MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2022 OOP-vybl. park. míst - NR 13
27. 01. 2022 VV na rozhodnutí - LENKA RABKOVÁ
26. 01. 2022 usnesení - zastavení řízení (U+S): novostavba bytového domu v ul. Goldscheiderova v Plzni
24. 01. 2022 Dopis: Radobyčická cesta, p.č. 584/1 kNN
24. 01. 2022 VŘ - úředník oddělení ŽP Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3
21. 01. 2022 opatření obecné povahy
21. 01. 2022 Opatrovník - RP 870/21 Farkaš
20. 01. 2022 opatření obecné povahy
20. 01. 2022 oznámení o zahájení řízení - jednání: Boettingerova 18 žád o dod pov stavby
14. 01. 2022 Dokument "rozhodnutí - nařízení..." již není dostupný.
14. 01. 2022 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): novostavba bytového domu v ul. Goldschei
10. 01. 2022 Zveřejnění záměru - nájem části pozemku p.č.871/3 Doudlevce-Výsluní (připlocení)
10. 01. 2022 Dokument "rozhodnutí - společné..." již není dostupný.
10. 01. 2022 Dokument "rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.
10. 01. 2022 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: oplocení - U Borských kasáren 2997/5
10. 01. 2022 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
10. 01. 2022 oznámení o provedení ohledání odstaveného vozidla
10. 01. 2022 oznámení o provedení ohledání odstaveného vozidla
04. 01. 2022 Schválený rozpočet MO 3 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023 až 2025
22. 11. 2021 OOP - žádost VPM - vánoční strom
22. 11. 2021 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
22. 11. 2021 opatření obecné povahy
22. 11. 2021 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 a SVR 2023 - 2025
22. 11. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
22. 11. 2021 opatření obecné povahy
22. 11. 2021 Vyložení na ÚD_BALL CZ2 Plant Pilsen
22. 11. 2021 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
22. 11. 2021 opatření obecné povahy
22. 11. 2021 OOP - Žádost-zábor-Den pro zaměstnance se Škoda Transportation
18. 10. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání: oplocení - U Borských kasáren 2997/5
16. 10. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: louka pro psy vč. veřejného osvětlení
16. 10. 2021 opatření obecné povahy
12. 10. 2021 záměr - nájem částí pozemků v k.ú. Plzeň
12. 10. 2021 Zveřejnění dotačního programu na r. 2022 - DP8 "Podpora veřejných prostor přátelských k rodině"
12. 10. 2021 Zveřejnění dotačního programu na r. 2022 - DP7 "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže"
12. 10. 2021 Zveřejnění dotačního programu na r. 2022 - DP6 "Sdružuj se, buď aktivní"
12. 10. 2021 Zveřejnění dotač. programu na r. 2022 - DP5 Podpora bezpečnosti, veř. pořádku a prevence kriminality
12. 10. 2021 Zveřejnění dotačního programu na r. 2022 - DP4 "Podpora kultury - Místo pro život"
12. 10. 2021 Zveřejnění dotačního programu na r. 2022 - DP3 "Sociální oblast - Podaná ruka"
12. 10. 2021 Zveřejnění dotačního programu na r. 2022 - DP1 "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže"
11. 10. 2021 opatření obecné povahy
11. 10. 2021 Rozpočtová opatření 2021
06. 10. 2021 opatření obecné povahy
06. 10. 2021 usnesení - zastavení řízení, zpětvzetí: Stavební úpravy stávajících nebytových prostor na bytové jed
04. 10. 2021 opatření obecné povahy
04. 10. 2021 Detail OOP-ZUMK- ul. Jagellonská, zábor pro umístění lešení, oprava štítu budovy ČD, ŽÁDOST Z...
04. 10. 2021 opatření obecné povahy
04. 10. 2021 opatření obecné povahy
23. 09. 2021 VŘ - úředník zajišťující správu a provoz multifunkčního areálu ŠKODALAND SSI ÚMO 3
23. 09. 2021 OOP - Název akce: Dronfest 2021 podle § 19a

XML