MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2024 opatření obecné povahy
21. 05. 2024 opatření obecné povahy
19. 05. 2024 První zasedání OVK volbám do EP 2024
17. 05. 2024 Usnesení o ustanovení opatrovníka - BRUNO BREJCHA
16. 05. 2024 Záměr - nájem tržnice - Chodské náměstí
16. 05. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Mateřská škola Nová Valcha"
16. 05. 2024 Rozpočtová opatření pro rok 2024
16. 05. 2024 Schválený dílčí závěrečný účet MO Plzeň 3 za rok 2023
16. 05. 2024 rozhodnutí - stavební povolení: "Nová Valcha, 9. fáze/BD, RD"
16. 05. 2024 OOP-lešení , Thámova 9
15. 05. 2024 OOP-zásobování stavby, Prešovská 15
15. 05. 2024 opatření obecné povahy
14. 05. 2024 Zveřej.záměru-Zúžení předmětu nájmu u NS č.2022/005646 z 30.9.2022-poz.p.č.1013/5 k.ú.Valcha
13. 05. 2024 Zveřej. záměru - Nájem poz. p.č.971/6 v k.ú. Skvrňany-pod částí stavby soukromé garáže
11. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: IE-12-0008028
11. 05. 2024 Zveřejnění záměru - Nájem dvou částí poz. p.č. 7098/1 v k.ú. Plzeň
10. 05. 2024 OOP - Žádost-parkování-ČEZ Fest/e-pofatelna/
10. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, jednání: Demolice objektu pro bydlení, ul. Na Okraji č. p
09. 05. 2024 OOP- zařízení staveniště, jeřáb, mix, Kozinova 1
09. 05. 2024 opatření obecné povahy
07. 05. 2024 rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (b): oplocení - U Borských kasáren 2997/5
07. 05. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): 11. ŠJ Plzeň, navýšení kapacity jídelny - přístavba ke stávají
04. 05. 2024 Počet a sídla volních okrsků pro volby do EP
04. 05. 2024 opatření obecné povahy
04. 05. 2024 OOP- ul. Dobrovského 16 x ul. Čechova 1, lešení, stav. výtah, kontejner, vyblok. park. míst
03. 05. 2024 OOP - Sedláčkova 21, kontejner, zásobování stavby
03. 05. 2024 OOP- Resslova 10, lešení, stavební výtah, kontejner, vyblok. park. míst
30. 04. 2024 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
30. 04. 2024 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
29. 04. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): provizorní parkovací plochy ve vnitrobloku ul. Resslova-Pzrkyň
27. 04. 2024 OOP- Ovocná 9, kontejner
27. 04. 2024 opatření obecné povahy
25. 04. 2024 rozhodnutí - prodloužení platnosti společného povolení (U+S): Parkovací dům Skupova
25. 04. 2024 opatření obecné povahy
25. 04. 2024 OOP-bezp. zábor, plošina
25. 04. 2024 OOP - Žádost-ZU- Slavnosti svobody Plzeň 2024
25. 04. 2024 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
23. 04. 2024 Dokument "usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
23. 04. 2024 OOP - lešení, zařízení staveniště, jeřáb, Husova 43
23. 04. 2024 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení (U+S): BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA II, Poděbradova
20. 04. 2024 opatření obecné povahy
19. 04. 2024 Záměr
16. 04. 2024 opatření obecné povahy
16. 04. 2024 OOP-Dřevěná 3, kontejner, vyblok. park místa
13. 04. 2024 opatření obecné povahy
13. 04. 2024 Návrh dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 3 za rok 2023
12. 04. 2024 Dokument "Dopis: vrtaná studna,..." již není dostupný.
10. 04. 2024 opatření obecné povahy
09. 04. 2024 opatření obecné povahy
09. 04. 2024 Dokument "předání spisu; stanov..." již není dostupný.

XML