MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 VV - doručení písemností
02. 04. 2020 Výběrové řízení - úředník odd. investic SSI ÚMO 3
02. 04. 2020 Výběrové řízení - vedoucí Odboru SSI ÚMO 3
02. 04. 2020 OOP-Vyblok. park. míst.-Purkyňova 37
30. 03. 2020 Zveřej.záměru-uzavř.dodatku č.6 k NS č.2005/002134-rozšíř.předmětu nájmu o p.č. 2253/2 k.ú.Valcha
30. 03. 2020 opatření obecné povahy
26. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň, Klatovská třída - kNN
26. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: kabel NN - parc.č. 1061/48 - rozšíření distribuce ČEZ
23. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): novostavba bytového domu v ul. Goldscheiderova v Plzn
16. 03. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: DEPO - infrastruktura
16. 03. 2020 opatření obecné povahy
16. 03. 2020 usnesení - zastavení řízení (U+S): novostavba bytového domu v ul. Poděbradova v Plzni
16. 03. 2020 opatření obecné povahy
09. 03. 2020 Dokument "rozhodnutí - nařízení..." již není dostupný.
09. 03. 2020 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2020
05. 03. 2020 OOP-ZUMK-Línská
28. 02. 2020 OOP-ZUMK-Škroupova 5 - oprava oplechování
28. 02. 2020 Vyložení na ÚD
27. 02. 2020 OOP-ZUMK-kontejner - Veleslavínova 30/32
26. 02. 2020 OOP- vyklízení objektu-kontejner - Čermákova 7
26. 02. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
24. 02. 2020 OOP-ZUMK-zařízení staveniště - Skupova 19, 21
24. 02. 2020 vývěs - dodatek k NS č. 2010/002521/NS ze dne 4.6.2010
19. 02. 2020 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
18. 02. 2020 opatření obecné povahy, dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci
18. 02. 2020 Dokument "protokol - jiný: Opra..." již není dostupný.
14. 02. 2020 opatření obecné povahy, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
14. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
12. 02. 2020 OOP-ZUMK-zařízení staveniště - Purkyňova
12. 02. 2020 OOP-ZUMK-revitalizace Katedrály - NR
11. 02. 2020 Dokument "Dopis: Stavební úprav..." již není dostupný.
11. 02. 2020 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
11. 02. 2020 Dokument "LUCIA BUJDÁKOVÁ - Žád..." již není dostupný.
11. 02. 2020 OOP-ZUMK-kontejner - Solní 19
11. 02. 2020 Zveřejnění záměru-nájem p.č.8468/30,38 k.ú.Plzeň (pozemky pod a před Halovou garáží Brožíkova)
11. 02. 2020 Zveřejnění záměru-pacht části poz.p.č. 9392/1 k.ú. Plzeň-382 m2
10. 02. 2020 Dokument "RP 53/20 USNESENÍ - O..." již není dostupný.
10. 02. 2020 Dokument "RP 54/20/USN/OPATR..." již není dostupný.
10. 02. 2020 Op. ob. povahy-Žádost - Šafaříkovy sady - parkovací místa - ořezy stromů
10. 02. 2020 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova
06. 02. 2020 Dokument "vyrozumění - pokračov..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Dokument "vyrozumění - pokračov..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
06. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - Plastic Recycling
04. 02. 2020 OOP-ZUMK-vybl. park. míst - Dobrovského
28. 01. 2020 rozhodnutí - povolení odstranění stavby: objekt sloužící pro výrobu a skladování č.p. 2988 v ul. Han
24. 01. 2020 Výběrové řízení - úředník odd. stavebního úřadu Odboru SSI
24. 01. 2020 Výběrové řízení - úředník odd. investic Odboru SSI
21. 01. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.

XML