MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Bytový dům v ulici"RYBÁŘSKÁ" v Plzni
18. 07. 2019 Vyložení na ÚD - závěr CTPark
18. 07. 2019 RP 284/19 usnesení, opatrovník MEHEDYNYK
16. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Půdní vestavba a nástavba bytového domu, Přístavba výtahu v ul
12. 07. 2019 VV - doručení písemností
12. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): CTPark Plzeň - Borská pole, Haly BP, BP23 - novostavba výrobní
11. 07. 2019 vývěs - poskytnutí daru části již uhrazeného nájemného vztahujícího se k NS č. 2016/000921/NS
10. 07. 2019 Zveřejnění záměru-Nájem pozemnku p.č.1567/5 k.ú.Skvrňany-poz.pod chatou nájemce-Domažlická
09. 07. 2019 USNESENÍ o ustanovení opatrovníka - ANNA a MARKÉTA HAVLÍČKOVÁ
09. 07. 2019 VV oznámení o uložení zásilky DVR - ANNA a MARKÉTA HAVLÍČKOVÁ
09. 07. 2019 Zveřejnění záměru - Nájem poz.p.č.1567/5 Skvrňany-poz.pod soukr.rekreač.stavbou-Domažlická
09. 07. 2019 vývěs - Jamshid Kimia, poskytnutí slevy z nájmu u NS č. 3011003330/51/05/3 z 25.7.2005
03. 07. 2019 AMESIDE - zahájení zjišťovacího řízení
03. 07. 2019 Dokument "Opatrovník Seemann..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - Univerzitní
27. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zahradní domek, Špačková 277/1, Plzeň
27. 06. 2019 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 06. 2019 RP 244/19 - usnesení OPATROVNÍK
27. 06. 2019 Dokument "VÝVĚS - OLÁH ZOLTÁN..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
21. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: IV-12-0012565 - kabel NN
19. 06. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova v Plzni
14. 06. 2019 Výběrové řízení - úředník odd. stavebního úřadu SSI
14. 06. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - Vyložení na ÚD - B&Bartoni
14. 06. 2019 Usnesení o stanovení opatrovníka - Roman Krauskopf - RP 289/18
12. 06. 2019 Dokument "Dopis: novostavba rek..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2019
10. 06. 2019 Vyvěšení na ÚD - Závěr zjišťovacího řízení - BERGER BETON
05. 06. 2019 oznámení
03. 06. 2019 Dokument "rozhodnutí - zamítnut..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Výběrové řízení - vedoucí odd. investic, veřejných zakázek a řízení MŠ OSSI
29. 05. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
29. 05. 2019 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
29. 05. 2019 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
29. 05. 2019 vývěs - nájem části poz. p.č. 5303/13 v k.ú. Plzeň
24. 05. 2019 Dokument "VV - oznámení o ulož..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Zrušení výběrového řízení - vedoucí SSI ÚMO3
22. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): CTPark Plzeň - Borská pole, Haly BP, BP23 - novostavb
22. 05. 2019 Dokument "Věřejná vyhláška - pí..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru - Pacht části pozemku p.č.2482/1 (401 m2) k.ú.Skvrňany
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru-Pacht části pozemku p.č.2214 k.ú.Skvrňany (523 m2) vč.umístění oplocení a chaty
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru-Pacht části pozemku p.č.2214 (455 m2) k.ú.Skvrňany
16. 05. 2019 Vyložení na úřední desku - EIA - CTPark
15. 05. 2019 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018
15. 05. 2019 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2019
13. 05. 2019 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Dokument "RP 239/19 usnesení op..." již není dostupný.
13. 05. 2019 Výběrové řízení - úředník odd. sociálních služeb /opatrovnictví/ Odboru SSM ÚMO Plzeň 3
10. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Půdní vestavba a nástavba bytového domu, Přístavba vý
07. 05. 2019 Vyložení na ÚD

XML