MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2021 usnesení - přerušení řízení: Dvojdílná vrata
16. 01. 2021 opatření obecné povahy
16. 01. 2021 opatření obecné povahy
16. 01. 2021 Opatrovník 994/20 - Cesarz
13. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Městský ústav sociálních služeb - novostavba objektu Klatov
06. 01. 2021 VV - doručení písemností
05. 01. 2021 Opatrovník 1187/20 - Koczor
29. 12. 2020 Vyložení na ÚD - závazné stanovisko
22. 12. 2020 oznámení o provedení ohledání odstaveného vozidla
22. 12. 2020 oznámení o provedení ohledání odstaveného vozidla
22. 12. 2020 oznámení o provedení ohledání odstaveného vozidla
22. 12. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azy
22. 12. 2020 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Prominutí místního poplatku z moci úřední - poplatek za užívání VP (násl.)
14. 12. 2020 Schválený rozpočet MO 3 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 až 2024
14. 12. 2020 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2020
14. 12. 2020 opatření obecné povahy
14. 12. 2020 OOP-ZUMK-bezp. zábor - Říční
11. 12. 2020 Dokument "vv doručení písemnost..." již není dostupný.
09. 12. 2020 Krajský soud v Plzni
09. 12. 2020 rozhodnutí - povolení odstranění stavby: odstranění víceúčelového objektu v ul. Poděbradova v Plzni
08. 12. 2020 Vyvěšení na ÚD
02. 12. 2020 VŘ - Mentor ÚMO3
30. 11. 2020 Dokument "RP 862/20/USN/opatr...." již není dostupný.
30. 11. 2020 Dokument "Opatrovník 884/20 - Š..." již není dostupný.
27. 11. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
25. 11. 2020 nájem části pozemku p.č. 9392/1 k.ú. Plzeň
25. 11. 2020 nájem pozemků pod garážemi
25. 11. 2020 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
25. 11. 2020 VŘ - vedoucí/ho/ Odboru soc. služeb a matriky ÚMO 3
25. 11. 2020 Dokument "oznámení rozhodnutí -..." již není dostupný.
25. 11. 2020 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
23. 11. 2020 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
23. 11. 2020 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
23. 11. 2020 Zveřejnění záměru - nájem pozemku p.č.8238/52 k.ú. Plzeň - pod garáží
23. 11. 2020 Opatrovník 946/20 - Tsyhankov
13. 11. 2020 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2022 - 2024
11. 11. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: odstranění víceúčelového objektu v ul. Poděbradova v Plzni
07. 11. 2020 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
03. 11. 2020 nájem a sleva
31. 10. 2020 Dokument "rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.
31. 10. 2020 vývěs - dodatek k pachtovní smlouvě č. 2018/001153 ze dne 16.5.2018
27. 10. 2020 Dokument "VÝVĚS..." již není dostupný.
23. 10. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
23. 10. 2020 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
22. 10. 2020 VŘ - vedoucí odd. investic, veřejných zakázek a řízení MŠ UMO Plzeň 3
21. 10. 2020 VŘ - úředník řízení a správy MŠ UMO Plzeň 3
21. 10. 2020 VŘ - vedoucí odd. investic, veřejných zakázek a řízení MŠ UMO Plzeň 3
21. 10. 2020 VŘ - úředník odd. stavebního úřadu UMO Plzeň 3

XML