MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 opatření obecné povahy
29. 03. 2023 rozhodnutí - stavební povolení: Polyfunkční dům Anglické nábřeží - U Zvonu
29. 03. 2023 OOP - Žádost o povolení k užívání
29. 03. 2023 Usnesení o ustanovení opatrovníka
29. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň, V Lukách, kNN, VN, DTS
27. 03. 2023 záměr - nájem částí pozemků v k.ú. Skvrňany
27. 03. 2023 vyrozumění: oplocení - U Borských kasáren 2997/5
27. 03. 2023 opatření obecné povahy
27. 03. 2023 záměr - rozšíření PS č. 2022/005082
27. 03. 2023 opatření obecné povahy
24. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: IV-12-0018909 - Plzeň, p.č. 1444/4, kVN, TS, kNN
24. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: Rozšíření telekomunikační sítě, Doudlevecká, Plzeň
24. 03. 2023 vyhláška - vyvěšeno, sejmuto: Vestavba nových bytů do podkroví, Nerudova 16, Plzeň
24. 03. 2023 OOP - Blik Blik 2023
23. 03. 2023 Usnesení o ustanovení opatrovníka
23. 03. 2023 opatření obecné povahy
17. 03. 2023 OOP-nám. Českých bratří 7
17. 03. 2023 OOP- K. Berana 19, podchodné lešení, zařízení staveniště, st. výtah
17. 03. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň - Valcha, Sulkovská, Severní - kNN
15. 03. 2023 opatření obecné povahy
15. 03. 2023 opatření obecné povahy
15. 03. 2023 Oznámení záměru - Mostní 6
10. 03. 2023 opatření obecné povahy
10. 03. 2023 Dokument "VV - neznámá: vrtaná ..." již není dostupný.
10. 03. 2023 vývěs - poskytnutí slevy na nájemném u NS č. 2018/004498/NS
09. 03. 2023 Záměr
09. 03. 2023 opatření obecné povahy
05. 03. 2023 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
05. 03. 2023 Záměr
02. 03. 2023 OOP-Poděbradova 8-18
02. 03. 2023 OOP- Sedláčkova 21
27. 02. 2023 Sdělení - Ford Escort
24. 02. 2023 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
24. 02. 2023 Rozpočtová opatření pro rok 2023
23. 02. 2023 OOP-Solní 244/11, plošina
23. 02. 2023 Dokument "Dopis: Plzeň - Valcha..." již není dostupný.
23. 02. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): skladová hala "C", Plzeň, Doudlevce
23. 02. 2023 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
23. 02. 2023 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
23. 02. 2023 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
23. 02. 2023 Dokument "vyrozumění: oplocení ..." již není dostupný.
23. 02. 2023 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
22. 02. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Polyfunkční dům Anglické nábřeží - U Zvonu
20. 02. 2023 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
20. 02. 2023 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
20. 02. 2023 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
20. 02. 2023 Dokument "VV- KAREL PŘÍHODA..." již není dostupný.
16. 02. 2023 opatření obecné povahy
16. 02. 2023 opatření obecné povahy

XML