MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 VV - doručení písemností
25. 09. 2020 usnesení o ustanovení opatrovníka
25. 09. 2020 Telefonní spojení do volebních místností na MO Plzeň 3
24. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 6-Litice - veřejné os
22. 09. 2020 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2020
22. 09. 2020 vývěs - nájm částí městských pozemků v k.ú. Plzeň a v k.ú. Skvrňany (realizace liniové stavby)
22. 09. 2020 vývěs - dodatek k NS č. 2005/003386/NS ze dne 4.4.1995 (změna výměry)
22. 09. 2020 vývěs - pacht pozemku p.č.10573/4 v k.ú. Plzeň
22. 09. 2020 vývěs - poskytnutí daru nájemci u NS č. 2017/000181/NS ze dne 24.4.2017
22. 09. 2020 vývěs - pacht části pozemku p.č. 9392/1 v k.ú. Plzeň
22. 09. 2020 rozšíření předmětu pachtu (15) - na pozemku p.č 9392/1 k.ú. Plzeň
22. 09. 2020 rozšíření předmětu pachtu (8) - na pozemku p.č 9392/1 k.ú. Plzeň
22. 09. 2020 rozšíření předmětu pachtu (7) na pozemku p.č. 9392/1 k.ú. Plzeň
22. 09. 2020 rozšíření předmětu pachtu (2) - na pozemku p.č 9392/1 k.ú. Plzeň
18. 09. 2020 OOP - Projekt DIO - Škoda FIT Půlmaraton Plzeň 27.9.2020 10hod – 15hod., ŽÁDOST
18. 09. 2020 OOP-ZUMK-automobil - Nerudova
18. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Za Rybárnou a okolí - kNN
17. 09. 2020 Zveřejnění záměru-Nájem částí pozemků p.č. 419-1 a p.č. 842-1, oba v k.ú Doudlevce (připlocení)
17. 09. 2020 Zveřejnění záměru - Nájem pozemku p.č.490/26 k.ú. Doudlevce - 4 m2 (pod soukromou chatou)
17. 09. 2020 Zveřej.záměru-Úprava rozsahu předmětu pachtu PSč.2019_000324 (dle nového zaměření poz.z 01/2020)
17. 09. 2020 Zveřej.záměru-Úprava výměry a rozsahu předmětu pachtu u PS č.2016_002959 (dle nového zaměření)
17. 09. 2020 Zveřej.záměru-Úpr.rozsahu nájmu části poz.p.č.9392/1 k.ú.Plzeň dle nového zaměření a účelu nájmu
17. 09. 2020 Zveřejnění záměru-Úpr.rozsahu pachtu části měst.poz.p.č.9392/1 k.ú.Plzeň dle nového zaměření
13. 09. 2020 OOP-ZUMK-vjezd, plošina - Thámova
13. 09. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání
13. 09. 2020 Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
13. 09. 2020 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: obytná zóna - soubor 7-mi bytových domů
13. 09. 2020 opatření obecné povahy
13. 09. 2020 OOP-bezp. zábor - K. Berana 23
13. 09. 2020 Pozvánka na první zesedání OVK pro volby do Senátu PCŘ a zastupitelstev krajů
13. 09. 2020 OOP-bezp. zábor - K. Berana 23
13. 09. 2020 Počet a sídla vol. okrsků MO Plzeň 3 pro volby do Senátu PČR a ZPK
13. 09. 2020 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2020
22. 05. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Bytový komplex U Kalicha", ul. Na Jíkalce, Plzeň
21. 05. 2020 Dokument "Opatrovník 414/20 - F..." již není dostupný.
19. 05. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dvořákova 2458/4 a Dvořákova 2238/18 - 27. mateřská škola -
19. 05. 2020 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2020
19. 05. 2020 opatření obecné povahy
19. 05. 2020 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2019
19. 05. 2020 Veřejná vyhláška - České údolí
18. 05. 2020 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
18. 05. 2020 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
13. 05. 2020 opatření obecné povahy
13. 05. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň, Klatovská třída - kNN
13. 05. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: kabel NN - parc.č. 1061/48 - rozšíření distribuce ČEZ
12. 05. 2020 Dokument "Opatrovník 437/20 - Š..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Opatrovník 276/20 - Cesarz
12. 05. 2020 Dokument "Opatrovník 365/20 - Č..." již není dostupný.
12. 05. 2020 OOP-Žádost o OOP-Veleslavínova 26
12. 05. 2020 Opatrovník 180/20 - Čellár

XML