MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření distribučních rozvodů ČEZ
15. 04. 2021 opatření obecné povahy
13. 04. 2021 záměr - pacht Na Jíkalce
13. 04. 2021 opatření obecné povahy
12. 04. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Kasper Adam
12. 04. 2021 VV - oznámení o uložení zásilky DVR - Kasper Adam
12. 04. 2021 VV oznámení o uložení zásilky DVR - - RADKA GILDEIN
12. 04. 2021 Návrh dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 3 za rok 2020
12. 04. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska, územní: Nástavba stávajícího objektu v Plzni, Čechova 2433/
09. 04. 2021 výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Stavební úpravy stávajících nebytových prosto
01. 04. 2021 opatření obecné povahy
29. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): novostavba bytového domu v ul. Poděbradova, Plzeň
24. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): BD Říční 4 - nástavba, stav. úpravy a přístavba výtah
23. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): nástavba stávajícího bytového domu v ul. Mánesova 205
17. 03. 2021 VŘ - úředník odd. stavebního úřadu SSI ÚMO Plzeň 3
17. 03. 2021 opatření obecné povahy
17. 03. 2021 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2021
16. 03. 2021 nájem částí pozemků v k.ú. Plzeň
16. 03. 2021 OOP-Čechova 9
12. 03. 2021 Zveřejnění záměru-Nájem části poz.p.č.8216/1 k.ú.Plzeň (8 m2) - pro umístění úlů
12. 03. 2021 Dokument "protokol - jiný: Vino..." již není dostupný.
12. 03. 2021 Dokument "protokol - jiný: Vino..." již není dostupný.
05. 03. 2021 OOP-EXTRA MULTI COLORE-Poděbradova 12
05. 03. 2021 Dokument "Opatrovník 1200/20 - ..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
01. 03. 2021 OOP-ZUMK+Uz.- E. Beneše 12
01. 03. 2021 vývěs - nájem částí městských pozemků v k.ú. Plzeň a v k.ú. Skvrňany (realizace liniové stavby)
01. 03. 2021 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
25. 02. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební úpravy stávajících nebytových prostor na bytové je
24. 02. 2021 Dokument "RP 108/21/USN/OPATR..." již není dostupný.
24. 02. 2021 Dokument "RP 55, 56/21/USN/OPAT..." již není dostupný.
23. 02. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: Městský ústav sociálních služeb - novostavba objektu Klatovská 90, P
17. 02. 2021 Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
16. 02. 2021 Smlouva o nájmu prostorů sloužících k podnikání
16. 02. 2021 nájem části pozemku p.č. 8153/146 k.ú. Plzeň
16. 02. 2021 Zveřejnění záměru - Nájem p.č.8595/31 k.ú. Plzeň (9 m2) - pod garáží v soukromém vlastnictví
16. 02. 2021 OOP-ZUMK-kontejner - Veleslavínova 32
16. 02. 2021 Detail OOP-ZUMK+Uzavirka, ul. Heyrovského čp. 2-12, oprava střechy-panelový dům, zábor pro jeřáb, ŽÁDO...
12. 02. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
12. 02. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
03. 02. 2021 VŘ - Tiskový mluvčí Úřadu městského obvodu Plzeň 3
03. 02. 2021 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
03. 02. 2021 vývěs - poskytnutí slevy z nájemného u NS č. 2012/004035/NS ze dne 31.3.2014
25. 01. 2021 Dokument "protokol - jiný: Vino..." již není dostupný.
25. 01. 2021 vývěs - uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 2017/002288 ze dne 14.7.2017
25. 01. 2021 vývěs - nájem částí poz. 8578/1 a p.č. 10455/1, vše v k.ú. Plzeň
22. 01. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azylového do
20. 01. 2021 Vyložení na ÚD - závěr zjišťovacího řízení

XML