu ve 2.NP obytného domu č.p. 205, U Dráhy
11. 02. 2020 LUCIA BUJDÁKOVÁ - Žádost o změnu příjmení -veřejná vyhláška
11. 02. 2020 OOP-ZUMK-kontejner - Solní 19
11. 02. 2020 Zveřejnění záměru-nájem p.č.8468/30,38 k.ú.Plzeň (pozemky pod a před Halovou garáží Brožíkova)
11. 02. 2020 Zveřejnění záměru-pacht části poz.p.č. 9392/1 k.ú. Plzeň-382 m2
10. 02. 2020 RP 53/20 USNESENÍ - OPATROVNÍK
10. 02. 2020 RP 54/20/USN/OPATR
10. 02. 2020 Op. ob. povahy-Žádost - Šafaříkovy sady - parkovací místa - ořezy stromů
10. 02. 2020 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova
06. 02. 2020 vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Dvojdílná vrata
06. 02. 2020 vyrozumění - pokračování v řízení po přerušení: Dvojdílná vrata
06. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
06. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - Plastic Recycling
04. 02. 2020 OOP-ZUMK-vybl. park. míst - Dobrovského
28. 01. 2020 rozhodnutí - povolení odstranění stavby: objekt sloužící pro výrobu a skladování č.p. 2988 v ul. Han
24. 01. 2020 Výběrové řízení - úředník odd. stavebního úřadu Odboru SSI
24. 01. 2020 Výběrové řízení - úředník odd. investic Odboru SSI
21. 01. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
21. 01. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
21. 01. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Dokument "Usnesení - opatrovník..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Dokument "Usnesení - optarovník..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.2 - Podpora jednorázových sportovních akcí
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.3 - Sociální oblast - Podaná ruka
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.4 - "Místo pro život"
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.5 - Podpora bezpečnosti, veřejného pořádku a prevence kriminality
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.6 - "Sdružuj se, buď aktivní"
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.7 - Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
16. 01. 2020 Dotační program MO3 na rok 2020 č.1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
15. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova v
15. 01. 2020 Zveřejnění záměru - Nájem pozemku p.č. 8238/54 k.ú. Plzeň-pozemek pod soukromou stavbou
14. 01. 2020 Opatrovník 1156/19 - Cata
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru - pacht části pozemku p.č.9392/1 Plzeň o výměře 381 m2
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru-Uzavř. dodatku ke stávající NS č. 2012/005365/NS z 16.1.2013-změna účelu nájmu
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru - Pacht části pozemku p.č. 2346/2 k.ú. Valcha (připloceno k soukromé zahradě)
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru-nájem části pozemku p.č.6541 k.ú.Plzeň-pod vstup.schodem do domu Purkyňova 27
14. 01. 2020 Zveřejnění záměru-Pacht částí pozemků p.č.879/12 a 905/2 k.ú.Valcha (přístup na soukr.poz.-zahrada)
10. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: objekt sloužící pro výrobu a skladování č.p. 2988 v ul. Han
10. 01. 2020 ÚD_závazné stanovisko_Modernizace trati
10. 01. 2020 opatření obecné povahy - monnitoring a čištění kanalizace MO Plzeň 3
23. 12. 2019 44.MŠ záměr
20. 12. 2019 Zrušení výběrového řízení - úředník odd. investic SSI ÚMO 3
16. 12. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): stavební úpravy a nástavba bytových jednotek v objektu v ul. P
13. 12. 2019 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.

XML