MČ Plzeň 3

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 20/7
301 00 Plzeň

Datová schránka: ufxbt4h
E-mail: postaumo3@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 VV - oznámení o uložení zásilky DVR - Dominik Kotlár
23. 05. 2019 Zrušení výběrového řízení - vedoucí SSI ÚMO3
22. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): CTPark Plzeň - Borská pole, Haly BP, BP23 - novostavb
22. 05. 2019 Věřejná vyhláška - písemnost Tomáš Pitra
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru - Pacht části pozemku p.č.2482/1 (401 m2) k.ú.Skvrňany
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru-Pacht části pozemku p.č.2214 k.ú.Skvrňany (523 m2) vč.umístění oplocení a chaty
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru-Pacht části pozemku p.č.2214 (455 m2) k.ú.Skvrňany
16. 05. 2019 Vyložení na úřední desku - EIA - CTPark
15. 05. 2019 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018
15. 05. 2019 Rozpočtová opatření MO Plzeň 3 pro rok 2019
13. 05. 2019 Usnesení o stanovení opatrovníka - Tsvetelin Hristov - RP 268/19
13. 05. 2019 RP 239/19 usnesení opatrovník SCUTARI
13. 05. 2019 Výběrové řízení - úředník odd. sociálních služeb /opatrovnictví/ Odboru SSM ÚMO Plzeň 3
10. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Půdní vestavba a nástavba bytového domu, Přístavba vý
07. 05. 2019 Vyložení na ÚD
07. 05. 2019 Výběrové řízení - vedoucí Odboru SSI ÚMO Plzeň 3
03. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: novostavba bytového domu v ul. Poděbradova v Plzni
03. 05. 2019 vývěs - dodatek k NS č. 2015/000876/NS ze dne 30.1.2017
03. 05. 2019 vývěs - dodatek k NS č. 2013/004933/NS ze dne 29.11.2013
03. 05. 2019 vývěs - dodatek k pachtovní smlouvě č. 2018/002599 ze dne 28.9.2018
03. 05. 2019 vývěs - nájem části poz. p.č. 1496/3 v k.ú. Skvrňany
02. 05. 2019 záměr - nájem části pozemku v k.ú. Plzeň
02. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
02. 05. 2019 VÝVĚS LUKAČINOVÁ ANNA
26. 04. 2019 Výběrové řízení - úředník oddělení stavebního úřadu Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3
25. 04. 2019 opatření obecné povahy
23. 04. 2019 Pozvánka na první zasedání OVK pro volby do EP
19. 04. 2019 informace pro občany, adresa ohlašovny
18. 04. 2019 Vyložení na úřední desku - MEA MetalApplications
17. 04. 2019 Informace o konání 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
17. 04. 2019 Zveřejnění žádosti - VIZA AUTO CZ, s.r.o. - kataforézní lakování
17. 04. 2019 Dokument "VV - doručení písemno..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Dokument "oznámení - seznámení ..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Dokument "Usnesení o ustanoveí ..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Dokument "Oznámení o uložení zá..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Zveřej.záměru-Zúžení předmětu nájmu NS č.2005/003178/NS z 27.7.04 o id.1/36 z poz.p.č.8468/30,38 Plz
16. 04. 2019 Zveřejnění záměru-nájem částí pozemků p.č.8468/30,38 k.ú.Plzeň (id. 1/36)-Hal.garáž Brožíkova ul.
11. 04. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení - Výrobna betonových dílců
11. 04. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Zveřejnění záměru-nájem částí poz.p.č.8468/30,38 k.ú.Plzeň (podíl 1/36 k celku)-pod Halovou garáží
09. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR ve volbách do EP
09. 04. 2019 Zveřejnění záměru-Rozšíř.účelu pachtu-oplocení části zahrady (p.č.2214 k.ú.Skvrňany-615m2)
09. 04. 2019 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018
08. 04. 2019 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2018
08. 04. 2019 Zveřejnění záměru-Rozšíř.účelu pachtu-oplocení zahrady (p.č.2214 k.ú.Skvrňany-615m2)
08. 04. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Stavební úpravy, střešní přístavba a změna v užívání polyfunkč
08. 04. 2019 Počet a sídla volebních okrsků a místností v obvodu Plzeň 3 pro volby do EP
01. 04. 2019 záměr - nájem objektu Americká 41A
29. 03. 2019 záměr - nájem části pozemku p.č. 899/1 k.ú. Radobyčice
29. 03. 2019 záměr - nájem části pozemku p.č. 6410/1 k.ú. Plzeň

XML