MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 R - ZU - parkování v Lukách 34
23. 06. 2022 VŘ - úředník stavebního úřadu Odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 3
21. 06. 2022 RP 412/22 Ustanovení opatrovníka
21. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nové Skvrňany - soubor 4 bytových domů
17. 06. 2022 OOP - Žádost -ZÚ- Historický víkend
14. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obytný soubor Zelený trojúhelník - bytový dům E 4
12. 06. 2022 Výběrové řízení - úředník odboru sociálních služeb a matriky ÚMO 3, sociálně právní ochrana dětí
12. 06. 2022 opatření obecné povahy
10. 06. 2022 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 na volební období 2022-2026 a informace o potřebném
09. 06. 2022 OOP - memoriál - Radobyčická náves
09. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rezidence Na Průhonu
09. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Bytový dům Borský Park, Plzeň, ulice U Borského parku
07. 06. 2022 opatření obecné povahy
07. 06. 2022 Výběrové řízení - úředník odd. investic SSI ÚMO 3
03. 06. 2022 Dokument "vyrozumění - pokračov..." již není dostupný.
03. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): vestavba půdního bytu, Lukavická 2265, Plzeň
03. 06. 2022 vývěs - pacht části poz. p.č. 2482/1 v k.ú. Skvrňany
02. 06. 2022 Dokument "Zastavení daňové exek..." již není dostupný.
02. 06. 2022 vývěs - podnájem parkovacího místa pro os. automobil
01. 06. 2022 záměr - pacht části pozemku v k.ú. Skvrňany
31. 05. 2022 rozhodnutí - stavební povolení: "Obytný soubor Zelený trojúhelník - bytový dům A2/A3"
30. 05. 2022 Dokument "usnesení - zastavení ..." již není dostupný.
30. 05. 2022 Zveřejnění záměru-pacht části pozemku p.č. 965/1 Valcha (připlocení)
29. 05. 2022 OOP-Jagelonská 8 MMP
27. 05. 2022 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: DEPO - infrastruktura
27. 05. 2022 Dokument "rozhodnutí - společné..." již není dostupný.
25. 05. 2022 Dokument "Dopis: novostavba rod..." již není dostupný.
24. 05. 2022 OOP - Solní 17 - 19 - stěhování
24. 05. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Obytný soubor Zelený trojúhelník - bytový dům A1"
24. 05. 2022 OOP - Název akce: Inovujeme Plzeň 2022
19. 05. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
17. 05. 2022 opatření obecné povahy
17. 05. 2022 Vyvěšení na ÚD - návrh OOP Radbuza
13. 05. 2022 Rozpočotvá opatření pro rok 2022
12. 05. 2022 Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 3 za rok 2021
12. 05. 2022 OOP-ZUMK-stěhovací vůz - Solní 19
12. 05. 2022 opatření obecné povahy
12. 05. 2022 Dokument "veřejná vyhláška - dě..." již není dostupný.
09. 05. 2022 Vývěs - Pacht části pozemku p.č. 2214/v k.ú.Skvrňany (523m2)
09. 05. 2022 záměr - nájem pozemku pod garáží v k.ú. Plzeň
09. 05. 2022 OOP - Hřímalého 33
29. 04. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): rodinný dům a kanalizační přípojka, ulice Zářivá
29. 04. 2022 OOP- Žádost - Dočasný zákaz stání nebo zastavení, Slsv 2022, ÚMO 3
29. 04. 2022 Výběrové řízení - úředník odd. investic, veřejných zakázek a MŠ SSI ÚMO Plzeň 3
29. 04. 2022 Vývěs-nájem pozemku p.č. 8416/18 k.ú. Plzeň (19 m2)-pod garáží v soukromém vlastnictví
28. 04. 2022 OOP - Žádost o OOP - Presslova
28. 04. 2022 Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
26. 04. 2022 Oznámení o zrušení výběrového řízení
26. 04. 2022 opatření obecné povahy
26. 04. 2022 opatření obecné povahy

XML