MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 09. 2019 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2019
10. 09. 2019 VV oznámení o uložení zásilky DVR - KAREL VOKOUN
05. 09. 2019 Opatrovník 687/19 - Čellár
02. 09. 2019 Detail Oznámení - Posuzování vlivů na živostní prostředí ............
30. 08. 2019 vývěs - pacht části poz. p.č. 2253/1 v k.ú. Valcha
30. 08. 2019 vývěs - nájem části poz. p.č. 1496/3 v k.ú. Skvrňany
30. 08. 2019 vývěs - nájem části poz. p.č. 6737 v k.ú. Plzeň
30. 08. 2019 vývěs - pacht části poz. p.č. 2482/1 a části poz. p.č. 2481/3, vše v k.ú. Skvrňany
30. 08. 2019 AMESIDE - závěr zjišťovacího řízení
29. 08. 2019 Výběrové řízení - úředník sociálních služeb OSPOD ÚMO3
28. 08. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
27. 08. 2019 Dokument "Dopis: Připojení nové..." již není dostupný.
21. 08. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Zahradní domek, Špačková 277/1, Plzeň
20. 08. 2019 nájem části pozemku p.č 8320/245 v k.ú. Plzeň
20. 08. 2019 nájem části pozemku p.č. 5283/20 v k.ú. Plzeň
20. 08. 2019 pacht části pozemku p.č. 9392/1 v k.ú. Plzeň
20. 08. 2019 rozšíření účelu pachtu (pergola) - část pozemku p.č. 9392/1 k.ú. Plzeň
20. 08. 2019 pacht části pozemku p.č. 2487/4 v k.ú Skvrňany
20. 08. 2019 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
19. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: obytný soubor 2 bytových domů
15. 08. 2019 Zveřejnění záměru - Pacht části pozemku p.č. 9392/1 (575 m2) v k.ú.Plzeň
15. 08. 2019 Zveřejnění záměru - Nájem městs. poz. p.č.2176/517 k.ú. Skvrňany 19 m2 (pod stavbou soukromé garáže)
15. 08. 2019 Zveřejnění záměru - Nájem poz. p.č. 2176/485 k.ú.Skvrňany (pod trafostanicí)
13. 08. 2019 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Bytový dům v ulici"RYBÁŘSKÁ" v Plzni
13. 08. 2019 Dokument "VV - oznámení o ulože..." již není dostupný.
07. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: pokládka HDPE trubek - dokopy (příprava pro kabeláž optické
07. 08. 2019 Záměr - výpůjčka pozemku p.č. 2467, k.ú. Valcha
02. 08. 2019 CTPark - vyložení na ÚD
31. 07. 2019 VZ - zajištění správy a provozu sportovního areálu Škodaland
30. 07. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: IV-12-0012565 - kabel NN
29. 07. 2019 Dokument "RP 363/19 USNESENÍ OP..." již není dostupný.
29. 07. 2019 Dokument "RP 364/19 USNESENÍ OP..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: vrt..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "USNESENÍ o ustanovení..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
18. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Bytový dům v ulici"RYBÁŘSKÁ" v Plzni
18. 07. 2019 Vyložení na ÚD - závěr CTPark
18. 07. 2019 Dokument "RP 284/19 usnesení, o..." již není dostupný.
16. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Půdní vestavba a nástavba bytového domu, Přístavba výtahu v ul
12. 07. 2019 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
12. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): CTPark Plzeň - Borská pole, Haly BP, BP23 - novostavba výrobní
11. 07. 2019 vývěs - poskytnutí daru části již uhrazeného nájemného vztahujícího se k NS č. 2016/000921/NS
10. 07. 2019 Zveřejnění záměru-Nájem pozemnku p.č.1567/5 k.ú.Skvrňany-poz.pod chatou nájemce-Domažlická
09. 07. 2019 Dokument "USNESENÍ o ustanovení..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Zveřejnění záměru - Nájem poz.p.č.1567/5 Skvrňany-poz.pod soukr.rekreač.stavbou-Domažlická
09. 07. 2019 vývěs - Jamshid Kimia, poskytnutí slevy z nájmu u NS č. 3011003330/51/05/3 z 25.7.2005
03. 07. 2019 AMESIDE - zahájení zjišťovacího řízení
03. 07. 2019 Dokument "Opatrovník Seemann..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - Univerzitní

XML