MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 VŘ - úředník zajišťující správu a provoz multifunkčního areálu ŠKODALAND SSI ÚMO 3
23. 09. 2021 OOP - Název akce: Dronfest 2021 podle § 19a
22. 09. 2021 Výzva, vyjádření k podanému odvolání, Poděbradova
21. 09. 2021 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova, Plzeň
17. 09. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Novostavba bytového komplexu s administrativou v Plzn
17. 09. 2021 opatření obecné povahy
16. 09. 2021 opatření obecné povahy
16. 09. 2021 Zveřejnění záměru-nájem ideální 1/36 k celku poz.p.č. 8468/30, 38, oba k.ú. Plzeň-pod hal.garáží
16. 09. 2021 Zveřejnění záměru-nájem ideálních 2/36 k celku poz.p.č. 8468/30, 38, oba k.ú. Plzeň-pod hal.garáží
16. 09. 2021 nájem pozemku pod chatou
16. 09. 2021 pacht části pozemku p.č. 2211 k.ú. Skvrňany
16. 09. 2021 dodatek ke stávající pachtovní smlouvě_rozšíření předmětu pachtu
16. 09. 2021 pacht pozemků či jejich částí v k.ú. Skvrňany
16. 09. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka
16. 09. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: Bytový dům Bettinka - Boettingerova ul., Plzeň
16. 09. 2021 Zveřej.záměru-nájem poz.p.č.358/1 k.ú.Doudlevce (manipulační a přístupová plocha k soukr.garáži)
13. 09. 2021 opatření obecné povahy
13. 09. 2021 vývěs - zřízení užívacího práva (podpachtu) k pozemkům, které jsou součástí PS č. 2018/001153
08. 09. 2021 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do PS PČR 2021
08. 09. 2021 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
08. 09. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
01. 09. 2021 Dokument "rozhodnutí - společné..." již není dostupný.
01. 09. 2021 opatření obecné povahy
01. 09. 2021 opatření obecné povahy
30. 08. 2021 opatření obecné povahy
27. 08. 2021 Dokument "VV na rozhodnutí - IR..." již není dostupný.
25. 08. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
24. 08. 2021 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
23. 08. 2021 opatření obecné povahy
23. 08. 2021 opatření obecné povahy
20. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům Bettinka - Boettingerova ul., Plzeň
16. 08. 2021 opatření obecné povahy
16. 08. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba bytového domu v ul. Poděbradova, Plzeň
13. 08. 2021 OOP - Projekt DIO - Škoda FIT Půlmaraton Plzeň 2021, žádost
11. 08. 2021 opatření obecné povahy
10. 08. 2021 Dokument "protokol - jiný: proh..." již není dostupný.
10. 08. 2021 ZÁMĚR-nájem části míst.komunikace na poz.p.č.10528-1 k.ú.Plzeň (výtah v chodníku Koperníkova)
09. 08. 2021 Zveř.záměru-nájem pozemku p.č.9710/9 k.ú.Plzeň (pod soukromou garáží)
09. 08. 2021 Zveř.záměru-pacht částí pozemků p.č.830/3 a p.č.359/1 k.ú.Doudlevce (připlocení k soukr.zahradě)
09. 08. 2021 OOP-ZUMK-kontejner - Solní 4
09. 08. 2021 opatření obecné povahy
09. 08. 2021 Počet a sídla volebních okrsků na obvodu Plzeň 3
06. 08. 2021 pacht části pozemku p.č. 2211 k.ú. Skvrňany
06. 08. 2021 změna pachtovní smlouvy_rozšíření předmětu pachtu
06. 08. 2021 nájem části pozemku p.č. 131 k.ú. Plzeň
06. 08. 2021 opatření obecné povahy
02. 08. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání: oplocení - U Borských kasáren 2997/5
02. 08. 2021 Dokument "dopis: oplocení - U B..." již není dostupný.
02. 08. 2021 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
02. 08. 2021 opatření obecné povahy

XML