MČ Plzeň 10 - Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 10-Lhota
K Sinoru 62/51
301 00 Plzeň

Datová schránka: 4ifa947
E-mail: postaumo10@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška
03. 01. 2021 Mimořádná opatření
17. 12. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 21. MŠ Plzeň- ÚP, KÚ
17. 12. 2020 Přehled usnesení, kterými byla schválena rozpočtová opatření na rok 2020
14. 12. 2020 Průvodní dopis-oznámení o svolání 2. ZPK
14. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na leta 2022 - 2024
09. 12. 2020 Žádost o vyvěšení údajů o cenách vodného a stočného pro rok 2021 na úřední desce
02. 12. 2020 Zveřejnění konkursu na úřední desce - 11. ŠJ Plzeň
28. 11. 2020 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2022 – 2024
18. 11. 2020 Rozhodnutí - společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
18. 11. 2020 Pozvánka na jednání ZMO
16. 11. 2020 Návrh rozpočtu MO Plzeň 10-Lhota na rok 2021 a a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024
04. 11. 2020 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Posílení vodovodu Lhota
04. 11. 2020 PŘEHLED USNESENÍ ORGÁNŮ MO PLZEŇ 10-LHOTA, KTERÝMI BYLA SCHVÁLENA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ NA ROK 2020
02. 11. 2020 Svolání ustavující ZPK 2020
26. 10. 2020 Mimořádná opatření
19. 10. 2020 Rozhodnutí - společné řízení: Vodovod
19. 10. 2020 34. ZŠ Plzeň - konkurz - zveřejnění na úřední desce
19. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
14. 10. 2020 Záměr města - pronájem
12. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice v Plzni
10. 10. 2020 Mimořádná opatření
09. 10. 2020 Záměr města - pronájem
08. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most -
08. 10. 2020 Rozhodnutí - společné řízení:
05. 10. 2020 Přehled usnesení, kterými byla schválena rozpočtová opatření na rok 2020
29. 09. 2020 Pozvánka na mimořádné jednání ZMO
25. 09. 2020 Oznámení-společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
18. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
17. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů
13. 09. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Posílení vodovodu Lhota
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy
13. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021
13. 09. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 24. MŠ Plzeň - MO, KÚ,
13. 09. 2020 Záměr města - propachtovat
13. 09. 2020 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v MO Plzeň 10-Lhota
13. 09. 2020 Rozpočtová opatření na rok 2020
18. 05. 2020 Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 10-Lhota za rok 2019
18. 05. 2020 Přehled usnesení, kterými byla schválena rozpočtová opatření na rok 2020
13. 05. 2020 Návrh
13. 05. 2020 Výběrové řízení na nájemce nové budovy sokolovny
04. 05. 2020 Žádost UMO 1-10 o zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
04. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o za..." již není dostupný.
27. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Výběrové řízení
20. 04. 2020 Dokument "091 EX 00840/15-082, ..." již není dostupný.
20. 04. 2020 Záměr města - pronájem
20. 04. 2020 Záměr města - pronájem

XML