MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Informace pro voliče jiných členských států EU o možnosti hlasování ve volbách do EP
19. 03. 2019 protokol - jiný: Bytový dům Máchova 1613/9, Plzeň - nový osobní výtah
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - záplavové území Vejprnického potoka
15. 03. 2019 VV - oznámení o uložení zásilky DVR - LIBUŠE BEJČKOVÁ
15. 03. 2019 opatření obecné povahy
15. 03. 2019 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2019
15. 03. 2019 Zveřejnění záměru-Pacht části pozemku p.č.2214 (657m2) k.ú.Skvrňany-zahrádka vč.umístění oplocení
12. 03. 2019 opatření obecné povahy
12. 03. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba rodinného domu, skladu a přístřešku pro automobily
07. 03. 2019 usnesení - ustanovení opatrovníka - Novotný, Hauerová
07. 03. 2019 VV - doručení písemností - Novotný, Hauerová
01. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
28. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
27. 02. 2019 vývěs - dodatek k NS č. 2013/000848/NS ze dne 29.3.2013
27. 02. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
27. 02. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Lokalita Línská-Kreuzmannova, Plzeň-Zátiší - 18 bytových domů a vým
22. 02. 2019 Dokument "protokol - jiný: Valc..." již není dostupný.
22. 02. 2019 nájem pozemků v k.ú. Skvrňany
22. 02. 2019 nájem části pozemku v k.ú. Plzeň
22. 02. 2019 Zveřejnění záměru-nájem částí p.č.8468/30,38 k.ú.Plzeň (podíl 2/36)-Hal.garáž Brožíkova
22. 02. 2019 Zveřejnění záměru-Nájem částí p.č.8468/30,38 Plzeň (podíl 1/36)-Halová garáž Brožíkova
22. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Nájem pozemku p.č.6379/19 Plzeň (pod garáží žadatelky)
22. 02. 2019 Zveřejnění záměru - Nájem poz. p.č. 6379/20 Plzeň (pod soukr.garáží)
21. 02. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
20. 02. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy objektu Línská 7 a 9, Plzeň - Skvrňany
20. 02. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Stavební úpravy, střešní přístavba a změna v užívání
19. 02. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
12. 02. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
12. 02. 2019 Dokument "VV - oznámení o ulož..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Vyložení na ÚD
04. 02. 2019 Výběrové řízení - personální pracovnice (pracovník) ÚMO 3
31. 01. 2019 Záměr - změna výměry propachtované části pozemku - Rybář
31. 01. 2019 Záměr - změna výměry propachtované části pozemku - Juzyková
28. 01. 2019 Dokument "veřejná vyhláška 2: v..." již není dostupný.
25. 01. 2019 Dokument "VV - oznámení o ulože..." již není dostupný.
25. 01. 2019 Dokument "VV - oznámení o ulož..." již není dostupný.
23. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): novostavba rodinného domu, skladu a přístřešku pro au
23. 01. 2019 záměr - nájem objektu Americká 41 A - PROFOOD s.r.o.
22. 01. 2019 Zveřejnění na úřední desku
15. 01. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - Vnitřní Město, Jižní Předměstí
15. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Lokalita Línská-Kreuzmannova, Plzeň-Zátiší - 18 bytových d
14. 01. 2019 Výběrové řízení - 2 úředníci /úřednice/ na úseku projednávání přestupků OSVV ÚMO 3
10. 01. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Schválený rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2019 a středněbový výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022
08. 01. 2019 27.MŠ Dvořákova - záměr
08. 01. 2019 27.MŠ Dvořákova - záměr
07. 01. 2019 44.MŠ Tomanova 3,5-záměr
02. 01. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - Jižní předměstí
27. 12. 2018 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Závěr zjišťovacího řízení - ÚD

XML