MČ Plzeň 10 - Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Městský obvod Plzeň 10-Lhota
K Sinoru 62/51
301 00 Plzeň

Datová schránka: 4ifa947
E-mail: postaumo10@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora aktivit k technickému vzdělávání - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora tělovýchovných aktivit - MO
30. 07. 2021 Zveřejnění DP Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovy - MO
26. 07. 2021 Přehled usneení, kterými bylo schváleno rozpočtové opatření na rok 2021
07. 07. 2021 Informativní zpráva ve včci provedené kontroly samostatné působnosti
01. 07. 2021 Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Plzeň - Křimice
30. 06. 2021 Průvodní dopis - mimořádné 6. zasedání ZPK 7. 7. 2021
18. 06. 2021 Pozvánka na jednání ZMO
16. 06. 2021 Rozhodnutí - společné řízení: Splašková kanalizace
09. 06. 2021 Záměr města - pronájem
07. 06. 2021 Průvodní dopis 5. zasedání ZPK
20. 05. 2021 Pozvánka na mimořádní jednání ZMO
10. 05. 2021 Schválený dílčí závěrečný účet MO10 za rok 2020
10. 05. 2021 Přehled usneení, kterými bylo schváleno rozpočtové opatření na rok 2021
05. 05. 2021 Žádost o zveřejnění vyúčtování V + S za rok 2020 na ÚD
05. 05. 2021 Vyhlášení konk. řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 10. ZŠ Plzeň - úřady
05. 05. 2021 Žádost o vyvěšení na úřední desku - změna hranic kat. území Litice u Plzně a Lhota u Dobřan
05. 05. 2021 Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 10-Lhota za rok 2020
28. 04. 2021 Oznámení - společné řízení: Splašková kanalizace
28. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu města Plzně za r. 2020_MO
28. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Dokument "Usnesení - pověření Ú..." již není dostupný.
10. 04. 2021 Pozvánka na jednání ZMO
08. 04. 2021 Průvodní dopis 4. zasedání ZPK 19.4.2021 s přílohou oznámení o konání ZPK a rozdělovníkem
31. 03. 2021 Návrh dílčího závěrečného účtu za rok 2020
22. 03. 2021 Konkursní řízení na obsazení ved. prac. místa ředitele/ky 17. ZŠ a MŠ Plzeň - úřední deska KÚPK, ÚMO
22. 03. 2021 Mimořádné jednání ZMO Plzeň 10-Lhota
15. 03. 2021 Přehled usnesení, kterými byla schválena rozpočtová opatření na rok 2021
03. 03. 2021 Výroční zpráva
12. 02. 2021 Pozvánka na jednání ZMO
10. 02. 2021 Záměr města
10. 02. 2021 Průvodní dopis oznámení o pokračování přerušeného 3. zasedání ZPK
01. 02. 2021 Zrušení zasedání ZMO
29. 01. 2021 Pozvánka na jednání ZMO
27. 01. 2021 Nařízení státní veterinární správy
27. 01. 2021 Oznámení o svolání 3. zasedání ZPK 1.2.2021
06. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška
03. 01. 2021 Mimořádná opatření
17. 12. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 21. MŠ Plzeň- ÚP, KÚ
17. 12. 2020 Přehled usnesení, kterými byla schválena rozpočtová opatření na rok 2020
14. 12. 2020 Průvodní dopis-oznámení o svolání 2. ZPK
14. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na leta 2022 - 2024
09. 12. 2020 Žádost o vyvěšení údajů o cenách vodného a stočného pro rok 2021 na úřední desce
02. 12. 2020 Zveřejnění konkursu na úřední desce - 11. ŠJ Plzeň
28. 11. 2020 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PLZNĚ NA ROK 2021 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU V LETECH 2022 – 2024
18. 11. 2020 Rozhodnutí - společné řízení: Plzeň, Lhota - doplnění kanalizačního systému
18. 11. 2020 Pozvánka na jednání ZMO
16. 11. 2020 Návrh rozpočtu MO Plzeň 10-Lhota na rok 2021 a a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024
04. 11. 2020 ROZHODNUTÍ - O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Posílení vodovodu Lhota

XML