MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Greenways Radobyčice - Útušice
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2023
18. 11. 2019 Zveřejnění záměru-pacht části pozemku p.č.965/1 k.ú.Valcha-Výsluní (připloceno k soukr.zahradě)
18. 11. 2019 OOP - Žádost - dočasný zákaz stání nebo zastavení - nám. Republiky - rozsvícení vánočního stromu
12. 11. 2019 Výběrové řízení - úředník odd.sociálních služeb, agenda OSPOD
12. 11. 2019 Zveřejnění záměru-pacht části (18 m2) poz. p.č.869/1 k.ú.Valcha-Výsluní (připloceno k soukr.pozemku)
06. 11. 2019 Detail opatření obecné povahy - Dočasný zákazstání na MK - nám. Republiky, Dřevěná, Goethova...
05. 11. 2019 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Dokument "Dopis: Dvojdílná vrat..." již není dostupný.
05. 11. 2019 Výběrové řízení - úředník stavebního úřadu SSI
05. 11. 2019 vývěs - nájem části poz. p.č. 2482/1, k.ú. Skbvrňany
04. 11. 2019 pacht části pozemku p.č. 9392/1 v k.ú. Plzeň
01. 11. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: "DEPO 2015 - tržnice - stavební úpravy objektu SO02", Pres
31. 10. 2019 Dokument "Opatrovník 892/19 - G..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Zveřejnění záměru - nájem části poz. p.č.6554 k.ú.Plzeň-pod vstup. schodem-Josef Šefl
22. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): stavební úpravy a nástavba bytových jednotek v objekt
22. 10. 2019 Dokument "Opatrovník 749/18 - L..." již není dostupný.
22. 10. 2019 Zrušení výběrového řízení - úředník oddělení stavebního úřadu OSSI
21. 10. 2019 Dokument "vyhláška - vyvěšeno, ..." již není dostupný.
17. 10. 2019 Oznámení o veřejném projednání
16. 10. 2019 Zveřejnění záměru - Pacht části pozemku p.č. 2214 (657 m2) k.ú. Skvrňany
14. 10. 2019 Zveřejnění záměru - pacht části pozemku p.č.9392-1 Plzeň (535 m2)
14. 10. 2019 Zveřejnění záměru-nájem časti pozemků p.č.8468/30,38 k.ú.Plzeň (pod a před hal.garáží-Brožíkova ul.)
11. 10. 2019 OOP - Žádost - dočasný zákaz stání nebo zstavení "Plzeňské oslavy vzniku republiky 2019"
10. 10. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Dokument "výzva - vyjádření k o..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Dokument "Dopis: Z nebytových p..." již není dostupný.
03. 10. 2019 vývěs - pacht části pozemku p.č. 2487/4 o výměře 204 m2 z celkové výměry 1658 m2, k.ú. Skvrňany
02. 10. 2019 Dokument "Opatrovník 724/19 - S..." již není dostupný.
01. 10. 2019 opatření obecné povahy
01. 10. 2019 opatření obecné povahy
26. 09. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: obytný soubor 2 bytových domů
25. 09. 2019 Oznámení o závěru_CTPark, Hala BP6 Wacker
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 1 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 2 - Podpora jednorázových sportovních akcí
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 3 - "Sociální oblast - Podaná ruka"
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 4 - Podpora kultury, kult. aktivit a oživ. veř. p.
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 5 - Podpora bezpečnosti, veř. poř. a prev. krim.
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 6 - "Sdružuj se, buď aktivní"
23. 09. 2019 Zveřejnění dotačního programu na rok 2020 - DP č. 7 - Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
19. 09. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: pokládka HDPE trubek - dokopy (příprava pro kabeláž optické přenosové
19. 09. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
19. 09. 2019 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Dokument "VV-oznámení o uložení..." již není dostupný.
18. 09. 2019 Výběrové řízení - úředník odd. stavebního úřadu Odboru stavebně správního a investic ÚMO3
11. 09. 2019 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2019
10. 09. 2019 Dokument "VV oznámení o uložení..." již není dostupný.
05. 09. 2019 Dokument "Opatrovník 687/19 - Č..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Detail Oznámení - Posuzování vlivů na živostní prostředí ............

XML