MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Bytový komplex U Kalicha", ul. Na Jíkalce, Plzeň
21. 05. 2020 Dokument "Opatrovník 414/20 - F..." již není dostupný.
19. 05. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dvořákova 2458/4 a Dvořákova 2238/18 - 27. mateřská škola -
19. 05. 2020 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2020
19. 05. 2020 opatření obecné povahy
19. 05. 2020 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2019
19. 05. 2020 Veřejná vyhláška - České údolí
18. 05. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
18. 05. 2020 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
13. 05. 2020 opatření obecné povahy
13. 05. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň, Klatovská třída - kNN
13. 05. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: kabel NN - parc.č. 1061/48 - rozšíření distribuce ČEZ
12. 05. 2020 Dokument "Opatrovník 437/20 - Š..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Opatrovník 276/20 - Cesarz
12. 05. 2020 Dokument "Opatrovník 365/20 - Č..." již není dostupný.
12. 05. 2020 OOP-Žádost o OOP-Veleslavínova 26
12. 05. 2020 Opatrovník 180/20 - Čellár
11. 05. 2020 Zveřej.záměru-Pacht části poz.p.č.2214 k.ú.Skvrňany (523 m2) vč.umístění zahrad.chatky či karavanu
07. 05. 2020 vývěs - pach pozemku p.č. 9392/1 v k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 vývěs - nájem části poz. p.č. 8578/1 a částí poz. p.č. 10455/1 a p.č. 8578/1, vše v k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 vývěs - změna NS č. 2005/003189/NS ze dne 11.4.1995
07. 05. 2020 vývěs - poskytnutí slevy na nájmu u NS č. 2018/004498/NS ze dne 1.2.2018
07. 05. 2020 vývěs - nájem části poz. p.č. 2429/1 v k.ú. Valcha
07. 05. 2020 rozšíření předmětu nájmu - p.č. 6410/1 k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 nájem části pozemku p.č. 7141 k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 pacht části pozemku p.č. 9392/1 v k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 pozemek p.č. 9710/11 k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 pozemek p.č. 9710/35 k.ú. Plzeň
07. 05. 2020 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
05. 05. 2020 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova
05. 05. 2020 opatření obecné povahy
28. 04. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: DEPO - infrastruktura
22. 04. 2020 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
22. 04. 2020 Vyložení na ÚD - LIDL, Vejprnická
21. 04. 2020 Dokument "výzva - vyjádření k o..." již není dostupný.
21. 04. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba bytového domu v ul. Goldscheiderova v Plzni
21. 04. 2020 opatření obecné povahy - vyblokování parkovacích míst, Třebízského
16. 04. 2020 Detail OOP - vyblokování parkovacích míst v ul. Purkyňova v termínu o...
16. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Plzeň - trafostanice TS, kabely VN, NN,
16. 04. 2020 Dokument "Dopis: dispoziční úpr..." již není dostupný.
08. 04. 2020 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
08. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, jednání: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova v Plz
08. 04. 2020 Dokument "Dopis - doručení ozná..." již není dostupný.
08. 04. 2020 Návrh dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 3 za rok 2019
06. 04. 2020 OOP-Žádost-Stat, město Plzeň-Odbor bezpečnosti, ul. Ke Karlovu
03. 04. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
02. 04. 2020 Výběrové řízení - úředník odd. investic SSI ÚMO 3
02. 04. 2020 Výběrové řízení - vedoucí Odboru SSI ÚMO 3
02. 04. 2020 OOP-Vyblok. park. míst.-Purkyňova 37
30. 03. 2020 Zveřej.záměru-uzavř.dodatku č.6 k NS č.2005/002134-rozšíř.předmětu nájmu o p.č. 2253/2 k.ú.Valcha

XML